A & G Belting Systems sas
di Aprovitola Enzo e C.

Search our Collection | MERS Antique Books Antwerp pandora applicatie

TESSENS Lucas MERS start met de ontsluiting van het archief van de Vlaamse Media Maatschappij (VMM), de aanloop tot de Vlaamse Televisie Maatschappij (VTM). Edited: 201711211640
De archivalia worden gescand en in PDF gepresenteerd op onze website (News Items).
MERS wil hiermee de archiefstukken veilig stellen voor verder onderzoek.
Bedenk dat in de jaren tachtig van vorige eeuw quasi alle documenten uitgetikt werden op een typmachine. Van een digitaal archief was dan ook geen sprake.
De kwaliteit van de originele stukken is in een aantal gevallen middelmatig tot slecht. Dat heeft vele oorzaken: beïnkting van het gebruikte typmachinelint, faxen op termisch papier, slechte kwaliteit van telexberichten, slecht gemaakte copies, minderwaardig fotopapier, etc.
Inhoudelijk is het archief rijk. De stukken tonen aan hoe moeilijk het is geweest om eensgezindheid te krijgen binnen de uitgeversgroep (dag- en weekbladen) om in te stappen in de wereld van de commerciëke televisie.
Parallel hiermee diende het volledige wettelijk kader (federaal en gewestelijk) te worden geschapen om commerciële TV mogelijk te maken. De inspanningen van de ene lobby-groep werden teniet gedaan door de andere. Bovendien zaten verschillende fracties van eenzelfde groep niet op dezelfde golflengte. Dat was waar binnen de politieke partijen, binnen de dagbladgroepen, de BRT, de vakbonden, ... De weekbladen vormden een uitzondering: zij zaten vanaf 1980 op eenzelfde lijn. Die lijn evolueerde van anti-BRT-reclame naar radicaal pro-commerciële TV in handen van de uitgevers. En dat terwijl de weekbladpers in het begin nauwelijks aan de bak kwam als gesprekspartner voor de regering. De dagbladuitgevers en de BRT bezetten in 1980 nog het forum en de lobby-kanalen.
Een voortdurende dreiging vormde de mogelijke marktbezetting door een Vlaams RTL-kanaal.
Ook het aantal kanalen op de kabel (teledistributie) dreigde uitgeput te raken door de opkomst van satelliettelevisie.
De hele discussie werd dan nog doorkruist door de financieringsperikelen van de openbare omroep en de eis voor de volledige ristornering van het kijk- en luistergeld naar de Gemeenschappen. Zolang dat laatste niet was gebeurd, kon de Vlaamse overheid tegenover de BRT argumenteren dat er een geldgebrek was.
In diezelfde periode kwam ook de Mediaraad tot stand.
Hiermee is voldoende aangeduid hoe complex en chaotisch de aanloop tot VTM wel is geweest.


Voor een stukje van de politieke historiek verwijzen wij naar een tijdlijn die aantoont dat VTM in een wel heel unieke periode tot stand kwam: de socialisten stonden op alle fronten buitenspel.

201711211640 De Tijd / LT Woonkrediet: ‘Vanaf bepaalde niveaus moeten we onze klanten beschermen’, zegt Johan Thijs van KBC Edited: 201711180004 KBC-CEO Johan Thijs herlanceerde het debat over een begrenzing van het woonkrediet. Hij staat open voor een begrenzing van het bedrag van een woonkrediet tot een bepaald percentage (bijvoorbeeld 80 of 90 procent) van de aankoopprijs.

De Nationale Bank, die eerstdaags haar advies over de vastgoedmarkt aan de regering bezorgt, kan als toezichthouder zo'n begrenzing verplichten, boven op de buffers die de banken voor wanbetalingen moeten aanleggen. ‘Het zou goed zijn als we ook de individuele kredietnemer in het oog houden’, zei Thijs.
‘Vanaf bepaalde niveaus moeten we onze klanten beschermen.’

Commentaar LT: En als de banken weer boven een bepaald niveau gaan (het innemen van rommelkredieten bijvoorbeeld) dan mag de gemeenschap de banken beschermen. Serieus blijven hé, meneer Thijs.
201711180004 LT 21 oktober 2017: ene Thomas Leysen in 'Alleen Elvis blijft bestaan' Edited: 201710212300 Het werd het vertoon van een ingestudeerd marketingverhaal.
Ik heb mijn eigen weg gezocht.
Bij de banken is veel veranderd na de crisis van 2008; Joris Luyendijk heeft ongelijk. Wij zijn gebonden door 11.000 pagina's regelgeving.
KBC is de beste bank met een geheel nieuwe bedrijfscultuur. (Mag de VRT nu een factuur sturen voor deze reclamespot?)
Umicore is niet meer Union Minière; versta: Umicore heeft geen geschiedenis. zie boek over Umicore en kritiek
Er mag geen plafond komen voor de vergoedingen van CEO's.
Het kapitaal wordt al zwaar genoeg belast (versta: Piketty heeft ongelijk).
De Bilderberg-groep is geen complot.

Thomas Vanderveken muntte niet uit door kritische vragen. Als een schooljongen viste hij naar een uitnodiging voor de volgende Bilderberg-bijeenkomst. Wedden dat het hem lukt? 201710212300 LT De romaanse toren van het Sint-Annakerkje van Oud-Heverlee, Vlaams-Brabant Edited: 201708151145
Van dit kerkje uit de 11de eeuw is enkel de toren bewaard.
In 1758 sloopte men het hoofdgebouw.
Buitenrestauratie in 1992.
Binnenrestauratie in 2001.
De Sint-Annakerk is bij de KB's van 25/3/1938 en 26/2/1980 wettelijk beschermd als monument. 201708151145 Douglas Murray The Strange Death of Europe Edited: 201705311661 Net verschenen.
Een heel pessimistische visie op de overlevingsstrijd van ons oude continent.
Vergelijkbaar met de visie van Eric Zemmour (Le suicide français) 201705311661 Persbericht Vivaqua VIVAQUA -2015 in enkele cijfers Edited: 201606061461 06 juni 2016

Omzet: 292,4 miljoen euro
VIVAQUA heeft onlangs zijn balans voor 2015 voorgesteld. Het jaar is afgesloten met een omzet van 292,4 miljoen euro voor al zijn activiteiten samen: productie en distributie van drinkwater en sanering van afvalwater.

Productie: 135,6 miljoen m³
VIVAQUA is een zuivere intercommunale die actief is in de drie gewesten van het land en drinkwater levert aan ongeveer 2,25 miljoen mensen. In 2015 heeft VIVAQUA 135,6 miljoen m³ water geproduceerd, waarvan 59 % grondwater en 41 % oppervlaktewater. Van de totale productie is zowat 69 miljoen m³ geleverd aan het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, waar VIVAQUA de enige waterleverancier is. 46 miljoen m³ ging naar het Vlaamse Gewest en 17 miljoen m³ naar het Waalse Gewest.

Stabiel verbruik
Het leidingwaterverbruik van de Belgische gezinnen is het laagste in Europa. In het Brusselse Gewest bedraagt het zo ongeveer 96 liter per dag en per persoon. We zijn ver verwijderd van de 122 liter per dag en per persoon van 2002 ... Doordat de Brusselse bevolking elk jaar met ongeveer 1,5 % toeneemt, blijft het totale verbruik wel stabiel, net als de volumes die VIVAQUA levert.

Prijs van het water
Dankzij zijn inspanningen om de kosten te beheersen, heeft VIVAQUA in 2015 de waterverkoopprijs aan zijn intercommunales en gemeenten-klanten op het niveau van 2013 kunnen houden (geen indexering).
Voor 2016 zal deze prijs voor water in 't groot worden beïnvloed door de beslissing van het Waalse Gewest om de belasting op de winning van water dat tot drinkbaar water kan worden verwerkt, jaarlijks te indexeren. Deze automatische indexering wordt van kracht op 1 januari van elk jaar en gebeurt op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Voor 2016 stijgt de Waalse belasting van 0,0756 euro/m³ naar 0,0769 euro/m³. Deze verhoging van 0,0013 euro/m³ wordt dus doorberekend in de prijs van het water dat VIVAQUA verkoopt aan zijn intercommunales en gemeenten-klanten. Voor 2016 werd de prijs van het water vastgelegd op 0,8207 euro/m³. Bij deze prijs komt, voor de gemeenten en instellingen die door het verdeelnet worden bevoorraad, nog de prijs voor deze dienstverlening (0,0584 euro/m³). 201606061461 EmperorTigerstar The History of the Ottomans: 1299-1923 (animated map) Edited: 201605261562 Gepubliceerd op 26 mei 2016
See the rise and fall of the Ottomans as they build up their empire in the Middle East, Southeastern Europe, and North Africa.

201605261562 Panama Papers: geen verrassing: ook Fortis wees de weg naar Panama Edited: 201604241024 De weg liep over het Luxemburgse Intertrust.
Ook KBC (via KBL) en bank Degroof worden genoemd in de Panama Papers.

De taksvehikels werden gestationeerd op de Britse Maagdeneilanden, de Seychellen en het eilandje Niue.Er wordt verwacht dat de gehele banksector in het vizier komt en dat schermvennootschappen schering en inslag waren (zijn) bij het verbergen van zwarte vermogens.
Blijft natuurlijk de vraag welke maatregelen de zwakke Europese staten kunnen en zullen nemen. Nu al wordt in de communiqués gezegd dat het allemaal perfect legaal was volgens de toenmalig geldende rechtsregels.
Dat brengt ons bij de stelling dat er een actieve medewerking was van de naties/administraties aan het opzetten van constructies die de modale belastingbetaler bedrogen. Wat de ene niet betaalt moet de andere natuurlijk ophoesten. En dan is de moraliteit in het geding. 201604241024 news Panama Papers: BBI betreurt dat het geen volledige inzage krijgt in Belgische luik Edited: 201604111341 De baas van de Bijzondere Belastinginspectie, Frank Philipsen, betreurt dat de informatie uit de zogenoemde Panama Papers te traag bij zijn diensten terechtkomt.
De Tijd schrijft vandaag (20160411) dat de Gentse gewestelijke BBI-directeur, Karel Anthonissen, reeds in 2009 het mechanisme dat in het Dexia-dossier opdook, heeft aangekaart bij de BBI-top, maar dat die naliet de hele Panama-route bloot te leggen. Anthonissen is de ambtenaar die de zaak tegen Karel De Gucht opende én door de top van Financiën en de BBI gewantrouwd wordt.
KB-Lux
Als we verder terug gaan in de tijd dan merken we dat er reeds in 2000-2001 aanwijzingen waren dat Dexia via Cregem klanten aan buitenlandse constructies hielp. Er liep toen een gerechtelijk onderzoek in Charleroi. De mechanismen vertoonden veel gelijkenissen met die van KB-Lux.
In de KB-Lux-affaire oordeelde het Hof van Beroep (hierin gesteund door het Hof van Cassatie) - na 14 jaar procederen! - dat de bewijzen in de zaak op onwettige manier waren verkregen. De speurders hadden zogenaamd fouten begaan bij het verzamelen van bewijzen. Maar in 2015 werden ze door de correctionele rechtbank vrijgesproken. In een cirkelredenering kan je dan ook zeggen dat de uitspraak van het Hof van Beroep op los zand was gebouwd.

Wellicht spookt bij de protagonisten van de Panama Papers ook die achterdocht tegen justitie door het hoofd en worden de namen in het Dexia-dossier (en de talrijke andere dossiers) om taktische redenen achter gehouden.
Op de kabinetten staat de telefoon niet stil.

201604111341 9 april 2016: Follow the Money - laatste aflevering van deze reeks op Canvas Edited: 201604091111 In deze aflevering wordt het energiebedrijf Energreen failliet verklaard. Het middle management wordt 'opgeofferd' en gaat de gevangenis in of pleegt zelfmoord. De CEO, blijkbaar toch slechts een pion in het mondiale bedrog, wordt in zijn vluchtoord aan een zonovergoten kust door de insider/huurmoordenaar uitgeschakeld met één schot in het hoofd en twee in de hartstreek. De officier van justitie van de fraudecel wordt door de minister gemaand het verdere strafonderzoek stop te zetten. Er is immers één procedurefout gemaakt. De ultratop ontspringt de dans.

Nog dit: vanaf een bepaald niveau wordt er bij Energreen geen salaris meer betaald maar zwijggeld.
Niet zo maar een serie ... 201604091111 Libé Panama Papers: journalisten Le Monde krijgen van Algerije geen visum om PM Valls te vergezellen op diens officieel bezoek Edited: 201604081946 Le Monde heeft de minister van Industrie en Mijnen, Abdeslam Bouchouareb, genoemd als houder van rekening in Zwitserland. President Abdelaziz Bouteflika werd ook vermeld op de voorpagina van de krant.
Persvrijheid en vrije berichtgeving liggen moeilijk in islamitische landen en dictaturen, blijkbaar omdat men er geen onderscheid kan maken tussen de diverse machten die in een democratische rechtstaat actief zijn. In dictaturen is de controle allesomvattend. De nazi's duidden dat aan met het adjectief 'allumfassend' en 'Gleichschaltung' (alle Vereine, Institutionen und Organisationen dazu zwingen, die Ideologie der Regierung zu vertreten).201604081946 Zaman Newspaper AKP: ban Darwin en Freud uit het onderwijs Edited: 201603050334

Noot LT 20160313: hieronder stond een link naar www.todayszaman.com; deze werkt niet meer vanaf vandaag; de Turkse regering heeft de server dus geconfisceerd; nu is die website in het Turks en bevat blijkbaar propaganda voor Erdogan.

201603050334 Autobiografie 'It's what I do' van fotojournaliste Lynsey Addario vertaald Edited: 201602242337 De Arbeiderspers geeft de biografie uit onder de titel 'Dit is wat ik doe. Fotograferen in tijden van liefde en oorlog.'
Samen met drie anderen die voor de NYT werkten, zat Addario in maart 2011 gevangen bij Kadhafi-getrouwen (al lijkt me dat laatste bijkomstig want door een speling van het lot had ze bij rebellen gevangen kunnen zitten, LT).
Een fragment: 'Zijn vingers gingen traag over mijn wangen, mijn kin, mijn wenkbrauwen. Ik legde mijn gezicht in mijn schoot. Hij tilde het teder weer op en ging door met zijn strelingen. Hij streek met zijn handen door mijn haar en praatte op zachte, kalme toon tegen me; hij herhaalde steeds dezelfde paar woorden. Ik duwde mijn gezicht omlaag en negeerde zijn aanrakingen en zijn woorden. Ik verstond niet wat hij zei. 'Wat zegt hij, Anthony?' Anthony aarzelde een poos en antwoordde: 'Hij zegt dat je vanavond zult sterven.'

De horror van deze scene ligt in de ontkoppeling van de opgelegde intimiteit en de dood. De fysische integriteit van de ander is ondergeschikt aan het eenzijdige genot dat verbonden is met de aanraking van de vrouw. Een verloochening van de identiteit.

Addario fotografeerde oorlogen in Afghanistan, Irak, Soedan, Congo en Libanon. Oorlogsverslaggevers komen in een trance terecht die hen te ver doet gaan in het gevaar.

(zie ook DS Weekblad 20160220)
201602242337 wSIECI 17 februari 2016 rechts Pools weekblad gaat wel zeer ver in propaganda-voorstelling 'Rape of Europe' Edited: 201602170944


De compositie is beslist niet nieuw en werd vaak gebruikt in oorlogstoestanden. Een treffende illustratie is die van Titiaan die Europa in een mythologische scene laat ontvoeren door een witte stier.


Lees de bespreking van Stephen Campbell

Een diepgravende analyse van het misbruiken van vrouwen tijdens (en onmiddellijk na) de Eerste Wereldoorlog vinden we bij Hirschfeld . Beide kampen voeren een haatpropaganda, gebaseerd op het beeld van de vrouw als oorlogsbuit. De Duitse karikaturisten stellen Frankrijk en Engeland voor als oorden waar de rassenvermenging schering en inslag is. Tijdens de bezetting van het Rijnland werd dit schrikbeeld opgehangen om de Duitse bevolking te mobiliseren. Frans Masereel illustreert de rol van de pers tijdens de oorlog met een treffende karikatuur. 201602170944 news De staalbetoging tegen China in Brussel: eerst delocaliseren, dan janken Edited: 201602161616 De betoging van de staalindustrie tegen China werd gisteren in het VRT-journaal voorgesteld als een unicum: werkgevers en vakbonden trekken aan hetzelfde zeel. Misschien toch even nuanceren: CEO's en kaderleden zijn ook maar loontrekkenden, werknemers dus.

De EIGENAARS van de bedrijven hebben grote stukken van de staalindustrie gedelocaliseerd richting het Verre Oosten. De CEO's die dat voor mekaar brachten waren toen de gewillige huurlingen van de 'global players' die geen werknemers kennen, enkel winstcijfers.

De pedalen kwijt op de redactie?


201602161616 Petitie Avaaz lanceert petitie 'Stop de verkoop van wapens aan Saoedi-Arabië' Edited: 201602141122 Ze bombarderen scholen, ziekenhuizen, en zelfs huwelijksfeesten. Wat Saoedi-Arabië in Jemen doet is walgelijk -- en ze doen het met wapens die ze van Europa, de VS en Canada kopen. Maar in 48 uur kunnen wij het ondenkbare doen -- een historische beslissing binnenslepen die de stroom van wapens naar Saoedi-Arabië zou kunnen indammen.
Het Europees Parlement zal over twee dagen al beslissen om over een EU-breed wapenembargo te stemmen -- maar onder zware druk van Saoedi-Arabië beginnen sommige politici te aarzelen.
Nu meer dan ooit moeten deze politici zien dat mensen overal ter wereld van hen verwachten dat zij naar voren stappen en "NEE" zeggen tegen de wreedheden van Saoedi-Arabië. Teken de urgente petitie waarin wij oproepen tot een wapenembargo -- laat aan de Europese kampioenen zien dat wij hen met overweldigende aantallen steunen.


Aan leden van het Europees Parlement, en politici van het Verenigd Koninkrijk, de VS, Canada, Duitsland, Frankrijk, en alle andere landen die wapens verkopen aan Saoedi-Arabië:
Als betrokken burgers van over de hele wereld verzoeken wij u met klem om de wapenhandel met Saoedi-Arabië volledig op te schorten totdat zij een einde maken aan hun aanvallen in Jemen en een legitiem vredesproces op gang brengen. In een recent VN-rapport zijn 119 schendingen van het internationaal humanitair recht gedocumenteerd. Het is daarom onacceptabel om de andere kant uit te kijken terwijl Saoedi-Arabië wapens uit onze landen zou kunnen gebruiken om zonder onderscheid burgers te bombarderen.

teken hier de petitie

Op dit ogenblik (201602141126) hebben reeds meer dan 208.000 personen de petitie getekend; 344.000 personen (201602141645); 532.000 personen (201602151428) 201602141122 DS Ikea vermijdt minstens 1.000.000.000 euro aan belastingen Edited: 201602132330 Het gaat om een combinatie van franchisevergoedingen, onbelaste intellectuele eigendomsrechten ofte royalties, ruling-afspraken in Luxemburg, een ommetje langs Liechtenstein, kopen met dure leningen van de verkoper, de inzet van een coördinatiecentrum, de Belgische notionele belastingaftrek, ondoorzichtige Stichtingen in Nederland en Liechtenstein, etcetera.

Enkele namen:
Inter Ikea Systems BV (Nederland)
Interogo Finance (Luxemburg)
Interogo Foundation (Liechtenstein)
Ikea Service Center NV (coördinatiecentrum in België tot 2010)
Inter Finance SA (Luxemburg)
Stichting Ingka (Nederland)


Het wordt tijd dat de modale burger beseft dat wat de Groten niet betalen, de kleintjes wel moeten ophoesten om de begroting van vadertje staat te laten kloppen. Misschien iets om over na te denken terwijl u een Ikea-kast voor uw dochtertje in mekaar knutselt. Bedenk dan dat Ikea u met kastenschema's laat werken terwijl zij met belastingschema's goochelen. U kent dat wel: een pijltje naar boven, eentje naar rechts, een factuur voor levering van know how, een vette creditnota, een recuperatiebonus, een overlopende rekening, een doorgeschoten aftrekpost, een in de verf gezet goed doel, ...

De familie Kamprad vaart er wel bij en betaalt met plezier het (uiteraard aftrekbare) belastingadvies.

Staat uw kast er nu bijna?


zie ook het dossier LuxLeaks 201602132330 news museum KMSKB: verwaarlozing, waterschade en politieke onwil Edited: 201602031207 de schaamte voorbij ... 201602031207 news schaakspel verboden in Saoedi Arabië Edited: 201601220007 The game of chess is a waste of time and an opportunity to squander money. It causes enmity and hatred between people,” Abdulaziz Bin Abdullah, the most powerful Sunni cleric in Saudi Arabia, said on his weekly call-in show.


Voor diegenen die niet vertrouwd zijn met het schaakspel: een simpele pion kan de koning schaakmat zetten ! De koningin is het machtigste stuk op het schaakbord. Dat is natuurlijk geen leuke gedachte in een monarchale dictatuur. 201601220007 ING ING-Studie: DE RIJKDOM VAN DE EUROPESE GEZINNEN Edited: 201601211247 link naar de samenvatting van de studie

link naar de studie - 49 slides

Gebruikte componenten: huishouden, beschikbaar inkomen, spaarrekeningen, beleggingsfondsen, vastgoed, pensioenfondsen, schulden, absolute rijkdom, relatieve rijkdom, gezinsgrootte. 201601211247 Bloomberg daling grondstoffenprijzen kan immigratie nog massaler maken, zegt Klaus Schwab (WEF) Edited: 201601200104 As the crash in commodities prices spreads economic woe across the developing world, Europe could face a wave of migration that will eclipse today’s refugee crisis, says Klaus Schwab, executive chairman of the World Economic Forum.
“Look how many countries in Africa, for example, depend on the income from oil exports,” Schwab said in an interview ahead of the WEF’s 46th annual meeting, in the Swiss resort of Davos. “Now imagine 1 billion inhabitants, imagine they all move north.”
Commentaar LT: Schwab gaat er blijkbaar van uit dat bij hogere olieprijzen de Afrikaanse bevolking wél een deel van de koek krijgt. Dat valt nog te bezien ! Het grootste probleem in grondstoffen-landen zijn de corrupte regeringen die het Westen (de zogenaamd democratisch verkozen regeringen) daar in het zadel houdt. Zij bestelen hun eigen bevolking en gooien het op belasting-akkoorden met de grote maatschappijen.

zie onze nota over Chodiev en Kubla

zie onze nota over de omkoping van de Congolese premier door Serge Kubla 201601200104 The Economist Olie: Aramco naar de beurs? Edited: 201601101324 Analisten zijn verbaasd en bespreken de mogelijke beursgang van het Saoedische staatsbedrijf op de traditionele manier.
Commentaar LT: Er is een andere verklaring denkbaar. Nu Saoedi-Arabië veel kritiek oogst met de uitgevoerde executies, is het niet uitgesloten dat de beursgang een 'iedereen-in-het-bad'-operatie is. Want welke aandeelhouder gaat er nog protesteren tegen het dictatoriale beleid van het koninkrijk ?!
Voor alle duidelijkheid: in Iran worden jaarlijks meer doodvonnissen uitgevoerd dan in SA. Voor het Westen is het kiezen tussen de pest en de cholera. 201601101324 BAUWENS Michel De wereld redden, door Michel Bauwens, in herdruk. Met peer-to-peer naar een postkapitalistische samenleving. Aanbevolen. Edited: 201512251330 Onze samenleving steunt op het absurde idee van materiële overvloed en immateriële schaarste. We doen alsof de planeet oneindig is en plegen er dermate roofbouw op dat het overleven van de menselijke soort in gevaar komt. Anderzijds bouwen we via auteursrechten en patenten artificiële muren rond menselijke kennis om sharing en samenwerking zo moeilijk mogelijk te maken.
Het peer-to-peermodel, geïnspireerd door open source zoals Wikipedia, wil die logica omdraaien. Michel Bauwens ziet in nieuwe fenomenen zoals de samenwerkingseconomie, peer-to-peernetwerken, open source, crowdsourcing, fab labs, microfabrieken, de makersbeweging en stadslandbouw een weg naar een postkapitalistische samenleving, waarbij de markt zal onderworpen worden aan het algemeen belang.
Net zoals het feodalisme ontstond binnen de schoot van de Romeinse slavenmaatschappij en het kapitalisme binnen het feodalisme, groeit ook binnen het kapitalisme het embryo van een nieuwe samenleving. Om de wereld te redden, dringt zich een herlokalisering van de productie op en een uitbreiding van globale samenwerking op vlak van kennis, code en design.
De pers over De wereld redden
'De wereld redden is een boek dat het waard is gelezen te worden. Michel Bauwens slaagt erin om verschillende fenomenen aan elkaar te linken en aan te tonen dat ze eigenlijk deel uitmaken van één grote omwenteling die momenteel aan de gang is. Daarbij denkt hij door en probeert hij zich een beeld te vormen over hoe de toekomst er zou kunnen uitzien. Verder bezondigt hij zich zeker niet aan het naïeve optimisme dat bij het begin van het internet opgang maakte en dat verkondigde dat alle mensen broeders zouden worden door het internet. Integendeel, hij waarschuwt dat de overgang van de kapitalistische naar de postkapitalistische samenleving met veel onrust en turbulentie gepaard kan gaan, net zoals bijvoorbeeld de overgang van de feodale naar de industriële samenleving mede aan de basis lag van de Franse Revolutie. Nochtans toont De wereld redden dat die transitie ook op een andere manier kan gebeuren en dat die er uiteindelijk toe kan leiden dat de mens het misschien materieel met minder zal moeten stellen, maar dat hij er immaterieel met grote schreden op vooruit kan gaan.' Lieven Monserez, Liberales.
De herdruk verschijnt in januari 2016 bij VBK/Houtekiet. Wij houden u op de hoogte.
Ondertussen kunt u hier het interview lezen dat op 12 december 2015 in De Standaard Weekblad verscheen.
201512251330 Lucas Tessens Guido Gryseels kan Leopold II niet typeren Edited: 201512201607 De directeur van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA), Guido Gryseels , verklaart tegenover De Standaard (20151217): 'Ik kom net uit een vergadering van drie uur waar de vraag voorlag: hoe Leopold II typeren? Eerlijk gezegd: ik weet het niet.'
Commentaar: wellicht moet Gryseels wat verder kijken dan zijn neus lang is. Bijvoorbeeld de boeken van Delathuy (Jules Marchal) en Pierre Joye herlezen, de entourage van Leopold II bekijken, de rol van de Société Générale, de Union Minière, Lever, en anderen onder ogen durven nemen. Durven kijken naar wie de massale grondconcessies in Congo gingen, wie de financiers waren.
Misschien kan Gryseels iets doen met volgende uitspraak: "Het wordt tijd dat het Westen inziet en erkent dat de kolonisering geen zaak was van inpalming van gebieden door Europese staten en de USA, maar door industriële 'global players' die uit waren op de grondstoffen en energiebronnen. Zij bedienden zich van het militaire apparaat, de veiligheidsdiensten, de administratie en de vlag van de koloniserende staat om hun positie te vestigen en te consolideren. Dat was zo in het Midden-Oosten. Dat was ook zo in Congo en in geheel Afrika en Latijns-Amerika. Tot op vandaag."

In het geval van Leopold II viel de staat (de Etat Indépendant du Congo) samen met de 'global player' die Leopold II was. Ascherson geeft in 1963 aan zijn boek overigens de veelzeggende titel 'Leopold, the King Incorporated'.
Het is volkomen onterecht te stellen dat DE BELGEN Congo hebben gekoloniseerd. Dat hebben de grote maatschappijen gedaan, met de hulp van zorgvuldig uitgekozen medestanders: de top van de politieke partijen (ja, ook de socialistische), de goedmenende missionarissen, vooraf gescreende en goed betaalde blanke ambtenaren, volgzame kranten en weekbladen, een braaf blank middenkader.
Ik ben benieuwd of het KMMA in 2017 met een onthullende of een verhullende tentoonstelling gaat komen.

P.S. In augustus 2014 hebben wij - in het kader van een database-project - bij de research-afdeling van het KMMA geïnformeerd of zij over een lijst beschikken met de koloniale vennootschappen. Dit bleek tot onze verbazing NIET het geval te zijn. Dat wil dus zeggen - en dat tot bewijs van het tegendeel - dat de economische component van het koloniale verleden onbekend terrein is voor het KMMA.


Tag: Verdick 201512201607 LT - Reuters USA gaat terug olie exporteren - dat was sinds de jaren 70 verboden Edited: 201512171248
De republikeinen en de olie-industrie halen hun slag thuis.
De maatregel heeft verregaande geopolitieke gevolgen.
Het verzwakt de posities van Rusland en Iran op de wereldmarkt.
Iran heeft op 30 november een 'bidding' uitgeschreven voor nieuwe boringen. BP, Shell, Total en Statoil zijn daarin geïnteresseerd en hun biedprijs kan nu lager uitvallen.
Achter de lage olieprijs (
meer info


201512171248 LT Kleptocratie: Ziekenhuizen en geneesheren mogen verder sjoemelen met facturen - Maggie De Block past voor extra controles Edited: 201512162225 Blijkbaar is er GEEN geld voor meer controles, maar er is blijkbaar WEL geld om de fraude te laten voortduren. De logica is ver zoek.
Maggie De Block botst op de haar o zo bekende lobby.

Toch zou ze zich kunnen optrekken aan dit citaat:
"Là où tant d'hommes ont échoué, une femme peut réussir."
Charles-Maurice de Talleyrand ; Mémoires (1754-1838)
201512162225 News Oplichting en fraude: 14 ziekenhuizen sjoemelen met facturen voor CT-scans Thuisverplegers sjoemelen met prestaties - RIZIV gaat terugvorderen Edited: 201512151332 Lieven Annemans, gezondheidseconoom UGent, is niet verrast. Volgens hem is het het topje van een gigantische ijsberg.
Blijkbaar wordt de gezondheidszorg geplaagd door KLEPTOCRATIE.
Niet de gezondheid of de zorg telt, wel het gewin.
Dit is een kaakslag voor alle zorgenden die het wel eerlijk doen.
(wordt ongetwijfeld vervolgd ...) 201512151332 BAUWENS Michel (interview in De Standaard Weekblad 20151212) ‘De Belgische regering kiest voor een trek-uw-plansamenleving’ Edited: 201512120903 CYBERFILOSOOF MICHEL BAUWENS EN DE ECONOMIE NA HET KAPITALISME
12 DECEMBER 2015 | Yurek Onzia, foto’s Fred Debrock
Het laatste boek dat wijlen Jean-Luc Dehaene cadeau deed aan zijn partijvoorzitter Wouter Beke, was De wereld redden van Michel Bauwens. Dat is de Belgische peetvader van de peer-to-peerbeweging – een vraag-aanbodeconomie tussen particulieren – vooralsnog niet gelukt, maar zijn alternatieve model maakt wel opgang. ‘Ja, ik ben een wereldverbeteraar.’
Een maandagmiddag in het Grand Café van het Antwerpse kunstencentrum deSingel. Michel Bauwens drinkt een espresso in het gezelschap van vier dames van Actueel Denken en Leven, een vereniging die sinds de jaren 70 voordrachten voor vrouwen organiseert over tendensen in de samenleving. Bauwens is voor deze lezing overgevlogen vanuit Berlijn, waar hij een van de hoofdgasten was op UnICommons, een tweedaagse rond gemeengoed. Straks vertrekt hij voor een tournee naar Nieuw-Zeeland en Australië, in het voorjaar is hij gastdocent aan de universiteit van Madison in de Amerikaanse staat Wisconsin.

Vandaag verwacht Bauwens maar ‘een man of 50, wat oké is, want ik spreek ook graag voor kleinere groepen’. Blijkt dat de Blauwe Zaal bomvol zit, 750 bezoekers, allemaal vrouwen. Ze smullen van zijn met voorbeelden gelardeerde verhaal over de peer-to-peer-economie, met als pijlers open en gedeelde kennis, duurzaamheid en solidariteit. En zij niet alleen. Bauwens’ boek De wereld redden is ook een Franse bestseller, de Engelse en Spaanse vertalingen staan op stapel. Verwante geesten als Jeremy Rifkin en Douglas Rushkoff steken hun appreciatie niet onder stoelen of banken. En in 2012 al nam het Post Growth Institute Bauwens op in de (En)Rich List, een lijst met de 100 meest inspirerende figuren voor een duurzame toekomst. Hij staat er te blinken naast Vandana Shiva, Mahatma Gandhi en Martin Luther King.

Terug naar het Grand Café, waar het gesprek geanimeerd is, jolig bij momenten. Bauwens is zijn bescheiden-charmante zelf, met anekdotes en grapjes over de boeddhistische gewoontes in Thailand. Hij woont al vijftien jaar in Chiang Maimet zijn Thaise vrouw en hun twee kinderen. Vandaaruit trekt hij de wereld rond om zijn visie op een nieuw maatschappijmodel uit te dragen. ‘Mijn vrouw begrijpt het allemaal niet zo goed’, lacht hij. ‘Telkens als ik vertrek, vraagt ze hoe het mogelijk is dat er mensen naar mij komen luisteren en daar nog voor willen betalen ook.’

Op het tandvlees

Het engagement van Michel Bauwens wortelt in de late jaren 90. Terwijl hij kampte met een burn-out, zag hij ook hoe het helemaal verkeerd ging met de wereld. Meer ongelijkheid, meer ecologische problemen. ‘Het leek alsof ons systeem er maar niet in slaagde om daar iets aan te doen’, zegt hij. ‘Dertig jaar geleden hadden we een ozonprobleem. Dat hebben we grotendeels opgelost, dankzij het Montrealprotocol van 1987 en de belofte van 197 landen om geen ozonschadelijke stoffen meer te produceren. Maar een gezamenlijke aanpak van de opwarming van de aarde en de klimaatverandering, dat lukt blijkbaar niet.’

Er was nog een motivatie. Bauwens had gewerkt als kaderlid voor British Petroleum en als e-business-strateeg voor Belgacom, had gezien hoe het er daar aan toe ging, hoeveel stress en burn-outs er waren en hoe kortzichtig het beleid van grote bedrijven was geworden. ‘Een verziekte werksfeer waar zelfs de elite van het kapitalisme vandaag niet aan ontsnapt’, zegt hij. ‘Vijftig jaar geleden gingen de Engelse aristocraten vrolijk naar de gentlemen’s clubs, om te socializen. Nu werkt een kaderlid 80 uur per week. Mensen zitten op hun tandvlees, ze zijn niet gelukkig.’

Bauwens dacht: dit kan toch niet het model voor de toekomst zijn? En ook: was hij een deel van het probleem of van de oplossing? ‘Het antwoord was duidelijk’, zegt hij. ‘Binnen zo’n structuur bleef ik een deel van het probleem. Ik heb toen beslist om me actief bezig te houden met systeemveranderingen. Ik nam een sabbatical, trok twee jaar uit om te lezen, onder meer over de val van het Romeinse Rijk, en reisde een halfjaar rond om dingen van nabij te bestuderen. De neerslag daarvan werd De wereld redden. Met peer-to-peer naar een postkapitalistische samenleving, het boek dat ik schreef met Jean Lievens.’

Peer-to-peer is een begrip dat oorspronkelijk uit de computerwereld komt, het betekent ‘van gelijke tot gelijke’. Wellicht was Bauwens niet de eerste, hij denkt aan het werk van iemand als Yochai Benkler, maar hij was wel een van de eersten die het p2p-principe hebben toegepast als sociale structuur op andere vlakken van de samenleving. Fundamenteel gaat het over de capaciteit van mensen om als gelijken onder elkaar samen waarde te creëren, via speciale licenties die het delen mogelijk maken. Het internet en de nieuwe technologieën laten meer dan ooit toe om makkelijk met elkaar in contact te komen en samen te werken. Zonder de normale hiërarchische structuren, maar door onderlinge coördinatie, op een globale schaal. ‘Peer-to-peer is dus niet zomaar een spelletje’, zegt Bauwens. ‘Het is het verhaal dat onze planeet nodig heeft.’

Parasitaire P2P

Centraal in dat verhaal staat het begrip commons, gemeengoed. Bauwens legt uit. ‘In de middeleeuwen al hadden boeren vaak een gemeenschappelijk stuk eigendom. Daarover maakten ze afspraken, om bijvoorbeeld op bepaalde tijdstippen vruchten te plukken.Commons is geen privaat goed en ook geen eigendom van de overheid, maar wordt beheerd door een gemeenschap van burgers, gebruikers en producenten, die er de voordelen of gevolgen van ondervinden.’

‘In de westerse wereld heeft het kapitalisme dat gemeengoed proberen af te breken. Het evenwicht tussen privé- en gemeenschappelijk bezit werd, zeker in de voorbije decennia, steeds ernstiger verstoord. Maar via het internet is het doodeenvoudig om samen op grote schaal gemeengoed te realiseren. Op die manier komencommons opnieuw in de kijker. En leiden ze naar een nieuwe manier van denken en aanpakken.’

zie onze nota over eigendom en staat

Kunt u daar voorbeelden van geven?

‘Eerst was er de vrije software, Linux. Een groep mensen creëerde die nieuwe software, maar privatiseerde hem niet en begon hem met iedereen te delen. Eén voorwaarde: als je er gebruik van maakt en er iets aan verandert, moet je die verbetering ook delen met de andere gebruikers. Wikipedia is nog een voorbeeld: een digitale bundeling van kennis op basis van vrijwillige bijdragen, die de oude encyclopedieën zo goed als overbodig heeft gemaakt.’

‘Momenteel evolueren we van een kapitalistische economie, gebaseerd op arbeid en kapitaal, naar een p2p-economie, gebaseerd opcommons en een vrijere taakverdeling. Maar omdat het allemaal nog gefragmenteerd is, zien mensen het volledige plaatje niet. Als onderzoeker kijk ik met de P2P Foundation naar die nieuwe initiatieven en vormen waarmee mensen bezig zijn, probeer er de onderliggende structuur en logica van te begrijpen en die inzichten naar het grote publiek te brengen.’

Commons, samenwerken, deeleconomie: het klinkt allemaal goed. Maar wat met bedrijven als Uber en Airbnb? Ze laten uitschijnen dat ze deel uitmaken van die sociaal gedreven p2p-economie, maar zijn evengoed gericht op winstmaximalisatie en beurswaarde.

‘Dat is inderdaad een probleem. In de nieuwe deeleconomie overheersen Uber en Airbnb, en Facebook zwaait de plak over de sociale media. Vandaag heeft het 1,3 miljard actieve gebruikers en het verandert de samenleving door de manier waarop het, via peer-to-peercommunicatie, mensen met elkaar in contact brengt. Maar zonder gebruikers heeft Facebook geen waarde. Het maakt gigawinsten door onze aandacht, het schaarste-element, te verkopen aan andere bedrijven. Wij creëren dus 100 procent van de marktwaarde, maar de opbrengsten gaan integraal naar Mark Zuckerberg. In het kapitalistische systeem betaal je de mensen tenminste nog voor hun arbeid, de toegevoegde waarde. Airbnb en Uber faciliteren, maar voegen zelf niets toe en nemen geen enkele verantwoordelijkheid. Op die manier werken ze veel goedkoper dan hotels en taxibedrijven, kunnen ze de markt innemen en grote winsten maken. Zo’n systeem kan niet blijven werken, want het is parasitair, ook voor het kapitalisme zelf. De p2p-dynamiek kan het huidige maatschappijmodel dus ook enorm verstoren.’

Coalition of the Commons

Hoe los je dat op? Michel Bauwens kijkt naar de politiek. Partijen en overheden die de kracht van het nieuwe model inzien en ermee aan de slag gaan. ‘Zo kun je in Gent of Antwerpen perfect een eigen gemeengoedversie van Uber oprichten en de winst ervan verdelen onder de chauffeurs. Waarom doen we dat niet? De rol van stedelijke overheden kan daarbij cruciaal zijn, door als facilitator van een deeleconomie op te treden.’

Bauwens stelt een Coalition of the Commons voor. ‘Door de digitalisering wordt traditionele arbeid steeds schaarser en kunnen we geen sociale compromissen meer sluiten enkel op basis van klassieke loonarbeid. Het moet wel mogelijk zijn om een nieuwe sociale en politieke meerderheid te creëren rond het idee van de commons. Je hebt het succes van de Piratenpartijen – in IJsland worden ze volgens recente peilingen de grootste partij – die de digitale cultuur vertegenwoordigen. Je hebt de Groenen, die de natuur als gemeengoed vertegenwoordigen. Je hebt nieuwe progressieve partijen, zoals het Griekse Syriza en het Spaanse Podemos en Barcelona en Comù (‘Barcelona Samen’, nieuw burgerplatform dat bij de laatste verkiezingen een meerderheid behaalde en met Ada Colau de nieuwe burgemeester leverde, red.), die zijn voortgekomen uit de Occupy-, de 15 mei- en Syntagma Squarebewegingen: allemaal groeperingen die sterk de peer-to-peer-principes hebben toegepast. Ik denk ook aan de grote mobilisatie die politici als Bernie Sanders in de VS en Jeremy Corbyn in Groot-Brittannië teweegbrengen en aan nieuwe burgerbewegingen zoals Hart Boven Hard/Tout Autre Chose in België.’

(op dreef) ‘We hebben vandaag een negatief sociaal contract. Wat is onze belofte aan onze jongeren? Dat je, áls je een geschikte job vindt, harder en langer zal moeten werken. Dat studeren steeds duurder zal worden, dat je je volwassen leven zult beginnen met schulden. Dat je geen huis zult kunnen kopen, als je geen rijke ouders hebt. De huidige Nederlandse en Britse regering, en ook de Belgische, kiest voor een trek-uw-plansamenleving. Een gevaarlijk model, want het vernietigt in ijltempo de solidariteitsmechanismen en het sociale weefsel. Het nefaste Europese austeritybeleid, gedicteerd door dezelfde grootbanken die ons met hun roekeloze gespeculeer en hebzucht in de crisis hebben gestort, drijft landen naar de bedelstaf. Willen we dat veranderen, dan zullen we, zoals de arbeiders ooit een arbeidersbeweging hebben opgebouwd, een commonsbeweging moeten creëren.’

Ziet u dat zonder slag of stoot gebeuren?

‘Dat moet uiteraard op een democratische manier gebeuren, maar het gaat wel om radicaal andere politieke keuzes – je kunt die niet alleen bewerkstelligen door op je eentje microfabrieken te bouwen. Je moet dan denken aan het grondig veranderen van instituties en instellingen, aan méér democratie en burgerparticipatie. Of dat een gewelddadig proces is of niet, hangt niet van ons af. Wel van het feit of het systeem soepel genoeg is om die innovaties te accepteren. Een systeem wordt pas gewelddadig, als het niet meer kan veranderen zónder geweld. Dat moeten we absoluut vermijden. Ik pleit voor evolutie en samenwerking, in plaats van voor revolutie en onderlinge verdeling.’

Dat de veranderingen volop bezig zijn, toont u in uw boek aan via een reeks succesvolle cases.

‘Ja, ik denk aan Fora do Eixo, een groot p2p-cultuurnetwerk in Brazilië dat erin is geslaagd een grote alternatieve muziekeconomie te creëren. Je hebt er ook Curto Café, een alternatieve koffiegemeenschap die heel wat peer-to-peer-principes gebruikt: openheid in de productie en de boekhouding, een open recept en wie investeert, wordt terugbetaald met gratis koffie. Of het Broodfonds in Nederland, een mooi voorbeeld van onderlinge solidariteit bij ziekte of ongeval tussen kleine zelfstandigen, freelance kenniswerkers en kleine ondernemingen – het nieuwe precariaat, dat zouden de vakbonden dringend moeten beseffen. En in Zwitserland heb je WIR, een p2p-organisatie van 62.000 ondernemers die werkt als een soort ‘nieuwe gilde’ en haar leden helpt en versterkt door kredietverstrekking via een alternatieve munt, de WIR franc, buiten de traditionele banken om. Allemaal dingen die de arbeidersbeweging in de 19de eeuw al deed, maar nu in een nieuw technologisch jasje zitten.’

VAN TINA NAAR TAPAS

U reist vanuit uw thuisbasis in Thailand vrijwel continu de wereld rond, met een onvermoeibare, haast apostolische bevlogenheid. Wat houdt u gaande?

‘Als je iets wilt veranderen, moet je mensen hoop geven en die energie mobiliseren. Misschien lukt het niet, maar als je begaan bent met sociale rechtvaardigheid en de planeet, en iets wilt bereiken, kun je gewoon niet anders. Tijdens mijn burn-out werd het me duidelijk dat een engagement met mijn medemens, van gelijke tot gelijke, een essentieel deel van mijn leven moest zijn. Het peer-to-peer verhaal was daar de logische uitkomst van.’

‘In The Varieties of Religious Experienceheeft Harvard-filosoof William James het over de ‘once born’ en de ‘twice born’. Er zijn mensen die geboren worden en onmiddellijk hun plaats vinden. Je hebt er ook die een strijd moeten leveren, een crisis doormaken. Als die erin slagen, zegt James, om later in hun leven erbovenop te komen, zijn dat de mensen die de wereld veranderen. Ik was als jongeman niet gelukkig. Vond mijn plaats niet, heb moeten worstelen om zingeving te creëren. En dan gebeurt er iets waardoor alles samenvalt en je weet: dit is mijn weg. Ik doe dit dus omdat ik het móét doen.’

Beschouwt u uzelf als een wereldverbeteraar?

(resoluut) ‘Ja.’

Ik vraag het omdat het een woord is dat mensen nauwelijks nog in de mond durven nemen.

‘Ja, maar dat is net het probleem. Dat heersende cynisme, in combinatie met het dominante neoliberale denken. Sommige politici proberen de mensen wijs te maken dat er geen andere opties zijn dan het beleid dat we nu voorgeschoteld krijgen. Dat is een verschrikkelijke onderdrukking van de mens en van het menselijke potentieel. Ik zeg het vaak: we moeten van TINA (There Is No Alternative, red.) naar TAPAS (There Are Plenty of Alternatives’, red.), want er zijn wel degelijk alternatieven.’

‘Momenteel zijn miljoenen mensen hun leven aan het veranderen. Ze accepteren steeds minder het dominante neoliberale economische denken en willen ethisch, duurzaam en solidair handelen. Uit een onderzoek in Finland is gebleken dat maar liefst 95 procent van de Finse designstudenten wil meewerken aan duurzaamheidsinitiatieven. Mensen zetten zich in voor hun wijk en voor natuurbehoud, organiseren repair cafés, zetten coworking spaces en FabLabs op, delen hun wagens en materiaal, en produceren alternatieve energie, geïnspireerd door de succesvolle burgercoöperatieven in Duitsland, waar 96 procent van de hernieuwbare energie wordt geproduceerd buiten de energiemaatschappijen om. Op die manier ontstaat er een tegenmacht die de bestaande macht uitdaagt, met solidariteit, duurzaamheid en gedeelde kennis als belangrijkste pijlers.’

Er is nog hoop?

‘Er is zeker hoop. En het is belangrijk om hoop te hebben. Niet omdat mensen die de wereld willen verbeteren, daar altijd volledig in slagen. Maar beeld je in dat je zelfs niet meer probeert. Dan boer je zeker achteruit.’ 201512120903 News Dividend van 2 miljard euro van BNP Paribas Fortis voor Franse moeder BNP Paribas Edited: 201512100335 De Belgische dochter helpt de Franse moeder opdat die haar kapitaalratio zou kunnen optrekken.
Bij de bank ziet men dit als een zuivere boekhoudkundige operatie. In de geconsolideerde balans per 31/12/2015 wijzigt er niets.
De vakbonden hebben een andere mening want er staan meer dan duizend banen op de tocht. Zij eisen uitleg van Maxime Jadot.
201512100335 RTL Nieuws 13 mei 2014 10:00, in: Bijklussen VerhofstadtKandidaat-voorzitter EC klust voor tonnen bij Edited: 201512090110 Guy Verhofstadt is de grootverdiener onder de vier kandidaat-voorzitters voor de Europese Commissie. De liberale lijsttrekker verdient dit jaar zeker 230.000 euro bovenop zijn basissalaris van Brussel.

Dat blijkt uit een analyse van RTL Z. De overige drie kandidaten hadden afgelopen jaar geen noemenswaardige neveninkomsten.

Bij pensioenuitvoerder APG is Verhofstadt vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen. Hoewel het jaarverslag over 2013 nog niet online staat, kreeg hij daar volgens een woordvoerder 43.100 euro voor. Daarnaast is Verhofstadt commissaris bij het Belgische Exmar, een internationale scheepvaartgroep, groot in de gas- en olie-industrie. Exmar maakte vorig jaar 60.000 euro over aan de Europarlementariër.

Zie ook: Twitteraars slaan Verhofstadt met grappen om de oren

Maar de grootste pot toucheert Verhofstadt bij het Belgische beursfonds Sofina. Sofina is een holdingmaatschappij, met belangen in onder meer Danone en GDF Suez. Afgelopen jaar werd Verhofstadt beloond met een bedrag van 130.500 euro. Daarmee komt het totaalbedrag uit op 233.340 euro. Onduidelijk blijft in hoeverre Verhofstadt ook voor andere functies, beloond wordt.

Het voorzitterschap bij het Europees Instituut voor Bestuurskunde zou maandelijks nog een bedrag op kunnen leveren tussen de 1.000 en 5.000 euro per maand. Het EIB, dat gesubsidieerd wordt door de lidstaten, wil de exacte bedragen niet bekend maken. Zelfs bij een conservatieve schatting echter zou het al kunnen gaan om tienduizenden euro's per jaar. In alle gevallen gaat het om klussen waarvoor Verhofstadt toestemming heeft gekregen van Brussel.

12.500 voor een spreekbeurt
Los van de commissariaten, is Verhofstadt ook in te huren voor dagvoorzitterschappen en speeches. En ook daar is de prijs niet mals. Verhofstadt zou zo'n 12.500 euro voor een spreekbeurt vragen. RTL Z belde anoniem met sprekersbureau Assemblee, voor een grove prijsopgaaf voor 'een uurtje Verhofstadt' die die suggesties bevestigt. Onduidelijk is hoeveel van dit soort klussen Verhofstadt nog doet op persoonlijke titel.

De andere twee kandidaten, waarvan overigens nog lang niet vast staat of de keuze überhaupt op één van de genoemde heren valt, hadden geen noemenswaardige neveninkomsten. Martin Schulz, op dit moment voorzitter van het Europees Parlement en kandidaat namens de sociaaldemocraten, had geen nevenfuncties. Wel ontving hij royalties voor een boek dat hij schreef. Ska Keller, kandidaat van de Europese Groenen, gaf eveneens aan geen nevenfuncties te bekleden. Oud-eurogroep voorzitter en christendemocraat Juncker is recentelijk afgetreden als premier van Luxemburg, en slechts nog actief als bewindvoerder van het IMF. 201512090110 LT The 5 pillars of Saoudi-Arabia - De 5 pijlers van Saoedi-Arabië Edited: 201511272326

Schema deels gebaseerd op RATHMELL Andrew, Saoedi-Arabië, het koninkrijk van de olie, in: Het Midden-Oosten hertekend (boeknummer 19960211) en een tiental andere boeken.
Er is een groeiende bewustwording in Europa rond het feit dat Saoedi-Arabië een cruciale rol speelt in het Syrisch conflict.
Zo werden er in het Belgische parlement vragen gesteld aan minister Reynders (BuZ) over een op til zijnd belastingsverdrag met het land. Zoals gewoonlijk volgt er dan een evasief antwoord. Het is ook jammer dat de oppositie deze vragen stelt: het kalf is dan al verdronken voor het geboren is. De Saoedische investeringen in de Antwerpse haven - goed voor 900 banen gespreid over vijf jaar - leggen blijkbaar meer gewicht in de schaal dan barbaarse onthoofdingen en mateloos geweld. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Is dat de ethiek van politieke partijen, ondernemers en vakbonden? Of raakt die ondergesneeuwd tijdens het parcours van geven en nemen?
Op het internationale forum stelt men vragen bij de financiering van ISIS/DAESH, de excursie van westerse staatshoofden naar SA in januari 2015, de steun aan Europese moskeeën, de onderdrukking van vrouwen, de (publieke) onthoofdingen onder de sharia-wetgeving, het willekeurige optreden van de gevreesde religeuze politie (Committee on the Promotion of Virtue and Prevention of Vice), aan slavernij grenzende te rqqyrnmn. Pandora Händlerwerkstelling van buitenlandse werknemers en het racisme tegenover hen, etcetera.
Op het binnenlands vlak ontstaat er in SA een probleem wanneer de olieprijzen laag blijven. Wellicht zien oliestaten met lede ogen aan hoe de wereld zich keert naar alternatieve energiebronnen (zon, wind, schaliegas, hydro, ...) en hoe de Russische energieleveranciers hun netwerk van 'pipelines' gestadig uitbreiden. Overigens zijn de 'global oil players' zowel in SA als in Rusland actief.
De rol van de ulama's (de religieuze klasse) is alles behalve transparant. Zij onderhouden de basis van het wahabisme (genoemd naar de predikant Mohammed ibn Abd al-Wahhab) en zorgen voor de legitimering van het regeringsbeleid. Tegelijk vangt het wahabisme de ontgoochelden op en leidt hen naar een (buitenlands) vijandelijk doel.
De rol van de USA - daaronder verstaan de rol van de oliemaatschappijen - is dubbel: enerzijds de afname en distributie van de olie, anderzijds de leverancier van allerlei wapentuig. De politieke situatie en de mensenrechten in SA zijn zelden het voorwerp van debat. Zo lijkt een directe kritiek van een Amerikaanse presidentskandidaat op het beleid wel op politieke zelfmoord.
Tenslotte nog een woord over Europa. De EU krijgt in het verhaal de rol toebedeeld van lijdend voorwerp: opname van vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan, Irak en aanslagen van terroristen. Binnen de driehoek USA - Rusland - SA wordt het Europese model aan diggelen geslagen en we moeten ons durven afvragen of er geen economische oorlog woedt onder de sluier van het fundamentalistisch islamisme. (Wordt vervolgd ...)


201511272326 Marc De Vos, [Frank Vandenbroucke], [Anthony Atkinson] Ongelijk maar fair - Itinera gaat de mist in Edited: 201511231824 In dit boek zet professor Marc De Vos (directeur van denktank Itinera) vraagtekens bij de stellingen van Piketty. In een interview wordt al gauw duidelijk waar het werkelijk om gaat: de professor wil zichzelf profileren als diegene die 'anders' nadenkt, diegene die wil verhinderen dat de bevindingen van Piketty uitdraaien op een nieuwe ideologie, diegene die Piketty verwijt én economisch historicus, én politiek raadgever te willen zijn. 'Piketty heeft een verborgen agenda en de discussie is een hype', luidt het.
De Vos stelt de beschikbare statistiek in vraag en zou liever naar de evoluties binnen de gelaagdheid gaan kijken, trajecten van mensen binnen de arbeidsmarkt gaan onderzoeken. Enzovoort. In het Frans noemt men die tactiek 'brouiller les pistes'. Er zijn ook passages over genetisch determinisme, versterkt door contextuele variabelen.
Frank Vandenbroucke noemde in een gesprek voor Kanaal Z (20151119) het boek eenzijdig en herhaalt tweemaal 'het mankeert absoluut nuance'. FVDB poneert dat we - willen we armoede en ongelijkheid verminderen - aandacht moeten hebben voor onze kinderen. De Vos kon nauwelijks weerwerk bieden in de discussie, verloor de pedalen in zijn wirwar van nepargumenten en was zichtbaar blij dat de uitzending afliep. Itinera maakte een slechte beurt.
bekijk het gesprek hier
Commentaar LT:
Economen - het zijn ook maar mensen - hebben de neiging mekaar tegen te spreken, al was het maar om te kunnen surfen op de deining die hun succesvolle collega (Piketty) heeft veroorzaakt. We vrezen dat het boek van De Vos met die bedoeling in elkaar is geknutseld.
Het is wellicht waar dat ongelijkheid van alle tijden is. Het is ook waar dat succes mag worden beloond. Het wordt echter een andere zaak als de rijken, de vermogenden, de grootverdieners via allerlei truuks hun bijdragen aan het inkomen van de staat trachten te minimaliseren. We hebben het hier over de belastingconstructies die o.a. LuxLeaks uitbracht. De staat kan dan niet de nodige middelen verzamelen om bijvoorbeeld kinderen via onderwijs uit de kansarmoede te halen. De superrijken kunnen daarentegen via privé en voortgezet onderwijs hun kinderen bijkomende kansen bieden.
Die redenering missen we bij De Vos. Hij mist totaal de trein door niet te willen inzien dat belastingen een directe impact hebben op de uitkering van dividenden. Belastingen noemt hij iets dat komt NA de bruto-inkomensvorming, terwijl de logica zegt dat belastingen inherent geworden zijn aan de strategie van bedrijven, trusts en concerns. De externe fiscale consultants zijn belangrijker geworden dan de financiële directie van een concern. De herverdelende correctiemechanismen die de staat via belastingen wil laten plaatsvinden worden door de 'global players' ontvlucht en dus gesaboteerd. De staat kan op die manier nog slechts de miserie proberen te managen. De vermogensaccumulatie is in die context pure diefstal en een daad van incivisme.

Het werk van Marc De Vos werd verkozen tot LIBERALES BOEK van 2015; dat zegt in dit geval meer over de kwaliteit van de jury dan over die van het boek.


Omdat er belangrijker boeken zijn dan dat van De Vos geven we hier een lijstje met de boeken van Anthony Atkinson:
Atkinson, Anthony B.; Harrison, Allan J. (1978). Distribution of personal wealth in Britain. Cambridge New York: Cambridge University Press. ISBN 9780521217354.
Atkinson, Anthony B.; Stiglitz, Joseph E. (1980). Lectures on public economics. London New York: McGraw-Hill Book Co. ISBN 9780070841055.
Atkinson, Anthony B. (1983). The economics of inequality. Oxford Oxfordshire New York: Clarendon Press Oxford University Press. ISBN 9780198772088.
Atkinson, Anthony B. (1995). Incomes and the welfare state: essays on Britain and Europe. Cambridge New York: Cambridge University Press. ISBN 9780521557962.
Atkinson, Anthony B. (1996). Public economics in action: the basic income/flat tax proposal. Oxford New York: Oxford University Press. ISBN 9780198292166.

pandora applicatie

パンドラビーズ
sitio web de pandora
locais de pandora

Woonboot hoogmade

1-2 van de 2 gevonden koopwoningen

X
Gesorteerd op
Steden
 • Hoogmade  2
Provincies
 • Zuid-Holland  2
Prijs
Tot
Aantal Kamers
 • 0+
 • 1+
 • 2+
 • 3+
 • 4+
Aantal Badkamers
 • 0+
 • 1+
 • 2+
 • 3+
 • 4+
Oppervlakte
-
Woningtype
 • Appartement
 • Boerderij
 • Chalet
 • Halfopen bebouwing
 • Hoekwoning
 • Huis
 • Loft
 • Penthouse
 • Studio
Kenmerken
Publicatiedatum
 • Gisteren  0
 • Vorige week  0
 • Foto Oude Kerkweg 5
  9
  t
  tekoopdooreigenaar.nl +1 jaar geleden

  Oude Kerkweg 5

  2355 AT, Hoogmade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland

  Woonboot in Hoogmade Prachtige woonboot in het Groen HartWoonboot Old Amsterdam is zeer rustig en landelijk gelegen in het Groene Hart. Aan de...

  € 196.000
  3 kam
  Rapporteren
 • Foto Frederikskade 5w
  9
  t
  tekoopdooreigenaar.nl +1 jaar geleden

  Frederikskade 5w

  2255 RA, Hoogmade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland

  Woonboot in Hoogmade Recreatiewoonboot op landelijke ligplaats in het Groene hartDeze recreatiewoonboot is zeer landelijk en rustig gelegen in...

  € 115.000
  3 kam
  Rapporteren
X


Bookmarksurfer

Hier vind je 13795 websites met interessante onderwerpen voor jou.

Site doorzoeken

Je kan ook je eigen link posten

Samsung Galaxy S8 prijzen vergelijken

Samsung Galaxy S8 prijzen vergelijken - Bekijk en vergelijk de Galaxy S8 prijzen met of zonder abonnement.

22-04 | Android Lees meer

Samsung Galaxy S8 Camera Tips en Trucs

Galaxy S8 Camera Tips en Trucs - Handige Galaxy S8 en Galaxy S8 Plus tips en trucs video. Kom alles te weten over de camera van de Galaxy S8 toestelle

22-04 | Android Lees meer

Samsung Galaxy S8 vs Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S8 vs Samsung Galaxy S7 Vergelijking

02-04 | Android Lees meer

Samsung Galaxy S8 release datum

Samsung Galaxy S8 release datum - Informatie over de Samsung Galaxy S8 releasedatum

07-03 | Android Lees meer

10 Beste Android-Telefoons 2017 Februari

Top 10 Beste Android-Telefoons van dit moment, Februari 2017.

22-02 | Android Lees meer

Top 10 Beste Android-Smartphones 2017 Januari

Top 10 Beste Android-Smartphones 2017 Januari:

12-01 | Android Lees meer

Samsung Galaxy S8 vs Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S8 vs Samsung Galaxy S7 Verschillen tussen de Samsung Galaxy S8 en de Samsung Galaxy S7 vergelijken,

12-01 | Android Lees meer

Laat whatsapp niet je nummer delen met Facebook

Facebook, het bedrijf achter WhatsApp, heeft de gebruiksovereenkomst aangepast. In de nieuwe voorwaarden staat dat de berichtendienst toestaat dat be...

26-08 | Android Lees meer

Top 10 Android-Smartphones 2016 April

Android Smartphones: de 10 beste Android telefoons van 2016 (April).

02-04 | Android Lees meer

Top 20 Beste Android Apps 2016

Top 20 Beste Android Apps 2016 - Best Apps Tube

03-01 | Android Lees meer

Top 10 Best Free HD Android Games 2016

Top 10 Best Free HD Android Games 2016!

03-01 | Android Lees meer

11 geweldige Android-functies die je moet weten

Android zit zo bomvol met tools en configuratieopties dat je al gauw een aantal heel handige functies over het hoofd ziet.

09-06 | Android Lees meer

Google Maps krijgt ook offline navigatie

Iedereen maakt weleens gebruik van Google Maps, het is de meest populaire mapdienst ter wereld. Navigeren met Google Maps is ook iets dat veel mensen ...

30-05 | Android Lees meer

Top 5 Selfie Smartphones 2015 - VS Phone Specs

Video: Top 5 Selfie Smartphones 2015

23-05 | Android Lees meer

Backup maken van Whatsapp op Google Drive

WhatsApp laat je een backup op Google Drive maken, zodat je berichten, foto's en films nooit meer kwijtraakt. Binnenkort ook op de iPhone?

19-04 | Android Lees meer

Telefoonabonnementen Google zonder roamingkosten

De telefoonabonnementen die Google wil gaan aanbieden, rekenen mogelijk geen extra roamingkosten aan klanten wanneer zij zich in het buitenland bevind

06-04 | Android Lees meer

De beste gratis email widgets voor Android

Here's a list of 5 Best email Widgets for Android. These widgets let you to see the latest Emails from your inbox, on the homescreen of your Andr

29-03 | Android Lees meer

GSM Top 10 Android Telefoons 2015 Februari

Top 10 Android Telefoons 2015 Februari: Dit zijn de top 10 beste en meest verkochte Android-telefoons van dit moment.

19-02 | Android Lees meer

Overstappen van Android naar iPhone

We gaan wisselen van een Android-toestel naar een iPhone. We willen zo min mogelijk gegevens kwijtraken én er zo min mogelijk stress van te hebben. W...

10-02 | Android Lees meer

De beste iPhone en Android apps voor in de auto

Je smartphone zit tijdens het rijden in je tas of in je broekzak. Hoog tijd om daar verandering in te brengen.

06-02 | Android Lees meer

Samsung Galaxy S6 Specificaties en Release Datum

Samsung Galaxy S6 Specificaties, Release Datum en Samsung Galaxy S6 Prijzen.

13-01 | Android Lees meer

Top 10 Android Telefoons 2015 Januari

Top 10 Beste Android Telefoons 2015 Januari

11-01 | Android Lees meer

Top 10 Mobiele Telefoons 2015 Januari

Top 10 Mobiele Telefoons 2015 Januari - GSM Top 10 2015

04-01 | Android Lees meer

Icons van je Android telefoon veranderen

Wel eens toe aan een setje andere icons op je Android? Zie bijgevoegde link voor diverse gratis downloads en screenshots.

29-12 | Android Lees meer

Review - Android 5.0 Lollipop

Naar eigen zeggen levert Google met Lollipop de grootste update tot op heden af voor het mobiele besturingssysteem Android. In de basis is die bewerin...

16-12 | Android Lees meer

Hoe sterk is Gorilla Glass? Mythbuster test

De Mythbusters testen hoe sterk Gorilla Glass nu daadwerkelijk is op hun geheel eigen wijze.

03-12 | Android Lees meer

Google geeft 1TB cloudopslag weg bij Chrombook

Bij de aankoop van een laptop met Chrome OS krijgt de gebruiker de komende tijd 1TB aan gratis opslagruimte via Google Drive. Ook Chromebooks die onla...

24-11 | Android Lees meer

De 10 beste Android apps van november

De maandelijkse verzameling van Android-apps die niet op je Android mogen ontbreken!

21-11 | Android Lees meer

Whatsapp laat zien wie er typt in groepsgesprekken

WhatsApp laat in groepsgesprekken voortaan zien wie een bericht aan het typen is.

21-11 | Android Lees meer

Multiplayergames spelen via de Chromecast

Google's Chromecast heeft een nieuwe update ontvangen. Daarmee wordt het voor het eerst mogelijk om multiplayergames te spelen via het TV-accesso...

13-11 | Android Lees meer

5 gratis LEGO games voor Android

Lego en Android; een goede combinatie. Bekijk onderstaand artikel voor een review van 5 gratis games.

12-11 | Android Lees meer

Android aansturen met behulp van je PC

Is het niet handig om je toestel gewoon te laten liggen als je het in de verte hoort trillen? Of om je Android vanaf je pc op te sporen als je hem kwi...

03-11 | Android Lees meer

De 15 beste apps voor de Chromecast

Deze 15 apps voor je Chromecast mag je niet missen.

27-10 | Android Lees meer

Gemiddeld kijk jij 221 keer per dag op je telefoon

Op basis van het onderzoek van het Britse marketingbureau Tecmark kijkt de gemiddelde smartphone-gebruiker 221 keer per dag op zijn telefoon. Het onde...

14-10 | Android Lees meer

De 5 leukste quiz-apps voor Android en iOS

We weten het altijd beter, maar hoeveel weten we nou echt van bepaalde onderwerpen? Test je kennis met de leukste apps voor iOS en Android.

08-10 | Android Lees meer

Google updatet Chrome, Gmail en YouTube

Google heeft deze week een aardige golf aan updates in de App Store veroorzaakt. De zoekgigant heeft een deel van zijn applicaties aangepast aan het g...

08-10 | Android Lees meer

Android apps draaien op je computer

Android is het besturingssysteem van Google dat zowat overal op draait: op je smartphone en je tablet, maar ook op een slimme bril, een smartwatch en ...

06-09 | Android Lees meer

WeTransfer nu ook als app voorAndroid

De Nederlandse dienst WeTransfer heeft sinds deze week een applicatie voor Android. Al eerder werd een applicatie voor de iPhone uitgebracht. Sinds va...

23-08 | Android Lees meer

De beste countdown apps voor Android

Gratis countdown apps voor je Android device.

23-08 | Android Lees meer

Whatsapp op je tablet gebruiken

Een methode die relatief goed werk is om de Apk file zelfstandig te downloaden. Je kan natuurlijk ook een andere soortgelijke app installeren, zoals W...

11-08 | Android Lees meer

BitTorrent komt met WhatsApp-killer Bleep

De peer-to-peer (en dus serverloze) chatdienst van BitTorrent is bedoeld voor privégesprekken tussen vrienden, journalisten en hun afgeschermde bronn...

31-07 | Android Lees meer

Google Chromecast: Gadget van het jaar?

De Chromecast is hot, we hadden deze slimme dongle al uitgeroepen tot gadget van 2013, maar ook in 2014 worden de mogelijkheden steeds uitgebreider e...

25-07 | Android Lees meer

Spraak toevoegen aan je fotos

Je foto's komen helemaal tot leven met de gratis Android app. Met deze app kun je teksten inspreken bij een foto.

07-07 | Android Lees meer

Broncode van website op Android bekijken

Gratis app om de source code van een mobiele website te bekijken.

03-07 | Android Lees meer

Fabrikanten mogen Android Wear niet aanpassen

Als je kijkt naar hetgeen fabrikanten in de winkels leggen, blijft op visueel vlak niet veel over van de Android-ervaring die Google ontwikkelt. Fabri...

28-06 | Android Lees meer

Google toont Android-versie voor in auto

Dat Google bezig was met een Android-variant voor in auto's was al duidelijk, maar tijdens Google I/O gaf de zoekgigant een eerste uitgebreide bl...

27-06 | Android Lees meer

Alles wat je wil weten over Android TV

Android TV wordt een verlengstuk van Android voor smartphones en tablet. Ontwikkelaars kunnen in één keer werken aan apps voor alle platformen. Andr...

26-06 | Android Lees meer

Android krijgt Nederlandse spraakherkenning

LG brengt de G Watch, die naar verwachting later woensdag wordt aangekondigd, ook uit in Nederland. Bovendien krijgt het Android Wear-horloge Nederlan

25-06 | Android Lees meer

Taal toevoegen aan je Android toestel

Als je op je telefoon wel eens in meerdere talen schrijft (zoals Engels naast Nederlands) kan het handig zijn om een extra taal aan het toetsenbord to...

22-06 | Android Lees meer

Waze update voegt nog meer sociale functies toe

De laatste Waze update voegt nieuwe sociale functies toe zodat je andere gebruikers kunt vinden of toevoegen via je contactenlijst of sociale media.

21-06 | Android Lees meer

Gratis tennis games voor Android

In onderstaande link vind je 5 leuke tennis games die je kunt spelen op je Android telefoon of tablet.

16-06 | Android Lees meer

Maak van je Android-toestel een wifi hotspot

Als je via apparaten op internet wilt en er is geen wifi beschikbaar, dan kun je een wifi hotspot instellen op je Android-smartphone.

10-06 | Android Lees meer

LG G3 vs Samsung Galaxy S5

LG G3 vs Samsung Galaxy S5. Vergelijk de Samsung Galaxy S5 specificaties met die van de LG G3.

28-05 | Android Lees meer

De beste apps voor het WK voetbal 2014

Houd jezelf op de hoogte en mis niets van het WK-voetbal met de beste apps. Android en iPhone.

19-05 | Android Lees meer

De beste Android apps voor op reis

Reizen en boeken wordt een heel stuk makkelijker met de beschreven apps voor Android in onderstaande link.

13-05 | Android Lees meer

Android apps starten door te schudden (shake)

Shake for Android is een gratis app voor je Android telefoon waarmee je in staat wordt gesteld om apps te starten door je telefoon op een ingestelde m

08-05 | Android Lees meer

Top 10 Android Telefoons 2014 Mei

Top 10 Android Telefoons 2014 Mei. GSM top 10 met de beste Android-telefoons van dit moment tot mei 2014.

04-05 | Android Lees meer

HTC One M8 Tips & Trucs

HTC One M8 Tips & Trucs - Video's met handige tips en trucs voor de HTC One M8 die draait op Android 4.4 KitKat met HTC Sense 6.

03-05 | Android Lees meer

Top 10 Mobiele Telefoons Mei 2014

Top 10 Mobiele Telefoons Mei 2014. De tien meest verkochte mobiele telefoons van dit moment, tot mei 2014.

03-05 | Android Lees meer

Samsung Galaxy S5 Tips & Trucs

Samsung Galaxy S5 Tips & Trucs. Hoe maak je een screenshot met de Samsung Galaxy S5? Bekijk handige Samsung Galaxy S5 tips en trucs video's.

01-05 | Android Lees meer

HTC One M8 vs Samsung Galaxy Note 3

Verschil HTC One M8 vs Samsung Galaxy Note 3 Vergelijken.

30-04 | Android Lees meer

Onderzoek: Vrijwel niemand gebruikt Samsungs apps

De applicaties die Samsung vooraf installeert op Galaxy-apparaten worden nauwelijks gebruikt, zo blijkt uit een onderzoek van Strategy Analytics. Het ...

24-04 | Android Lees meer

Gratis alternatief voor Evernote

Veel beter en uitgebreider dan evernote en beschikbaar voor Iphone, Ipad, Android en op je computer

23-04 | Android Lees meer

Websites blokkeren voor kinderen op Android

Met de handleiding in onderstaande link leer je hoe je de DNS instellingen kunt aanpassen binnen Android. Hiermee kun je sneller browsen en sites blok

20-04 | Android Lees meer

Scan apps op je Android toestel op HeartBleed bug

Heartbleed Detector is een gratis app van Trend Micro waarmee je checkt welke populaire apps op je toestel kwetsbaar zijn voor de Heartbleed-bug.

19-04 | Android Lees meer

Flappy bird online

Play flappy bird online

09-04 | Android Lees meer

Google komt met Android TV, screenshots

Naast de standaard Google-apps als Google Play, Play Films, Play Muziek en Youtube, zijn er ook al apps als Netflix, Pandora, Vevo en Hulu aanwezig. D...

06-04 | Android Lees meer

HTC One M8: Kopen, Abonnement & Prijzen

HTC One M8 kopen? Vind hier het beste abonnement voor de nieuwe HTC One. Prijzen, aanbiedingen, abonnementen en nieuws over de nieuwe HTC One M8.

02-04 | Android Lees meer

HTC One M8

Deze link bevat informatie over het onderwerp HTC One M8

02-04 | Android Lees meer

Samsung Galaxy S5

Deze link bevat informatie over het onderwerp Samsung Galaxy S5

02-04 | Android Lees meer

Pas je homescreens aan met Crescendo Launcher

De makers van Crescendo Launcher vinden Android door alle mogelijkheden lastig in gebruik is en gooien het over een andere boeg met deze simpele launc

31-03 | Android Lees meer

Gebruik je smartphone als Walkie Talkie

In onderstaande link 5 walkie talkie apps voor android.

30-03 | Android Lees meer

HTC One M8: Kopen, Abonnement & Prijzen

HTC One 2014 (M8) kopen? Vind hier het beste abonnement voor de nieuwe HTC One. Prijzen, aanbiedingen, abonnementen en nieuws over de nieuwe HTC One 2

29-03 | Android Lees meer

Sony Xperia Z2: Kopen, prijzen en abonnement

Sony Xperia Z2 kopen? Vind hier het beste abonnement of de laagste prijs voor de Xperia Z2. Losse prijzen, abonnementen, tips, aanbiedingen en nieuws.

29-03 | Android Lees meer

Samsung Galaxy S5 Kopen, Abonnement & Prijzen

Samsung Galaxy S5 kopen? Vind hier het beste abonnement voor de Galaxy S5. Prijzen, aanbiedingen, abonnementen en nieuws over de Galaxy S5.

29-03 | Android Lees meer

Samsung Galaxy S5: De beste smartphone van dit mom

Samsung onthulde tijdens het Mobile World Congress in Barcelona zijn belangrijkste smartphone voor 2014, de Galaxy S5. Daarnaast introduceerde het kle

29-03 | Android Lees meer

iOS iPhone Thema voor op je Android toestel

Wil jij graag de look van je Android in een iPhone met iOS 7 veranderen? Check dan de iOS 7 launcher, die jouw toestel heel snel naar een iPhone omtov

29-03 | Android Lees meer

LastPass vult automatisch logingegevens in op Android

Sinds de meest recente update van de Android-variant van LastPass is de dienst in staat om automatisch de logingegevens uit de database in te vullen i...

27-03 | Android Lees meer

Samsung Galaxy S5 vs HTC One M8

Samsung Galaxy S5 vs HTC One M8. Vergelijk de verschillen tussen de HTC One M8 en de Samsung Galaxy S5.

27-03 | Android Lees meer

Android Wear: alles over Android voor smartwatches

Android Wear is een besturingssysteem voor smartwatches en wearables. Maar wat houdt het precies in? Lees in onderstaande link.

26-03 | Android Lees meer

Layar lanceert bèta van app voor Google Glass

Layar heeft een applicatie voor Google Glass uitgebracht. Met deze applicatie wordt het vanzelfsprekend mogelijk om bepaalde zaken via Augmented Reali...

22-03 | Android Lees meer

Google publiceert top 10 van mythes over Glass

Google heeft gisteren een publiek bericht op Google+ geplaatst, waarin een toptien van mythes over Google Glass wordt genoemd. Per punt wordt besproke...

21-03 | Android Lees meer

Google Chromecast nu te koop in Nederland

De Chromecast van Google, een hdmi-dongel waarmee content vanaf een smartphone, tablet of laptop op een tv kan worden getoond, is per direct verkrijgb...

19-03 | Android Lees meer

Sony SmartWatch 2 Review

Samsung en Sony zijn de twee gerenommeerde merken die zich momenteel hard maken voor de markt voor zogenaamde wearables. Op het Mobile World Congress ...

08-03 | Android Lees meer

Bellen via Whatsapp dit jaar mogelijk

Whatsapp gaat dit jaar een functie toevoegen aan zijn app, waardoor het mogelijk wordt om gratis te bellen met andere Whatsapp-gebruikers.

24-02 | Android Lees meer

Muziek streamen van PC naar Android device

AirStream is een gratis Android app waarmee je muziek kunt streamen van je computer naar je telefoon of tablet. Andersom kan ook, waarbij je ook compu

29-12 | Android Lees meer

3D achtergronden voor Android telefoons

3D Mushroom Garden App is een Live Wallpaper 3D voor Android die kan worden ingesteld op het beginscherm van je Android-telefoons. Het toont een mooie

18-12 | Android Lees meer

Top 10 Beste Android Smartphones 2013 December

GSM Top 10 met de tien beste Android-smartphones van dit moment, december 2013.

15-12 | Android Lees meer

Gesprekken opnemen op je Android toestel

Met behulp van deze gratis app voor Android kun je alle in- en uitgaande gesprekken opnemen om later nog eens terug te luisteren. De app is eenvoudig ...

18-11 | Android Lees meer

Alternatieven Voor Google Glass

Google Glass is waarschijnlijk de bekendste high-tech bril in ontwikkeling, maar lang niet de enige in zijn soort die in de loop van 2014 in de winkel...

31-10 | Android Lees meer

De Samsung Galaxy Gear smartwatch van Samsung - Ar

Een korte review over de Galaxy Gear smartwatch van Samsung die vanaf 25 september in Nederland te koop is voor een adviesprijs van 299 euro.

09-10 | Android Lees meer

Galaxy Note 3 Val-test: Succes of niet? | Galaxy N

Bij de aanschaf van een telefoon is het soms wel verstandig om even te kijken hoe het toestel eruit ziet naar een val, de mensen achter AndroidAuthori

01-10 | Android Lees meer

De beste functies van iOS 7 ook op Android

iOS 7 heeft een aantal leuke nieuwe functies, maar ze hebben er niet het alleenrecht op. Android kan er al veel van, desnoods met apps. | ZDNet

30-09 | Android Lees meer

Android-telefoon nu ook op afstand te vergrendelen

Net als bij concurrent Apple is het nu ook mogelijk om Android-smartphones via het internet op te sporen als deze zijn gestolen. Google heeft namelijk...

26-09 | Android Lees meer

Samsung Galaxy Note 3 vs Samsung Galaxy S4

Samsung Galaxy Note 3 vs Samsung Galaxy S4. Vergelijk de verschillen.

06-09 | Android Lees meer

Android apps voor het opnemen van gesprekken

Neem je telefoongesprekken op met deze gratis apps voor Android.

04-09 | Android Lees meer

Andere foto achter thumbnail zetten in Whatsapp

Met WhatsApp kun je een foto verbergen achter een nep thumbnail. Je slachtoffer krijgt dan een foto toegestuurd in WhatsApp, tikt op de foto en krijgt...

29-08 | Android Lees meer

Handleiding en tips voor het gebruik van Whatsapp

Alle mogelijkheden, geheimen, tips en trucks voor Whatsapp op een rij gezet. Bekijk ook de links voor het downloaden van nieuwe achtergronden, sticker

29-08 | Android Lees meer

Reserve kopie van van je whatsapp chat geschiedenis

Misschien wil je juist helemaal niet de geschiedenis weggooien en wil je er juist alles aan doen om ervoor te zorgen dat die geschiedenis bewaard blij...

29-08 | Android Lees meer

Bestanden verplaatsen tussen Android devices of naar PC

Lees in dit artikel hoe je bestanden overzet met een Android smartphone of tablet. Manueel of Wireless, beide manier worden toegelicht en met welke (g

26-08 | Android Lees meer

Meer zien? Doorzoek hieronder de site

Of voeg je eigen link toe aan bookmarksurfer.comPublicatiedatum