A & G Belting Systems sas
di Aprovitola Enzo e C.

Friday October 16, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded - PDF pandora anheng

Friday October 16, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Størrelse: px Begynne med side:

Download "Friday October 16, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded"

Transkript

1

2

3 Kjære kunde! Skanfils 192. storauksjon inneholder over 6 objekter, og utrop så høyt som drøye 8.5 millioner. Dette midt i en aktiv auksjonssesong med tre offentlige auksjoner utover høsten! Fredagsdelen av auksjonen innledes med fin avdeling norske mynter før 1875, tallrike norske gullmynter, 2 kr sølv, usedvanlig mange 10 kr erstatningssedler, mange gode utenlandske samlinger og lotter med edelt metall. Videre uvanlig gode avdelinger med aksjebrev, smykker og smykkesteiner, reklameeffekter, m.m. Lørdag starter vi som vanlig med utenlandsk filateli, og med spesielt gode avdelinger på franske kolonier, Danmark og Grønland, Sveits samt engelske kolonier. Både gode enkeltmerker, -serier og mange gode samlinger. Postkortavdelingen er også meget rikholdig med mange Aukrustkort, og svært mange bra stedskort og fylkesvise lotter. Videre går vi inn i avdeling med klassisk norsk filateli, der vi nevner to spesielle avdelinger: - Finn Aunes spesialsamling med skilling posthorn som dels stykkes ut på denne auksjonen, men i hovedsak på Skanfils Moldenhauer-auksjon i november. Materialet inngår i den ordinære avdelingen med skilling posthorn. - Egen avdeling med hoveddelen av samlingen etter Svein Bentsen (Molde), se objektene Ellers vil vi nevne en attraktiv avdeling 20-mm, med bidrag fra mange innlevere, bra bypost, samling pre-1 med Nordsjøbrev, fine samlinger helsaker, og et sedvanlig omfattende utbud av små og store samlinger. Velkommen til en glimrende auksjonshelg i Oslo! Med vennlig hilsen SKANFIL AUKSJONER AS Dear customer! Skanfil s 192nd public auction takes place in the middle of a string of auctions from our company this autumn. More than 6 lot numbers from til 00 NOK, and estimate of 8.5 million in total. Friday s sale starts with many fine classic Norwegian coins pre-1875, but also numerous gold coins, an array of 2 kr silver, then good banknotes of Norway and other countries, and a lot of gold and silver coins worldwide. Later this evening many fine stock papers, art, jewelry, gemstones and a few rock collections, comic books, etc. Saturday sale kicks off with a very good section Denmark and Greenland, later very fine French and British colonies, good collections on Netherlands, Switzerland, Finland, DWI, China and Japan. Further numerous fine postcard lots, including a lot from the popular Norwegian artist Kjell Aukrust. The last section of the auction is Norwegian philately, where two contributions need special attention: - Finn Aune s collection of skilling posthorn are divided into two parts at our autumn auctions. One part presented here (among regular posthorn issues), while the main part comes in our Skanfil Moldenhauer auction in November. - In a separate section (lot nos ) we present the main collection after late collector Svein Bentsen with many special items, collections and lots. Additional we present strong sections of 20 mm, local stamps, North Sea Mail pre-1 covers, stationary collections, and other collections up to 10 NOK. We welcome all foreign customers to this fine auction event in our Oslo premises. Yours faithfully SKANFIL AUKSJONER AS AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO Starttidspunkt: The auction starts: Fredag 16. oktober kl Lørdag 17. oktober kl Forhåndsbud bør være oss i hende: Skriftlig/telefonisk: Fredag 16. oktober kl Internett: Fredag 16. oktober kl for at vi skal garantere at de blir tatt med. Friday October 16 Saturday October p.m a.m. Bids should be received by: Mail-bid/phone/fax: Friday October 16, 3.30 p.m. Internet: Friday October 16, 4.00 p.m. otherwise we can t guarantee that they will be included. Visningstidspunkter: Lørdag 10. oktober: Mandag - onsdag oktober: Torsdag 15. oktober: Fredag 16. oktober: Lørdag 17. oktober: 09 - auksjonsslutt Viewing: Saturday October 10: Monday - Wednesday October 12-14: Thursday October 15: Friday October 16: Saturday October 17: 10 a.m. - 2 p.m. 10 a.m. - 5 p.m. 10 a.m. - 8 p.m. 10 a.m p.m. 09 a.m. - end of auction Åpningstider for henting av objekter i Oslo uke 43: mandag - fredag 10-17, lørdag Våre neste Storauksjoner: Auksjon 193: fredag / lørdag januar 2016 Auksjon 194: fredag / lørdag april 2016 Vennligst husk: - Alle bud under 90% av utrop vil bli forkastet Our next Public auctions: Auction 193: Friday / Saturday January 15-16, 2016 Auction 194: Friday / Saturday April 15-16, 2016 Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Våre avdelinger: Our departments: HAUGESUND: Skanfil Auksjoner AS, Boks 2030 Bedriftspostkontoret, Spannavn. 52, N-5504 Haugesund / fax: OSLO: Skanfil Auksjoner AS, Boks 6465 Etterstad, Østensjøvn. 29, N-0605 Oslo / fax: SARPSBORG: Skanfil Auksjoner AS, Knud Bryns vei 9, N-1738 Borgenhaugen / fax: TRONDHEIM: Skanfil Auksjoner AS, Vestre Rosten 81, Trekanten, N-7075 Tiller BERGEN: Skanfil Auksjoner AS, Nipedalen 37, N-5164 Laksevåg ÅRHUS: Skanfil Auksjoner AS, Anker Jensens Vej 4, DK-8230 Åbyhøj FREDENSBORG: Skanfil Auksjoner AS, Søparken 9, Nødebo, DK-3480 Fredensborg KØBENHAVN: Skanfil Auksjoner AS, Frederiksborggade 41, 136 rmahjvji. pandora butik online0 København K STOCKHOLM: Skanfil Auksjoner AS, Vilundavägen 30, SE Upplands Väsby Redaksjon: Leif Roger Størseth (ansv.), Kai Mauseth (illustrasjoner), Joachim Aursland (layout), Jostein Aursland (forsidefoto: Fra Djupadalen, Haugesund) Trykk: Haugesund Bok & Offset AS 3

4 AUKSJONSREGLEMENT 1. Auksjonen er offentlig og frivillig. Hvis det ikke er opplyst spesielt vil det alltid være flere innleverere til auksjonen (se forøvrig eget innleverer-reglement). Store deler av auksjonen foregår på «amerikansk» vis, gjerne med -1 objekter pr. time. 2. Alle bud er bindende, og budene er i norske kroner. Tilslag går til høyeste bud for hvert enkelt objekt. 3. Det er lov til å by over og under utrop. Bud under 90 % av utrop vil ikke bli notert. Unntaksvis har noen objekter minstepris, angitt i katalogen m/limit 4. Bud mottas pr. brev, telefon, fax, e-post eller via internett. Alle skriftlige og telefoniske forhåndsbud må være kommet oss i hende før kl auksjonsdagen fredag for å være garantert å bli registrert. Internettbudgivning vil være åpen også under auksjonen, men vi garanterer ikke for bud avlagt etter de offisielle fristene, på bakgrunn av tidspunktet for hammerslag av det aktuelle objektet. Forhåndsbud på internett bør defor være oss i hende innen kl fredagen (for mynter, diverse samlegjenstander, og annet ikke filatelistisk materiale), og lørdagen kl (for alle avdelinger med frimerker). Auksjonene er tilgjengelige for budgivning på internett ca. 4 uker før auksjonsdato. 5. Budgivningen i salen blir foretatt med følgende høyninger: - Høynes med 10 kr kr kr kr kr kr kr kr Over kr 6. Ved flere like skriftlige bud gjelder det først innkomne. 7. Dersom det er flere skriftlige bud over utrop justeres startbud ned til en høyning over nest høyeste bud; Eksempel: utrop kr. ; Det foreligger to bud på henholdsvis kr. 110 og. Budgivningen starter da på kr som også blir tilslag dersom det ikke er videre budgivning i salen. 8. Man må være 18 år for å by. Vi godtar bud fra yngre personer dersom en skriftlig tillatelse fra foresatte foreligger. 9. Ved bud for andres regning er budgiveren ansvarlig for at kjøpsvilkårene oppfylles. 10. Auksjonæren kan avvise bud eller nekte personer å delta på auksjonen eller i budgivningen. Videre kan han trekke tilbake-, omgruppere- eller dele objekter. Ved eventuell uenighet under auksjonen kan han utlyse ny budgivning, eller bestemme hvem av budgiverne som skal få tilslaget (jfr. auksjonslovens paragraf 11). 11. Oppgjør skal skje kontant, dersom ikke annet er avtalt. 12. Regelmessige SKANFIL-kunder uten betalingsanmerkninger vil kunne få objektene tilsendt med faktura. Betalingsfrist 14 dager. 13. Nye kunder - som ikke har anledning til å hente objektene i butikken må regne med å få objektene tilsendt mot forhåndsfaktura eller postoppkrav. Likeledes må faste kunder som ikke overholder betalingsfristene regne med å få objektene tilsendt i postoppkrav. Objekter som etter kjøpers ønske blir lagt til side for å bli hentet i butikken, må hentes innen rimelig tid, senest 2 uker etter auksjonen. Etter denne tid blir objektene sendt i posten med ekspedisjonsgebyr og porto inkludert. 14. Dersom objektene ikke er oppgjort innen 30 dager etter fakturadato forbeholder vi oss retten til uten ytterligere meddelelse å kunne selge objektene for kjøpers regning. Den opprinnelige kjøper holdes i så fall ansvarlig for tapt provisjon og redusert salgspris, samt omkostninger i forbindelse med eventuell inkasso og renter. 15. Rentesats for forsinket betaling er 1 % pr. påbegynt mnd. 16. Ved betaling med kredittkort tilkommer omkostninger. 17. Reklamasjoner må gjøres innen 14 dager til vårt Oslo-kontor fra den dato objektene er sendt eller levert fra oss. Synlige defekter på merker som er avbildet i katalogen kan det ikke reklameres på, men vi foretrekker fornøyde kunder og godtar velbegrunnede returer. Det er umulig å beskrive en stor samling ved hjelp av noen få linjer, avvik på opptil 20% må aksepteres på oppgitte antall og katalogverdier. Gjennomsyn er en fordel, men har du ikke anledning til det, skal du ikke bli sittende med en samling du er sterkt misfornøyd med. Imidlertid kan det være fordel å få en utdypende beskrivelse gjennom en telefonsamtale eller fotokopier. 18. Dersom objekter ønskes prøvet hos ekspert, skal dette avtales med auksjonæren før auksjonen starter. Objekter som allerede er attestert, kan kun reklameres dersom det fra to anerkjente eksperter foreligger en skriftlig redegjørelse som avviker fra den oppfatning som den opprinnelige attest-utsteder har gitt uttrykk for. 19. Et salær på 20 % kommer i tillegg til salgspris. På objekter under katalogavsnitt merket med *) tillegges 25% salær inkl. moms til innenlands kunder. For billedkunst med tilslag over kr 0,- tillegges dessuten 5% kunstneravgift. Videre tilkommer porto/eksp./forsikring på minimum kr. 50,-. Til kunder i EU-land tillegges 5 % bruktmoms på fakturaens totalbeløp, tilsvarende som ved kjøp innen EU. 20. Enhver sending av auksjonsobjekter skjer på kjøpers risiko, men auksjonæren er ansvarlig for å besørge objektene transportforsikret. 21. Etter 2 måneder regnet fra auksjonsdagen kan det ikke reises krav av noen art mot auksjonæren eller innleverer i forbindelse med solgte objekter. 22. Ved avgivelse av bud, skriftlig eller i salen, anses budgiveren å ha gjort seg kjent med og akseptert reglementet. 23. Oslo er verneting i tilfelle juridiske konflikter. CONDITIONS OF SALE 1. The auction is public and voluntary. Unless especially announced, the auction will always have several consigners (please refer to our terms for consignment). Large parts of the auction are arranged in the «american» way (also known as «German» way) with -1 lots per hour. 2. All bids are binding and the bids are in Norwegian kroner (NOK). The highest bidder will be successful for each lot. 3. It is possible to bid above or below the starting prices. Bids below 90 % of the starting price will not be noted. A marginal number of lots will not be offered below starting price, noted limit 4. Bids may be given by letter, telephone, fax, or online bidding. All written and telephonic advance bids must be delivered before 3.30 PM on the auction day (Friday) in order to be registered. Later bids cannot be guaranteed for. Online bidding will be available also during the activity in the auction room, but we do not guarantee for these late bids after the stated closing hours, as Internet can t exactly indicate when the lot is hammered. Online advance bids should therefore be delivered by 4 PM on Friday (for coins, various collectibles/non-philatelic items), and Saturday at 10 AM (all philatelic sections). The auction will normally be available on internet 4 weeks before the auction date. 5. During the auction, the bids will be increased by the following steps: - Raised by 10 kr kr kr kr kr kr kr kr. Over kr. 6. When two or more identical bids are given on the same lot, the first bid to arrive will be successful. 7. If on the same lot there is more than one advance bid above the starting price, the bidding will start one step higher than the second highest bid. E.g: Starting price NOK,-. Two advance bids are given of NOK 110,- and,-. The bidding will then start on 120,-, a sum which also will be the hammer price if there is no bidding in the auction room. 8. One has to be 18 years old to be allowed bidding. We accept bids from younger persons when the bids are accomponied by a written permission from the parents/custodians. 9. When bidding on behalf of others the bidder is responsible for the purchase terms to be fullfilled. 10. The auctioneer may reject bids or refuse persons to participate in the auction. Further he can withdraw, regroup or divide lots. On disagreement during the auction the autioneer can restart the bidding or decide which one of the bidders who shall be successful (ref. law of auctions, paragraph 11). 11. Payment shall be done in cash if other types of settlement have not been agreed. 12. Customers who are well known by us may have the purchased lots sent by mail with invoice enclosed. Terms of payment are 14 days for foreign customers. 13. New customers who are not able to collect the purchased lots in our shop must expect to have the lots sent by COD or by profoma invoice. Customers which do not comply to the terms of payment, will also have lots sent by COD or profoma invoice invoice. Purchased lots which according to the buyers wish are to be picked up in our shop, must be collected within reasonable time, latest 2 weeks after the auction date. After this time the purchased lots will be forwarded by mail. Handling fee and postage will be charged. 14. If the purchased lots are not paid within 30 days from the invoice date we may without further notice sell the lots on account of the buyer. The original buyer will then be held responsible for loss of profit and reduced sales price as well as costs connected to legal fees and interests. 15. The interest for late payment is 1 % per started month. 16. Payment by credit card! Charges will be added. 17. Claims must be done within 14 days to our Oslo Office from the date the lots are sent or delivered from us. Visible defects on lots which are illustrated in the catalogue can not be regarded as reasons for claims. Lots containing more than 3 stamps/coins/item can not be claimed because of minor defects, unless the main value lies in the stamp/ coin/item that are claimed for. Collections, stocks, wholesale lots, etc. are sold without any guaranties. The buyer must accept differences up to 20 % of stated quantity, catalogue value, etc. Lots can not be claimed based on other descriptions than the one printed in the auction catalogue. 18. If the buyer want to have extension because he want to send the item for expertising, this shall be agreed upon prior to the start of the auction. Lots which already are supplied with a certificate can only be claimed if there are written disagreements by two other reommended experts. 19. A commission of 20 % will be charged in addition to the hammer price. Further postage and handling fee will be charged. For customers in EU we add 5 % VAT on the invoice, as with other purchases within EU. 20. Any riscs connected to purchase of lots is done on behalf of the buyer. The auctioneer is, however, responsible for arranging that the shipment is insured during transport. 21. No claims can be raised against the auctioneer nor the consignor later than two months counted from the auction day/ sales day. 22. Bidding on the auction, either it is bids in advance or bidding in the auction room during the auction, means that the buyer has read the conditions and had accepted those. 23. In case of legal conflicts the Norwegian text will supersede the English one, and Norwegian law and legal dimicile will apply. 4

5 DnB Bank, Haugesund: Danmark (DnB Bank): Sverige (DnB Bank): Tyskland (DnB Bank): BLZ We accept: Visa Eurocard Mastercard Telefon Hgsd: Telefax Hgsd: E-post: Telefon Oslo: Telefax Oslo: Internett: Telefon Sarpsborg: Telefax Sarpsborg: Internett: Budseddel Auksjon nr. 192, fredag 16. oktober kl og lørdag 17. oktober kl Bidding Form Auction No. 192, Friday October 16, 4.00 p.m. and Saturday October 17, a.m. Sendes/Send To: SKANFIL Auksjoner AS, P.O.Box 2030, N-5504 Haugesund, Norway Sene bud (buddagen) må ringes inn på (tast 2) / Late bids (auction day) must be phoned to (press 2) Alle bud i norske kroner / All bids in Norwegian kroner (NOK) Vennligst skriv tydelig! / Please write clearly! Kundenr/Customer number: Navn/Name: Adresse/Address: Tlf.: Dato/ Signatur/ Date: Signature: OBJEKTENE HENTES: I SARPSBORG I HAUGESUND I OSLO I BERGEN (kryss av hvis objektene skal hentes i butikkene) Kryss av her dersom denne hentekoden ønskes permanent. Om nødvendig, øk mine bud med: 10% 20% 30% 40% % If necessary, please increase my bids with Maksimal kjøpesum: (ekskl. salær) Maximum sum of purchase (excl. commission) Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Bud som avviker fra våre normale budtrinn (se side 4), vil bli forhøyet til nærmeste tillatte budtrinn. If bids deviate from our bidding steps (see page 4), they will be increased to the nearest allowed step. Bud under 90% av utrop vil bli forkastet. Bids below 90% of price estimate will be discarded. Visning av objektene foregår i Oslo uken før auksjonen. Viewing takes place in Oslo the last week before the auction. Telefonhenvendelser vedr. resultatene rettes til Haugesund Telephone information on the results must be directed to Haugesund (+47) Dersom det er mange objekter du ønsker å by på, men er redd for å få mer enn du har råd til, så angir du bare maksimalsum på budseddelen. Vi passer da på at du ikke får for mer enn du ønsker. If you are interested in more lots than you can afford, please quote a maximum sum of purchase on the bidding form. We will see to that your limit is not exceeded. Oppgi gjerne reservebud. Dette er en offentlig auksjon der objektene selges i stigende rekkefølge, et høyt objekt nr. kan derfor ikke prioriteres framfor et lavt nr. Reservebud med slike lave nummer vil bli forkastet. 5

6 Innleveringsbetingelser for Skanfils storauksjoner Våre offentlige auksjoner er avhengig av kontinuerlig tilgang av egnet materiale. INNLEVERING AV OBJEKTER kan skje til alle våre kontorer i Oslo, Haugesund, Sarpsborg, Trondheim og Bergen. INNLEVERINGSFRIST: Objekter som ønskes omsatt på våre auksjoner må være oss i hende minst to måneder før auksjonsdato. De er da sikret en forsvarlig behandling av objektene.ved sen innlevering reduseres også muligheten for å korrigere våre vurderinger, beskrivelser og valg av utropspriser før katalogen trykkes. Materiale som trenger bearbeidelse av oss kan ikke garanteres oppsatt på første auksjonsmulighet. Samlet utropspris pr. innlevering må være minst 0,-. FORELØPIG KVITTERING (grunnkvittering) sendes innleverer gjerne etter at vi har behandlet objektene. Det er da mulig å kontakte oss for å rette opp eventuelle feil, eller komme med ønsker i forhold til beskrivelse og utrop. På grunnkvitteringen opereres det med et løpenummer som tildeles fort-løpende ettersom objektene blir registrert på data. ENDELIG KVITTERING sendes ut etter at katalogen er sendt i trykken. Her blir det angitt hvilke objektnumre objektene får i auksjonskatalogen. SALÆR: normalt fra 15 % til 20 %. Ved ekstra arbeidkrevende og volumiøse innleveringer (spesielt Div. samlegjenstander ) vil salæret være 20 % til 25 %. Minimum 50 kr pr. objekt. Ved innlevering av andre objekter enn frimerker, brev, mynter og sedler, (kategorier merket med *), fratrekkes også moms av salæret. OBJEKTENE: Vi foretrekker at innleverer samvittighetsfullt beskriver objektene og oppgir katalogverdi (SK brukes for norske frimerker), markedsverdi eller evt. pålydende, hva som er mest aktuelt. Ved innleveringer hvor dette ikke er gjort vil vi beregne høyere salær eller ta betalt for dette arbeidet - vel og merke dersom vi mener at et slikt arbeide er nødvendig (se under). ROTELOTTER: er ofte veldig populære, og oppnår normalt høye priser. Vi forlanger selvsagt ikke fullstendig beskrivelse over disse, men høydepunkter kan gjerne fremheves. UTROPSPRISENE: SKANFIL forbeholder seg retten til å justere optimistiske utropspriser og eventuelt å redusere utropsprisene på objektene ved andreog tredje gangs forsøk på salg. Dersom objektene ønskes returnert etter første gangs forsøk, så bør dette avtales på forhånd eller like etter auksjonen. Vi ønsker at utropsprisene settes slik at det gir rom for budgiving. Husk dette er en AUKSJON, ikke salgsliste. Objektene bør ha utrop minimum,-. Alle priser i NOK. TRUKNE OBJEKTER: Skulle innleverer av en eller annen årsak ønske å trekke et eller flere objekter etter at bearbeidelse har funnet sted, vil SKANFIL beregne et gebyr etter medgått tid. Etter at katalogen er gått til trykking er det normalt ikke anledning til å trekke objekter fra salg på auksjonen. OPPGJØR: Vi bestreber oss på at oppgjøret skal foretas så raskt som mulig etter auksjonen, men pga. ettersalgsperioden (ca 2 uker) og evt. returer vil oppgjør normalt skje etter ca. 5-6 uker. Porto for retur av usolgte objekter belastes innleverer. Vi kan utbetale inntil 1/3 av utropsverdi i forskudd. Rente 1 % pr. mnd. ATTESTER/EKSPERTISE: Mynter, frimerker og andre samlergjenstander bør av og til underkastes en vurdering av eksperter på forhånd. Vi har tilgang til ekspertise på de fleste områder. Dersom vi skal gi en vurdering forut for auksjonssalget, så bør objektene komme oss i hende tidlig i måneden. Fotoattester på norske frimerker kan besørges av Finn Aune mot et gebyr på kr,-. Signering koster 50- kr. Ønskes attester på kostbare, utenlandske merker, kan dette formidles til anerkjente eksperter i utlandet. Terms of consignment for Skanfil s PUBLIC auctions Our public auctions depend on regular supply of suitable material. TIME LIMIT FOR CONSIGNMENT: Material intended for sale at our auctions must reach us at least two months before the auction date. Your material is then ensured careful description. We cannot always guarantee that late deliveries will be included in the auction. Late delivery will also leave less opportunity to correct our judgement, description and starting price before the catalogue must go to press. Each consignment should have a total starting price of at least NOK 0,- A PRELIMENARY RECEIPT will be sent you soon after we have registered the material as lots in our computer. You may then contact us in case there are any errors or if you wish to discuss our description or starting price. The prelimenary receipt specifies each lot by its record lot number. A FINAL RECEIPT will be sent when the catalogue has gone to press or alternatively at the same time as the catalogue is mailed to our customers. The final receipt specifies each lot by its number at the auction. COMMISSION: Normally we charge the seller 15 % to 20 %. On special and volumious consignments 20 % to 25 % will be considered. Minimum commission 50 NOK per lot. On sections marked with *) we also have to deduct 25% VAT on the commission. (Ex 15% + VAT = 18,75%) CONSIGNMENTS: We prefer that the seller provides a description of each lot, stating catalogue value, face value, or market value, whichever is appropriate. On consignments where none of this has been done, we reserve the right either to charge a higher commission, or charge for our work. However, such a charge will only be made if we find the work necessary (Further explanation in next chapter). WHOLE SALE OR MIXED LOTS are met with great interest, and may achieve high prices. Of course, we do not require a complete description of such lots where a mention of the highlights will suffice. STARTING PRICES: We, the auctioneer, reserve the right to reduce optimistic estimates given by the consigner, to realistic starting prices. We also reserve the right to reduce the starting price of unsold lots on further attempts at selling. If you wish unsold lots to be returned after the first attempt, this should be requested beforehand or immediately after the auction. Please bear in mind that this is an AUCTION, not a sales catalogue, therefore lots attract interest by having attractive starting prices. The auction lots should have individual starting prices of at least NOK,-. All prices in NOK (Norwegian Kroner). WITHDRAWN LOTS: If a consigner for any reason should wish to withdraw material after the auctioneer has worked on or described it, the auctioneer (Skanfil) will charge for time spent on the withdrawn material. Normally it is not possible to withdraw lots from the auction when the catalogue has gone to press. SETTLEMENT: We try to settle with the vendors as soon as possible after the auction, normally being 5-6 weeks after the auction, due to late sale of unsold lots and allowing time for complaints. Postage for unsold lots will be charged. We can pay up to 1/3 of starting price in advance. Rate 1 % per month. CERTIFICATES/EXPERTISE: Stamps, coins and other collectors items sometimes have to be examined by experts. Items requiring an approval before the auction, should be consigned to us early in the month. Photo certificates of Norwegian stamps and covers may be provided by Finn Aune for a fee of NOK,- per item. Signature alone costs NOK 50-,-. If certificates of valuable foreign stamps are required we maintain contact with reknowned experts abroad. NÅ ENDA STØRRE OG BEDRE SALGSMULIGHETER! Etter at virksomheten til Bergen Mynt- og Seddel og Frimerkehuset (FC Moldenhauer) i Bergen er overtatt av Skanfil, og kunderegistrene dermed er slått sammen, har vi en rekordstor kundeportefølje. Over 10 store auksjonskataloger sendes ut til faste, aktive og kjøpedyktige kunder som dekker de fleste samlerkategorier. Via internett når vi enda flere. FLERE AUKSJONSTYPER: Vi plasserer dine objekter på den auksjonen som gir det beste salgs-resultatet: Onlineauksjoner, Storauksjoner, Skanfils Moldenhauer-auksjon og lokalauksjoner. Avsnitt merket med *) i katalogen: 25% salær inkl. moms til innenlands kunder. Ellers 20%. 6

7 TEGNFORKLARINGER / SYMBOLS o = Stemplet/Cancelled ** = Postfrisk/Mint never hinged * = Ustemplet m/hengsel/mint hinged (*) = Ustemplet uten lim/mint without gum Br = Brev/Covers Bs = Brevklipp/Piece F = Foto i katalogen/photo in catalogue x = Fotoutdrag fra en lott/samling /Photo extract from a lot/collection ø = Diameter (smykker etc./jewellery) Andre forkortelser / Other Abbreviations cds = Circular date stamp kv./kval. = kvalitet / quality pål. = pålydende / nom. value stpl. = stempel, stemplet / postmark/cancelled tg. = tagging / performation ves. = vesentlig / mainly vm. = vannmerke / watermark BL = blokk, miniark / miniature-sheets BOB = «Bakerst i boka»: Tjeneste, porto m.m. / «Back of the book» FFC = førsteflyvning / First Flight Covers FA = Finn Aune (attester/certificates) FCM = F.C.Moldenhauer jr. (attester/certificates) HE = Hans Enger (attester/certificates) (Se også ordlisten bak / see also glossary) FØLGENDE KATALOGER ER BENYTTET / THE FOLLOWING CATALOGUES HAVE BEEN USED: Norge/Norway: Skanfil Priskatalog (SK) Handlerkatalogen (HK) Norgeskatalogen (NK) Danmark m/områder/+island Denmark w/areas + Iceland: AFA (AFA) Sverige/Sweden: Facit (F) Finland: Facit (F) England: Stanley Gibbons (SG) Europa/Europe: Michel (Mi) / Euro = 8.25 kr AFA (AFA) USA: Scott (Scott) Øvrige verden/overseas: Michel (Mi) Br. kolonier/br. Commonwealth Stanley Gibbons (SG) POSTKORT KVALITETSVURDERINGER: 1. Uten feil og lyte. Brukt kort kan ha skrift på forsiden, men ikke utenfor felt som er beregnet for tekst (gjelder kort med udelt bakside, dvs. før 1905). Frimerke kan ikke være fjernet på brukt kort. 2. Pent kort. Minimale skjønnhetsfeil. Ikke skjemmende skrift på forsiden. Frimerke kan være fjernet dersom kortet ikke er skadet. 3. Normal kvalitet. Litt slitt, minimale flekker, noe skittent, mye skrift på forsiden. 4. Brukbar kvalitet. Godt brukt med større kvalitetsanmerkninger som flekker, minimale rifter, skittent, små nål-hull. 5. Defekt kort. Kun samleverdi p.g.a stor sjeldenhet. GENERELT: Dersom frimerket er stygt fjernet på brukt kort reduseres kvaliteten med 1 grad. SKANFIL PÅ TUR! Vi planlegger følgende messer/turer: National udstilling SILFI 2015 Arena Midt Kjellerup 26-27/9 Møre og Romsdal, uke 41 Frimærkemarked i Holstebro, Mejrup Hallen 11/10 Copenhagen Coin Fair, Falkoner 1/11 3F-messe Frederiksberg, Falkoner 14-15/11 Innhold Fredag 16. oktober kl : Norske mynter 8 Norske sedler 12 Danske og utenlandske mynter 13 Sedler Norden/Hele verden 16 Myntbrev/minnebrev 17 Ca. kl (fra obj. 1130): Diverse samlegjenstander 17 Lørdag 17. oktober kl : Danmark (fra obj. 2179) 28 Grønland 31 Færøyene 32 Dansk Vestindia 32 Finland 32 Åland 33 Island 33 Sverige 35 Diverse Norden 36 Ca. kl (fra obj. 3036): Europa 37 Ca. kl (fra obj. 4011): Afrika 47 Amerika 47 Asia (inkl. China) 48 Brit. Kol./Samv.Stater 49 Hele Verden 50 Motiv/tema 51 Realisasjonslotter - Hele Verden 51 Ca. kl (fra obj. 4): Postkort 52 Pene stempler inkl. Prakt/Lux 60 Ca. kl (fra obj. 5215): Frimerker Norge - klassisk Etter krigen 70 Ca. kl (fra obj. 6033): Frimerkehefter 70 Portomerker 70 Returmerker 70 Tjenestemerker 71 Gamle brev 71 Diverse samleområder Norge 71 Førstedagsbrev 72 Hjemstedsfilateli 72 Norge, samlinger, lotter & engros 77 Realisasjonslotter - Norge 81 Ingen avdelinger starter før oppsatte tidspunkt 7

8 Norske mynter Middelaldermynter Brakteat, Schive Tab VII, nr 29, Bergen eller Borg (Burg, Sarpsborg), stammer fra funnet fra Dælis Gård. Kv. 01, mangler bit på ca 15%. Brakteat, Schive Tab VII, nr 5, stammer sannsynligvis fra funnet fra Dælis Gård. Kv. 01, mangler bit på ca 15%. Tidligere opplimt, medfølger papirbit som den var limt på. Brakteat, Schive Tab VII, nr 79, stammer fra funnet fra Dælis Gård. Kv. 01, m/anm. Opplimt Mynter fra dansketiden (før 1814) Christian IV ( ) 4 2 sk 1644, NM kv. 1/1+, buklet F sk 1731 i kv. 1/1+. 8 sk 1731 kv sk 1735 C (Hede 4B), kv. 1/ sk 1738 kv sk 1744, NM. 13, kv. 1, tiltalende sk 1738 og 1, kv. 1/1-. (den ene har vært montert) 24 sk 1761, NM. 17, kv. 1/1+. Justermerker på begge sider men tiltalende. 24 sk 1763 kv. 1/1+. Reisedaler 1749 (CW) kv. 1/ Spd 1654 kv. 1+, lett korrodert. Ex Künker 165, lott Christian V ( ) Christian VI ( ) Frederik V ( ) F5 1 Spd 1635 kv. 1+, ex. Th. Frogn, ex. Per Hansen. Frederik III ( ) sk 1651 kv. 1/1+. 1 sk 1653 i kv. 1+, 1656 i kv. 1-, sprekkskade. 1 sk 1657 kv. 1/1-. 1 sk 1661 kv. 1/1+, uvjent preg. 1 sk 1664 kv. 1+/ sk 1691 kv. 1-, vanskelig mynt skilling 1651, NM. 205 B. kv. 1+. Sjælden ifølge Sieg. 2 sk 1651 i kv.1+, (NM 205 B) 2 sk 1657, NM kv. 1+, tiltalende. 2 sk 1662 kv. 1, lett buklet. 2 sk 1664 kv sk 1668 kv. 0/01. Delvis sv.preg. 2 mark 1655 kv. 1/1-, brosjespor. 2 mark 1669 kv mark 1669 kv. 1/1+. 2 mark 1669 kv. 1/1+. 1 Christian V ( ) Frederik III ( ) Christian VII ( ) F F 22 2 sk 1707 kv. 1+/01, kantskade. 2 sk 1708 kv. 1/1+. 2 sk 1709 kv sk 1710 kv sk 1711 kv. 1, kh. 2 sk 1711 kv sk 1711 kv sk 1712 kv. 1/1-. 2 sk 1714 m/gren, kv sk 1714 u/gren, kv. 1+, kanthakk. 2 sk 1715 kv. 1, litt irr 2 sk 1716 kv sk 1724 kv. 1/1-, svakt årstall 2 sk 17Z5 kv sk 1705 kv. 1+, pen patina. 8 sk 1706 kv. 1/1+. 8 sk 1706, 1710 GOR (litt svake riss advers, men sjelden ifølge Sieg), NM. 27 og NM minus. Kv. 1, begge lagd til knapper. 8 sk 1707 kv sk 1708 kv sk 1713 kv. 1+, ex Per Hansen. 8 sk 1714 kv. god 01, nydelig mynt, ex Per Hansen. 8 sk 1714 kv. god 1. 8 sk 1715 kv. 1/1+, ex Per Hansen. 8 sk 1727 C kv sk 1729 kv. 1/ sk 1717 kv. 1/1+, ex Per Hansen. 12 sk 1718 i kv. 1, 1717 i kv. 1- og anhengskade på toppen. 12 sk 1721 kv. 1+, flekker. 12 sk 1724 kv. 1, skjevt preget, ex Per Hansen. 12 sk 1724 kv. 1+/ sk 1716 i kv sk 1716 kv. 1+/ sk/1 Mark 1715 HCM i kv. 01. (NM 9) 4 mark 1725 kv. 1+, pen patina. 1 sk 1771, lott 4 stk., VK. 2 sk 1781 Bauert kv sk (1/15sp) 1797 samtidig forfalskning, kv sk (1/15sp) kv. 1, blankettfeil. 8 sk 1795 kv. 1/1+. 1/2 sp 1778 kv. 1/1-, brosjespor 1 Spd 1776 kv Spd 1777 kv Spd i kv. 1, liten skade over krone på revers. (NM3) Union med Sverige ( ) Carl XIII ( ) sk 1816 i kv. 1+, renset for irr. 1 sk 1816 kv. 0/01, sv. preg. 8 sk 1817 x2, kv. svak 1 og sk 1810/1832, lott 4 stk., VK. 2 sk 1825 kv. 0/01. 2 sk 1825 kv sk 1832 kv. 1+/01. 4 sk 1825 kv. 0/01, blankettfeil. 4 sk 1842 kv sk 1823 kv. god 1. 1/2 Spd 1821 kv. 1. 1/2 sk 1841 m/rosetter kv /2 Spd 1844 kv. 1/ Carl XIV Johan ( ) F Spd 1694 (NM 173 A) kv sk 1670, NM. 127, kv. 1, litt ru og delvis mørk. 2 sk 1673 kv. 1/1-. 2 sk 1677 kv. 1+, jordfunn. 2 sk 1681, NM. 140, kv. 1, delvis mørk revers. 2 sk 1682, NM. 141 B. kv. 1/1+, tiltalende. 2 sk 1683 kv. 1/1-. 2 sk 1683, NM kv. 1+. Dobbelt preget advers, mørk skjold revers, meget flott og tiltalende. 2 sk 1687 kv sk 1687 kv sk 1688 kv sk 1689 kv. 1+, mørk. 2 sk 1690 kv. 01, riss under løven. 2 sk 1690 kv. 1/1-. Frederik IV ( ) sk 1708 kv sk 1711 kv. 1/1-. 2 sk 1702, NM. 44. kv. 1+, svakt buklet men tiltalende. 2 sk 1704 kv. 1+, mørk. 2 sk 1705 kv sk 1706 kv sk 1707 kv sk 1707 kv

9 Oscar I ( ) sk 1852 og 1856, VK. 12 sk 1853 kv. 1/ sk 1856 kv. 1/ sk 1847, NM. 17, kv. 1+, pen og tiltalende. 24 sk 1852 kv. 1. 1/2 Spd i kv. 1/1+, lite kanthakk på advers. 1 Spd 1850 kv Spd 1857 kv. 1/1+. 1 Spd kv. 1/1+, div. anm sk 1865 kv /2 Spd 1862 i slab fra NGC, gradert til XF, vi sier 1/ Carl XV ( ) F F Spd 1821 kv Spd kv. 1+, loddespor. 0 0 F Spd 1869 kv. 1+, forgylt og polert. 0 F sk 1873 kv øre 1876, 1877 og 1878, kv øre 1878 kv. 1+/01. 1 øre 1932 kv øre 1934 kv. 0, prakt. 1 øre 1935 kv. 0, prakt. 1 øre 1936 kv. 0, prakt. 1 øre komplett, mest i kv. 1 til 1915, men 1878 jordfunn, etter 1918 flere gode innslag. Bør sees. 1 øre nær komplett til 1957, minus 1927, i mest brukskvalitet, men 1885 kraftig irret, 1891, 1907 vasket. Samling 1-ører i Siegperm. Komplett (-1885), begge fra 1921 er pene øre 1907 kv. 0/01. 2 øre 1917 dobbeltstrek i kv.1. 2 øre 1917 enkeltstrek kv. 1+/01, svært pen mynt, ex Per Hansen. 0 F øre 1929 kv. 0, prakt. 2 øre 1933 kv. 0, prakt. 2 øre 1935 kv. 0 2 øre 1936 kv. 0, prakt. 2 øre alle kv øre 1948 kv. 0, prakt. 1 1 F øre 1968 i kv. 0, med myntglans! 2 øre 1969, rull med noe lurvete papir. 2 øre komplett minus 1968, mest i kv. 1 til 1936, etter flere gode innslag (1917 dobbeltstrek i kv. 1). Bør sees. 2 øre nær komplett til 1957, minus 1917, i mest brukskvalitet. Siegperm med 2-ører, komplett (minus 1917 og 1968) VK øre 1876, kv. 0/01-01, dejlig farve. 5 øre 1917 jern, kv. 0/01, meget flott med myntglans. 5 øre 1917, 1919 og 1920, VK. 5 øre 1918 jern, kv. 1/1+, enkelte riss og noen flekker, men pen. 5 øre 1918 kv. 1+, rust, sv.preg. 5 øre 1918 og 45 i kv. 1+, men 1918 med fjernet stor rustflekk på revers. Oscar II ( ) Norsk årgangsmynt 1-ører F Spd 1861 kv. 1/1- m/små anmerkninger i blanketten ører F Spd 1830 kv Spd 1835 kv. 0/01, polert. 0 0 F Spd 1865 kv ører F Spd 1836 kv. 1+, kh

10 øre 1919 kv. 01, svært feilpreget, kun preget på 50% av blanketten, artig sak. 5 øre 1931 kv. 0, prakt. 166 F ører ører ører kroner F øre 1932 kv. 0, prakt. 5 øre 1937 kv 0, pen. 5 øre 1939 kv øre 1945 i kv. 1+, begynnende rust i kanten. 5 øre 1945 jern, kv. 1+, et par rustflekker, men tiltalende. 5 øre 1945 kv. god øre 1945 kvalitet øre komplett, mest i kv. 1 til i kv. 1+, 18 i kv. 1- noe rust, 45 i kv. 1+. Flere gode innslag etter Bør sees. 5 øre nær komplett til 1970, minus 1918 og 45, i mest brukskvalitet, 1876 og 1907 vasket. Samling 5-ører i Siegperm. Komplett (- 1908, 1918 og 1945). Noen fine kvaliteter øre 1874 kv øre 1874, 75 type I, 76, 80, 88, , 11-12, 14-17, 19, 23-57, minus 42 London og 45 sink, mest slitt i begynnelsen, bedre etter hvert. 10 øre 1882 kv. 0/01, pen mynt. 10 øre 1894/19 x 17, 25 øre 1904/21 x 4 i kv. 1/ øre 1949 og 51 medfølger i god kvalitet. 10 øre i kv. ca øre komplett i mest kv øre 1920 kv øre og 1927, VK. 19 stk. 10 øre 1970 fra rull, medfølger 5 kr 1970 speilglans. (kat. 1625,-) 25 øre 1876 kv. 01, renset. 25 øre 1876, 1904, 15, 45 sink i mest brukskvalitet, da har vi nevnt det beste i samling til øre 1898, 1 og 04 i VK. 25 øre nær komplett, minus 1912 i mest kv øre 1913 kv. 1+/ øre LONDON 1942 i kv. 0/01, noe matt. Samling 25-ører i Siegperm. Bl.a. 7 stk i sølv, nær komplett etter LOMMEURSKJEDE. Meget flott, lagd av 12 stk. 25-ører Nesten alle pene, L 33 cm øre 1877 kv. 1/ øre 1885, kv. 1/1+, pen og tiltalende. 50 øre 1887, 91 og 95 i VK. 50 øre 1896 i kv. 0/ øre 1897 kv. god øre 1898 kv. svak øre 1901 kv. god 1, renset. 50 øre nær komplett, minus 1913, i mest kv øre 1920 mh. kv. 1/ øre med og uten hull, i mest kv øre 1923 m/hull i kv. 01, liten skade i krone. 10 øre/3 sk 1875 i kv øre 1943 kv. 01. Siegperm med 50-ører. 2 stk Oscar, nær komplett fra kr 1877 kv. 1, renset. 1 kr 1877 i kv. 1- og 97 i kv kr 1877 kv. 1+/01. 1 kr 1877, 1904, 14, 17 i kv. 1, , med noen i god kvalitet. 1 kr 1889 kv kr 1890 kv kr 1890 kv. 1, lite riss. 1 kr 1890 kv F 209 F kroner kr 1892 kv. 0, svært pen mynt, bør sees, ex OM 67, objekt kr 1895 kv. 1, lite riss. 1 kr 1897, 1914 og 1917, VK. 1 kr 1 kv kr 1 kv kr 1904 kv. god kr 1908 kv kr 1908, 1915 og 1917, ca. kv kr komplett inkl på plate, i mest kv kr 1912 kv kr 1912 kv kr 1914, 16 og 17 i kv kr 1916 kv. 01, tynn ripe på halsen. 1 kr 1947 kv kr 1878 i kv. 1/1-, 1907 med store flekker etter album, 1908, 13 og 16 i kv.1, men renset, medfølger liten starsamling 50 øre i Siegbrett. 2 kr 1878 og 1914 jub., VK. 2 kr 1890 kv. 1/1-, kantskade. 2 kr 1890, kv kr 1892 i kv kr 1892 kv kr 1893 kv kr 1893 kv. 1/1-, riper. 2 kr 1894 i kv.1/1-, flere kanthakk. 2 kr 1894 kv. 01, pen patina. 2 kr 1894 kv. 1, et par småriper. 2 kr 1894 kv kr 1894 kv kr 1897 i kv kr 1897 kv kr 1898 i kv. 1/1+, grønn flekk ved øret. 2 kr 1898 i kv.1/1+, renset. 2 kr 1898 i kv.1+, renset. 2 kr 1898 kv. god 1. 2 kr 1 i kv. 1+, renset. 2 kr 1 i kv.1. 2 kr 1 i kv.1/1+. 2 kr 1 kv. 0/01. 2 kr 1 kv. 1/1+. 2 kr 1902 i kv kr 1902 i kv. 1/1+. 2 kr 1902 i kv.1. 2 kr 1902 i kv.1/1+, kanthakk nede og renset. 2 kr 1902 i kv.1/1+, renset. 2 kr 1902 kv kr 1902 kv kr 1904 i kv kr 1904 i kv. 1/1+. 2 kr 1904 i kv.1. 2 kr 1906 i kv. 0. (3) 2 kr 1906 i kv. 0. Fin patina, men mini kanthakk. (3) 2 kr 1906 i kv. 0/01, 10 kr 1964 i kv kr 1906 i kv. 01, medfølger 50 øre 1898 i kv kr 1906 i kv.0. (3) 2 kr 1906 i kv.0. (3) 2 kr 1906 i kv.0. (3) 2 kr 1906 i kv.0. Noe patina i kanten. (3) 2 kr 1906 i kv.0/01, mini kanthakk. 2 kr 1906 i kv.0/01. (0) 2 kr 1906 i kv.0/01. (0) 2 kr 1906 i kv.0/01. (0) 2 kr 1906 i kv.0/01. (0) 2 kr 1906 i kv.0/01. Fin patina. (0) 2 kr 1906 i kv.0/01. Mørk patina. (0) 2 kr 1906 i kv.0/01. Patinaflekker. (0) 2 kr 1906 i kv.0/01. Renset. (0) 2 kr 1906 i kv kr 1906 i kv kr 1906 jub kv. 0/01, 2 kr 1917 kv. 01, samt 1$ USA 1887 kv. 01 og 1990 i BU. 2 kr 1906 jub., 14 jub. og 17 i VK. 2 kr 1906 kv. 0, fin toning. 2 kr 1906 kv. 0/01. 2 kr 1906 x 2 i kv.0/01. 2 kr 1906 og 07 i kv.01 2 kr 1906 og 14 jub kv. 1+/01. 2 kr 1906 og 14 jub. i kv kr 1906, 07, 07 m/gevær, 14 jub. i ca. kv. 01, montert i skrin fra Samlerhuset. 2 kr 1906, 07, 14 jub. i kv kr i kv.01, lett patina. (3) 2 kr 1907 gevær kv. 1+, pusset. 2 kr 1907 jub. i kv. 1+/ F 299 F kroner kr 1992 x 76 stk. i ruller fra DKM, fjernet 4 mynter i en rull. 1 kr 1992 i rull fra Norges Bank. 5 kr Kronemynten år 1975 i org.rull. Liten brist i papiret. 10-/20-kroner kr 1907 kv. 0/01. 2 kr 1907 kv kr 1907 m/gev pent montert i brosje. 2 kr 1907 m/gevær i kv kr 1907 m/gevær i kv kr 1907 m/gevær i kv kr 1907 m/gevær i kv.01, lett patina. (0) 2 kr 1907 m/gevær i kv kr 1907 m/gevær i kv kr 1907 m/gevær i kv.1+, anhengspor på toppen og pusset. 2 kr 1907 med gevær, i kv.1+, riper og kanthakk. 2 kr 1907 med gevær, noe renset, svakt kh kl 11, i kv kr 1908 i kv.0/01. (1) 2 kr 1908 kv. 1+/01, pen patina. 2 kr 1908 og 12 i kv kr 1908, 13 og 14 i VK. 2 kr 1908, 1914 og 1917, ca. kv kr komplett, uten 14 jub., i mest kv kr 1910 kv. 1, lite kh. 2 kr 1910 kv kr 1910 og 14 jub. i kv kr 1912 kv. 1 2 kr 1912 kv. 1, ripe. 2 kr 1912 og 15 i kv.1/1+ 2 kr 1913 kv kr 1913 og 15 i kv kr 1913 og 15 i kv.1+ 2 kr 1914 jub og 17 kv. 1/1+, små anmerkninger. 2 kr 1914 jub. i kv. 0/01, men oksideringsflekker, 1917 i kv.0/01, med mørk patina (2) 2 kr 1914 jub. i kv. 0/01, renset. 2 kr 1914 jub. i kv.0. Noen oksideringsprikker (3) 2 kr 1914 jub. i kv.0. Noen oksideringsprikker (3) 2 kr 1914 jub. i kv.0. tapskygge på revers (3) 2 kr 1914 jub. i kv.0/01, kraftige riper ved krone (1) 2 kr 1914 jub. i kv.0/01, noe riper på advers. (1) 2 kr 1914 jub. i kv.0/01. (1) 2 kr 1914 jub. i kv.0/01. (1) 2 kr 1914 jub. i kv.0/01. (1) 2 kr 1914 jub. i kv kr 1914 jub. i kv.01. (1) 2 kr 1914 jub. kv kr 1914 kv kr 1914 og 15 kv kr 1914 og 17 i kv. 1+ og kr 1915 i kv.0/01. Hakk ved kongens nese. (1) 2 kr 1915 i kv.0/01. Småriper ved løvesnute (1) 2 kr 1915 i noe svak kv. 0. (3) 2 kr 1915 kv. 1+/01. 2 kr 1915, 16 og 17 i VK. 2 kr 1916 kv. god kr 1917 i kv. 0/01. 2 kr 1917 i kv. 0/01. Rensemerker. (1) 2 kr 1917 i kv.0/01. (1) 2 kr 1917 i kv.0/01. (1) 2 kr 1917 i kv.0/01. Renset og miniriper på halsen. (1) 2 kr 1917 i kv.0/01. Småriper på portrett. (1) 2 kr 1917, skygge på revers, i kv.0. (0) 20 kr 1 m/stjerne i blisterpakning. 20 kr 1 m/stjerne i blisterpakning. 20 kr 1 m/stjerne i blisterpakning. 20 kr 1 m/stjerne i blisterpakning. 20 kr 1 stj., BU. Gullmynter F kr 1874 i kv. 0/ F kr 1877 i kv. 01, svært pen. 20

11 396 F kr 1877 i kv F kr 1902 i kv. 0/ F kr 1902 i kv F kr 1902 i kv F F F kr 1910 i kv. 0/01, gradert til MS65 av PCGS i slab, ex Heritage 3012, lot # kr 1910 i kv kr 1910 i kv kr 1910 i kv.1+, kraftige riper og kanthakk etter fjerning av maling. 20 kr 1874 i kv. 0/01, men innriss på revers. 20 kr 1874 i kv.01, noe rødlig i fargen. 20 kr 1874 kv. 01, et par kanthakk. 20 kr 1875 i kv kr 1875 i kv kr 1875 i kv.0/ kr 1875 i kv kr 1875 kv. 0/ kr 1875 kv. 0/ kr 1876 i kv kr 1876 i kv.0/ F F 382 F F 387 F F kr 1877 i kv.0/ kr 1878 i kv. 0/ kr 1878 i kv kr 1878, kv. 0/ kr 1879 i kv. 0/ kr 1879 i kv. 01, kraftig ripe ved kongens nese. 20 kr 1886 i kv.0/ kr 1902 i kv. 0/01, svake kanthakk. 20 kr 1902 i kv. 0/ kr 1902 i kv. 0/ kr 1902 i kv.0/ kr 1902 kv. 1+/ kr 1910 i kv. 0/ kr 1910 i kv kr 1910 i kv kr 1910 i kv kr 1910 i kv kr 1910 i kv kr 1910 i kv.01. Varianter kr 1999 skjevt hull, kv kr 1999 skjevt hull, kv Ca. 0 kr i originalruller/restruller/noe i HB, av moderne blankmynt, mye minnemynter. 0,50-20 kr. Samlinger og partier Vi nevner 2 kr 1, 08, 13, 14 jub., 15, 17, 1 kr 1913, 15-16, 50 øre 1893, 95, 98, 1901, 09, 14-16, 19, 25 øre 1919, 10 øre , 97, 99, 1901, 12-13, 16-19, 5 øre 1878, 96, 1902, 11-14, 2 øre , 97-99, 1906, 07, 10-15, 1 øre 1877, i brukskvaliteter. Perioden nær komplett uten de kostbare, flere i hyggelig kvalitet, montert i 6 Skanfilalbum m/kassetter. Samling i 3 album, vi nevner 2 kr 1878 i kv. 1-, , 17 i kv. 1/1+, 1 kr 1875, 1914, 50 øre 1885, 93, 25 øre 1896, 98-99, , 12, 10 øre , 1912, 17, 19, 5 øre 1918 og 45, mest i kv. 1- til 1, må sees. Olav V, nær komplett inkl. minnemyntene, minus 2 øre 1968, i 2 HB fortrykks album, mest brukskvalitet, men bra kvalitet på slutten, ta en titt. Haakon VII, god startsamling inkl. 2 kr 1906, 07, 07 m/gevær, men anhengshull over krone, 1914 Mor Norge. Tett etter 1906, uten sølv, men en del jern og sink, 2 øre 1917 med noen rustskader, resten mest i brukskvalitet. Montert i 2 HB fortrykksalbum, ta en titt. Stor samling 1 øre - 10 kroner , VK. Riktig mange pene, mange særdeles utsøkte, en del bedre, nesten alle forskjellige. I alt 430 stk. Bakker medfølger ikke. Samling i 6 myntalbum, samt noen ark med mynter, observert 2 kr og 1 kr sølv, VK, mye mynter, fra Olav til Oscar II. Medfølger også en LOOC-samling i to hvite album. Startsamling med bruksmynter i album og 3 Siegbrett. Vi nevner 2 kr 1878 med kantskade, 1 kr 1877 i kv. 1, men med riper, 25 øre 1876, 1902, 10 øre 1915, 18, 19, 27, en del Oscar i kobber i mest kv. 1. Minnemynter kr 1980, 50 kr 1978, 10 kr 1964 x 5, 2 kr 1914 Mor Norge, i mest gode kvaliteter. Medfølger store poser blankmynt + noe div. Bør sees. NORGE m.m. Stor samling POLETTER, TRANSPORTPOLETTER, MEDALJER m.m. VK. De fleste pene, en del bedre bl.a. NP 135.3, riktig mange forskjellige, gjennomsyn tilrådes, i alt 78 stk. Bakke medfølger ikke. Samling i 11 Siegalbum, fra 1 øre til 10 kr, observert et par sølvmynter, VK, medfølger også en Tusenårsmynt i sølv i originaleske. Meget tynn start i 15 Siegbrett, HB-album + skoeske med stort antall moderne i god kvalitet + minnemyntene kr 1980, kr 1982, 50 kr 1978, 25 kr 1970, 10 kr 1964 noe oksiderte. Høy nominal. Fint treskrin fra SH med 24 enheter med noen bruksmynter (inkl. sølv Sverige og $1 USA), norske minnemynter inkl. ene hundreårsmynten 5, noen fem kroner minnemynt, noen store sølvmedaljer fra SH-serier inkl. gullbelagt, m.m. Stor samling 1 øre - 1 kr , VK. Mange pene, også udsøgte, sorteret i poser mm. netto i alt + 21 kg. Ca. 20 kilo i originalruller, kilovare o.l. i poser og løst, fra 1 øre til 5 kr. VK. Ca 20 kilo i kilovare o.l. i poser og løst, mye 1 kr Haakon. VK. 1 øre 1899 x 2, 1902 og 07 x 2, 08, 12, 23, 27, øre 1877, 89, 91, 93, 99, 1907, øre 1876, 96, 99, 1902, 07, øre (1876, 78, 90, 94, 99 i meget slitt kvalitet), 15, 19, 22, øre 1918, 50 øre 1918, 1 og 5 kr etter 1924, mest i brukskvalitet. Men vi nevner flere av 1 øre 1968, 2 øre 1969, 10 øre 1927, 50 øre 1954, + mye sink og jern. Medfølger 2 slitte myntsett 1981 og 82, + tobakkskort. Tynn samling i 5 HB Nordfrim fortrykkalbum, etter 1905 uten sølv. Brutto 9 kg. i glass og plastposer, usjekket. Observert 10 kr 1964 og 50 kr 1978, 50 kr 1995 i myntbrev + 8 andre myntbrever med skader. medfølger en del. HV. Flere titalls myntsett fra 70-tallet og fremover, både hardplast og mykplast, samt to stk Norge 1 år i sølv, en tusenårsmynt i sølv, og 50 kr Frigjøringen. Det aller meste i prima stand. Medfølger også et engelsk myntsett. Samling i treskrin, album, løst i poser. myntsett m.m. i eske. Medfølger også et medaljesett fra Samlerhuset med gullbelagte kobbernikkelmedaljer med motiver fra krigen. Samling med diverse skillingsmynter og noe minnemynter i sølv, samt en del svenske eldre mynter. VK, ser spennende ut. Samling med mye forskjellig, f.eks. en del sedler, myntsett, proofsett, minnemynter i proof sølv, medaljer m.m. Bør gjennomsees. Brutto 17 kg. i tresskrin, album, plastesker. Her er det mye rot etter 1924, men flere i god kvalitet i Hartberger observert, høy nominal. Medfølger ramme med Olav V-mynter, noen myntbrev, noen turistsett fra div. land. + div. må sees. Samling 1 øre til 10 kr i 2 HB-album, noe Oscar observert i kobber, mye pent på slutten som vanlig. Bør sees. Plastkasse med et par permer, en del norsk og utenlandsk kilovare, noen sedler i ene permen, en del enkeltmerker i Hartberger, en del rekvisita (mest Lembit-lommer), m.m. Må studeres kr 1908 og 15 i kv. 1, 08 med skader. 1 kr 1949 i kv. 0, noen flekker. 50 øre 1921 u/hull x 2 i kv. 1, 5 kr , 68-70, 72 i meget god kv. 4 sk 1871 i kv. 1/1-. SAMSON-SKATTEN montert på plate, nr 315, med 2 sk 1784, 8 sk 1785 og 24 sk 1773 i VK. Pen samling 1 øre - 20 kroner i HB og 2 PI-album, VK. Mange pene, høy pålydende, 6 stk. før 1908, i alt 406 stk. 2 kr 1914 jub og 1916 i kv. 1, medfølger lite album kg i løst, inkl. noen sedler. Bør sees. 3 sk 1869, 2 sk 1689, 1842 og 69, 5 øre 1875 og 78, alle i brukskvalitet, i konvolutt med flere rimelige mynter. Bør sees. Album med noen skillinger, vi nevner 1 sk 1820, 1/2 sk 1840, 41 x 3, 67 x 2, 1 øre 1891, 2 øre 1891 x 2, 93, noe moderne, alt i brukskvalitet. 3,9 kg. blankmynt inkl. noe HV. 6 myntbrev, noen sedler HV, div. minnemedaljer i rammer, noen pins og telekort. Såkalte rester, som bør sees. Parti med netto 7.8 kilo sortert og noe usortert mynt i poser. Vekt på halvgammel blankmynt, inkl. mange hullmynter! Ikke sjekket av oss, bra bo. Brutto 20 kg. mest bruksmynter i 2 album, esker, + 9 slitte myntsett, inkl. utland. 2 kr 1913, 25 øre 1922 og 23 m/hull, 45 sink, 10 øre , 52 og 57, 2 øre 1949, flere i god kvalitet. Lott 13 stk. div. spesialutgaver. Bl.a. 5 kr 1986 Sandhill. Liten rest, inkl. 4 sedler. Noe sølv observert på div. land. Brutto 1 kg. Må sees. REALISASJON. Rotelott med masse blå 10-kr sedler, myntsett, kilovare, rekvisita osv. Bør gjennomsees, funnmuligheter. REALISASJON. Rotelott med masse blå 10-kr sedler, myntsett, kilovare, rekvisita osv. Bør gjennomsees, funnmuligheter. REALISASJON. Rotelott med jernmynt, kilovare, rekvisita osv. Bør gjennomsees, funnmuligheter. REALISASJON. Rotelott med kilovare o.l. Bør gjennomsees, funnmuligheter. REALISASJON. Rotelott med kilovare o.l. Bør gjennomsees, funnmuligheter. REALISASJON. Rotelott med kilovare o.l. Bør gjennomsees, funnmuligheter. REALISASJON. Rotelott med kilovare o.l. Bør gjennomsees, funnmuligheter. REALISASJON. Rotelott med kilovare o.l. Bør gjennomsees, funnmuligheter. REALISASJON. Stor, blytung trekasse med mange titalls kilo mynt og myntsett, noe sortert etter valør i poser og esker, en del proofsett sortert i konvolutter, ser spennende ut. MÅ HENTES VED EN AV VÅRE AVDELINGER ETTER AUKSJONEN. REALISASJON. Eske med myntalbum og myntsett, samt en del løsmynt sortert på valør i poser, samt et par Oslodalere i Sandhillforpakning. Minnemynter og spesialsett Minnemynter og spesialsett i proof kr FN og Frigjøringen, samt 1 kr 1948 kv. 1 og Norgesmedaljen 1999 i proof sølv. 50 kr FN og 50 kr Frigjøringen i foldere fra SH. kr 1999 Tusenårsmynten i original eske. kr og 50 kr 1992 til OL-94, kr 1982 x 2, alle i kapsler. kr tusenårsmynten 0, i etui. F F kr 1993 Edvard Grieg, i gull, i org. etui. 1 kr 0 Tusenårsmynten i gull, i org. etui. 1 kr 1 Nobel i etui. 1 kr Tusenårsmynten 0 i org.etui. Hundreårsmarkeringen , komplett sett med gull og sølv, i org. etui. (18450) Hundreårsmynten i sølv 5, kr Wergeland 8, samt Tusenårsmynten i sølv, alle i originale esker. Nobelprisen år kr 1 fra Norge og Sverige i etui. Norsk/svensk Unionssett nr.393/. Inneh. 1 kr og kr 4, Sverige 0 kr og kr 5, gull og sølv i nydelig skrin

12 F OL Lillehammer, kpl. med 4 gull og 12 i sølv i originalskrin. OL Lillehammer Komplett sett med 4 gull og 12 sølvmynter i original kassett, prima. OL Lillehammer Komplett sett med 4 gull og 12 sølvmynter i original kassett, prima. OL Lillehammer Komplett sett med 4 gull og 12 sølvmynter i original kassett, prima. OL Lillehammer Komplett sølvsett med 12 mynter i skrin fra Samlerhuset (beregnet for serien Norske sølvminnemynter i proofkvalitet, men øvrige mynter mgl.). OL-Lillehammer Komplett sett i sølv i original treskrin. Sølvsett nr.1 OL-94 Lillehammer, og 50 kr 1991 i original eske uten pappomslag, liten flekk på innsiden av eske. Sølvsett nr. 1 og 2 LILLEHAMMER-OL, i originale esker. Sølvsett nr.2 OL-94 Lillehammer, og 50 kr 1991 i original eske uten pappomslag. Sølvsett nr.3 OL-94 Lillehammer, og 50 kr 1992 i original eske uten pappomslag. Sølvsett nr.4 OL-94 Lillehammer, og 50 kr 1992 i original eske uten pappomslag. Sølvsett nr.5 OL-94 Lillehammer, og 50 kr 1993 i original eske uten pappomslag. Sølvsett nr.6 OL-94 Lillehammer, og 50 kr 1993 i original eske uten pappomslag x x Myntsett 1969 hardplast. Myntsett 1969 hardplast. Myntsett 1969, 1971, 1973, kv. 0/01, i mykplast, pene sett med flotte mynt. Myntsett 1970, flotte mynter, kassett med små anmerkninger. Myntsett 1971 i hardplast, pent sett med svake merker fra tape. Myntsett 1972, hardplast, små sprekker i plasten i et hjørne, svært pene mynter. (1) Myntsett 1972, 74, 80 i mykplast, 1973, 75-79, i Hardplast, noe varierende kvalitet på kassettene. Montert i 2 album m/kassetter fra DKM Myntsett komplett. Meget pene mynter med stor sett perfekte kassetter, i alt 9 sett. Myntsett , 81 i god kvalitet. 82 x 3, 83 x 4, 85 x 5, 86 x 3, 87 x 2 flere i denne periode med småskader/riper. Resten OK. 88 x 3, 89 x 4, 90 x 3, 91 x 2, 92 x 2, 93 x 2, 94 x 2, 95 x 2, Totalt 45 sett. Myntsett , 1-02, 04-08, 10-14, i sovenierforpakning. 2 av 87, 89 og 2. Flere med småskader så bør sees. Myntsett , 85-1, 6. De fleste i plastlommer. Myntsett 1981/1. Ukpl., men dels duplisert sekvens med 25 stk. totalt: 1981 x3, 1986, 89, 90 x2, 91 x4, 92 x3, 93 x2, 94-98, 99 x2, Bra kvalitet. (4) Myntsett , Bra kvalitet. Myntsett , 91-97, 0 i album fra DKM. Medfølger 1 øre 1921 jern, 22 og 23 i kv. 1. Stor samling med myntsett, 135 stk i hardplast i perioden , samt en god del forskjellige blisterpakninger med 20-kronere og den nye myntrekken, en del Sandhillkassetter med 5 kr minnemynter m.m. Bør gjennomsees. Uorginalt myntsett 1967, pen kv. 0. REALISASJON. Myntsett x 2 (86 x 4). alle med riper. Minnemynter F 466 Sykkel-VM 1993 komplett, gull og sølv i etui. Proofsett Årssett kr 1989 i Speilglans, begynnende patina, i pen org. pakning. 175 kr 1989 i Speilglans, begynnende patina, i pen org. pakning. Proofsett 1989 med 175 kr i speilglans, 1991, 94. Hundreårsmynten 5 i etui. Eske med over 50 proofsett, perioden , de aller fleste i prima kvalitet. Medfølger også flere andre sett, f.eks. noen suvenirsett og brilliantsett. Lavt utrop. Myntsett 1967 i mykplast. Myntsett 1967 i mykplast. God kvalitet. Myntsett 1968 i hardplast F 474 Myntsett 1968 i slitt og sprukket kassett, myntene bærer preg av lagringen Myntsett 1968, myntene i topp kvalitet, men sprekker i kassett F Norske sedler Rigsdaler og Specie 1 F Spd 1869 kv. 1/1+, ex OM59, lot 324. Pen og klar seddel. 1 Spd 1876 i kv. 2, mangler ca. 1 cm på hver side + div. skavanker. 1 Rd i kv. 1-, flere brune flekker kr 1917 B kv. 0/01. 1 kr 1917 B kv kr 1917 C kv. 0/01. 1 kr 1917 C kv. 0/01. 1 kr 1917 D kv kr 1940 A kv. 1+/01. 1 kr 1942 A Londonsedel i kv.1-, medfølger 1917, 44 G, 48 M i samme kvalitet. 1 kr 1943 E kv. 0/ kr 1922 i kv kr 1940 A kv. 0/01. 2 kr 1944 C kv kr 1945 D kv. 0/01. 2 kr 1947 E kv kr 1947 F kv kr 1948 F, 1950 G, kv COMPANI ARGENTINA DE PECA. NP 75.4, 10 ØRE, kv. 1. MOSS KOM. SUPPEKJØKKEN. NP Kobber. Kv. 1 m/anm. (Noen flekker). Sjelden. (Kat. 1). MOSS KOM. SUPPEKJØKKEN. NP Kobber. Med hull. Kv. 1 m/anm. (noen flekker). Sjelden. (Kat. 1) MOSS KOM. SUPPEKJØKKEN. NP F. Kobber. Tynn blankett. Små anm, kv. 1+. Sjelden. (Kat. 1) MOSS KOM. SUPPEKJØKKEN. NP Aluminium. Kv. 1, anm. riper. Sjelden. (Kat. 1) 3 Komplett sett Norges Myntutgivelser inkl. 1 kr i gull. Opplag sett. 3 Komplett sett Norges Myntutgivelser inkl. 1 kr i gull. Opplag sett. 4 Komplett sett Norges Myntutgivelser inkl. 1 kr i gull. Opplag sett 5 Komplett sett Norges Myntutgivelser inkl. 1 kr i gull. Opplag sett. Frigjøringen, sett med 50 kr 1995, 25 kr 1970, kr 1980 fra Norge + blandingsett World War II i tresskrin, dist. av Samlerhuset. Harald V 70 år 7 i tresskrin. (2) Kong Haakon VII og hans familie, 13 mynter i samling fra Viktoria til Harald, må inspiseres. Dist. av Samlerhuset. Myntmestersett 6-7 fra DKM. Myntmestersettet 6-7. Opplag 1686 stk. (1490) Myntrullsett 1. Norge år 7-juni 5, proof minnesett med gullbelagt sølvmedalje. Norges Konger fra Christian IV til Harald V spesialsamling i luksusskrin fra Samlerhuset, vi nevner 1 kr 3, kr 1982, 2 kr 1907, 24 sk 1746 og 62, resten mer ordinært. Norske Mynt år, 3 konger , spesialsamling i luksusskrin fra Samlerhuset, vi nevner 1 kr 3, 2 kr 1906 og 17, resten ordinært. Norske sirkulasjonsmynter etter 1905 i stor, dekorativ ramme, 70x60 cm. Kostpris Nummerert 084/. MÅ HENTES. COMPANI ARGENTINA DE PECA. NP 75.2, 1 KRONE, kv Poletter *) F kr 1914 jub. i kv. 01, 10 kr 1964, 25 kr 1970, 50 kr 1978 x 2 i kv. 0, noe patina. 5 kr minne x 43 stk. i god kvalitet. Komplett store 5 kr og 10 kr i mest brukskvaliteter, montert i Siegbrett. Medfølger Olav V minnemedalje fra DKM 1978 i bronse. 2 kr 1906, 07, 07 m/gevær, 14, 10 kr 1964, 25 kr 1970, 50 kr 1978, kr 1980, i meget god kvalitet. 0/01 + fin patina. Medfølger 5 kr 1975 og 78 x kr 64 x5, 25 kr 70 x2, 50 kr 78, kr 82, 175 kr kr 1989 kv. speilglans, samt 2 kr 1915 kv kr 1989 speilglans (noen kontaktmerker), i eske. 175 kr 1989 x 4 i kv kr 1989 x 6 i original poser. kr 1980 x 4, alle med god patina. kr 1980 x 6, kr 1982 x 8, 50 kr 1978 x 4, 25 kr 1970 x 13, 10 kr 1964 x 11, i mest kv. 0. Samling med mange sølv minnemynter, f.eks. flere 175 kr, en del kr i originalrull m.m. Totalvekt over 2.6 kilo. VK, det alle meste kv. 0. Liten lott med 10 kr 64, 25 kr 70, 50 kr 78, kr 82, 175 kr 1989 og kr 1980, 2 stk av hver, totalt 12 mynter. Div. spesialpakninger Norske årgangssedler 1-kr kr kr F kr kr 1896 C sign. Sundland, kv. 1- m/ to små rifter på et par mm på midten oppe og nede. SSS-seddel. 5 kr 1898 D kv. 1-, sign Rohde. 5 kr 1916 E kv. 1, Sign. Cederholm. 5 kr 1920 G i kv.1-, flere rustflekker på revers. 5 kr 1923 H kv. god 01, lavt utrop. 5 kr 1931 M i kv. 1-, 2 cm rift venstre side. 5 kr 1935 N kv kr 1940 S kv kr 1942 U kv kr 1942 U+V og 1943 V, VK. 5 kr 1942 V kv kr 1942 V kv kr 1943 V kv. 1+, smuss. 5 kr 1943 V kv kr 1949 D, NP. 13B, kv. 1+/01, pen kr 1903 A kv. 1, pen og klar seddel. 10 kr 1924 L kv. 1-. SS-seddel. 10 kr 1926 M i kv. 01, knappenålshull. 10 kr 1933 S kv kr 1939 Y kv kr 1944 Z Londonsedel i kv 1-, noe skitten og rundt hjørne. 10 kr 1944 Z Londonsedel i kv 1-, noen flekker i kanten. 10 kr 1944 Z Londonsedel i kv 1-, noen flekker og rifter i kanten. 10 kr 1947 E i kv. 1+/01, kun tydelig midtbrett

13 kr 1952 V, 52 X, 54 D, 55 G, 61 V, 62 Y, 62 Æ, 642 kr 1959 G i kv. 0/01. F 698 KINGS BAY KULL COMP. A/S. 25 øre 1950/ Æ, 64 A, 64 B og 65 D i VK. 643 kr 1960 H i kv Serie D i kv. 1, nr 3580, noen flekker. RRR-seddel kr 1954 A x2 kv. 0/ kr 1968 X, 73 X, 77 QL, 50 kr 1966 X. 699 KINGS BAY KULL COMP. A/S. 25 øre 1951/ kr 1954 A-E (5 sedler) i VK, fra 0/01 til 1. Erstatningssedler i 1- til kr 1983 N i kv. 0. Serie E i kv. 1+, tape på høyre og venstre side, kr , lott 56 stk., VK. 645 kr 1968/95 x14 stk i mest kv. 0/01, god 0 er nok mulig å dampe av. Blankett, ikke registrert kr 1964/65, Bunt med 10 sedler i kv. 0 til spredning. tidligere. 01, bør sjekkes. 646 kr X, 4 erstatningsedler i kv. 1/1-. F KINGS BAY KULL COMP. A/S. 50 øre 1957/ kr 1965D. Bunt med sedler i kv. 0 eller 0/01, 647 kr 1975 Å, 2 stk. i serie. kv 0/01. Serie I. Nr. 136 i kv. 1-. RRR-seddel. den 10. seddel brettet rundt (01). 648 kr 1975 A, B, Ø, Å, 76 C, 77 D, E, F, G, H, J, KINGS BAY KULL COMP. A/S. 5 kr 1951/52 Serie kr 1972 L og 10 kr 1983Cf i bunter a 10 i K i kv. 1+ til 0. E i kv. 1+, små skader etter å ha vært tapet, samt rekkefølge, mest i kv. 0. flekker. Blankett. 649 kr 1977 AB, brunt serienr. 3 stk. i rekkefølge. Lave serienr. kv. 0/ KINGS BAY KULL COMP. A/S. 10 kr 1949/50 1 Serie C i kv. 1+/01, Et par flekker bak. Blankett. kr 1977 F,H,J kv. 1+/01 F 703 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI kr 1977 H, 3 stk. i serie, kv øre 1950/51 Dd, kv. god kr 1985 x5, 92 x2, 93 i kv. 0/01 til 0. 1 F 704 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 653 kr 1994 med sort nummer i folder med 1 kr 50 øre 1954/55 Hh, kv Siste utgave. 705 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. -kr 5 kr 1970 Pp type 1 og 1978 SS i kv kr 1994 x2, kr 1995 i kv. 0/ VESTRE EINA PROVIANTERINGSRÅD. 2 og kr x utgaven som viser begge sider kr rabatmerke 1919 UNC. + historikk. Montert i glass og ramme fra Norges Seddelsamlinger Bank. Ytre mål 56x47 cm. MÅ HENTES VED EN AV SKANFILS AVDELINGER. 707 kr 4, kr 9, kr 6 x4, 50 kr kr 1972 QÅ kv kr 1972 QÆ kv kr 1972 QB kv kr 1972 QB kv kr 1972 QC kv kr 1972 QD kv kr 1972 QJ kv kr 1972 QK kv kr 1972 QK kv kr 1972 QK kv kr 1972 QL kv kr 1972 QL kv kr 1972 QM kv kr 1972 QN kv kr 1972 QN kv kr 1972 QØ kv kr 1972 QØ kv kr 1972 QP kv kr 1972 QS kv kr 1972 QT kv kr 1972 QT kv kr 1972 QX kv kr 1972 QY kv kr 1972 QY kv kr 1972 QZ kv. 1, småflekker kr 1972 QZ kv kr 1972/84 x 26 stk i mest kv. 0, og flest i 1970-årene kr 1973/84, 45 stk. blåtiere, VK. 10 kr 1974 QH og 10 kr 1977 QX Erstatningssedler i kv kr 1979/83 x 32 stk i mest kv. 0, og i perioden kr 1981 HL kv. god 1+, sjelden erstatningsseddel, svært pen, svake bretter kr blå x 560 stk. 122 fra 70-tallet, 8 resten 80-tallet, alle kvaliteter. Medfølger 9 erstatningssedler 1975/79 i slitte kvaliteter kr gul x 145 stk. vekt på 70-tallet, i alle 2 kvali
pandora anheng

pandora applicatie
pandora encanta online
Sitio web oficial de pandora
бусины в стиле пандоры

Bestemors-kommode nettbutikk

Brosjer

Her finner du brosjer i flere størrelser og farger.

 

 

Frakt: kr. 45,-, for hele ordren.

 • BR-06 * Englebrosje * 46x42mm

  Pris: 50,00 NOK

  Legg i handlekurv


  Beige englebrosje * 46x42mm * av emaljert og gullbelagt legering m/rhinestones.*

 • BR-05 * Englebrosje * 46x42mm

  Pris: 50,00 NOK

  Legg i handlekurv


  Grønn englebrosje * 46x42mm * av emaljert og gullbelagt legering m/rhinestones.*

 • BR-04 * Englebrosje * 46x42mm

  Pris: 50,00 NOK

  Legg i handlekurv


  Rosa englebrosje * 46x42mm * av emaljert og gullbelagt legering m/rhinestones.*

 • BR-03 * Englebrosje * 46x42mm

  Pris: 50,00 NOK

  Legg i handlekurv


  Lys rosa englebrosje * 46x42mm * av emaljert og gullbelagt legering m/rhinestones.*

 • BR-02 * Englebrosje * 46x42mm

  Pris: 50,00 NOK

  Legg i handlekurv


  Lyseblå englebrosje * 46x42mm * av emaljert og gullbelagt legering m/rhinestones.*

 • BR-01 * Englebrosje * 46x42mm

  Pris: 50,00 NOK

  Legg i handlekurv


  Prøysenblå englebrosje *46x42mm* av emaljert og gullbelagt legering m/rhinestones.*

 • BR-57 * SALG * Kiltpin * 115x30mm

  Pris: 50,00 NOK

  Legg i handlekurv


  SALG FØR Kr 100,- NÅ Kr 50,-

 • BR-56 * SALG * Kiltpin * 64x47mm

  Pris: 50,00 NOK

  Legg i handlekurv


  SALG FØR Kr 100,- NÅ Kr 50,-

 • BR-55 * SALG * Brosje * 95x35mm

  Pris: 30,00 NOK

  Legg i handlekurv


  SALG FØR Kr 50,- NÅ Kr 30,-

 • BR-54 * SALG * Brosje/pin * 30x16mm

  Pris: 30,00 NOK

  Legg i handlekurv


  SALG FØR Kr 50,- NÅ Kr 30,-

 • BR-53 * SALG * Brosje/pin * 30x16mm

  Pris: 30,00 NOK

  Legg i handlekurv


  SALG FØR Kr 50,- NÅ Kr 30,-*

 • BR-51 * Kattebrosje * 30x28mm

  Pris: 50,00 NOK

  Utsolgt


  Katte- brosje. 28x30mm. Den er emaljert, og påsatt grønne rhinestones. Kjernen er av sink legering.

 • BR-46 * Hattebrosje 30x28mm

  Pris: 50,00 NOK

  Legg i handlekurv


  Hattebrosje av gullbelagt legering m/rhinestones.

 • BR-43 * Kiltnål med katt * 35x65mm

  Pris: 50,00 NOK

  Legg i handlekurv


  Kiltnål med katt av gullbelagt legering og rhinestoes.

 • BR-42 * Blomster-brosje * 60x39mm

  Pris: 50,00 NOK

  Legg i handlekurv


  Rød blomster-brosje. Legering, belagt med hvitt gull, emalje og rhinestones.

 • BR-41 * Blomster-brosje * 60x39mm

  Pris: 50,00 NOK

  Legg i handlekurv


  Turkisblå blomster-brosje. Legering belagt med hvitt gull, emalje og rhinestones.

 • BR-40 * Blomster-brosje * 60x39mm

  Pris: 50,00 NOK

  Legg i handlekurv


  Fiolett blomster-brosje. Legering belagt med hvitt gull, emalje og rhinestones.

 • BR-39 * Blomster-brosje * 60x39mm

  Pris: 50,00 NOK

  Legg i handlekurv


  "Sølv" blomster-brosje belagt med hvitt gull, emalje og rhinestones.

 • BR-38 * Brosje 43x80mm

  Pris: 50,00 NOK

  Legg i handlekurv


  Brosje av oksydert, tibetansk sølv og rhinestones. I den største krystallen er det mønster av et pikehode.

 • BR-37 * Reve-brosje * 45x25mm

  Pris: 50,00 NOK

  Legg i handlekurv


  Reve-brosje av oksydert, bronsebelagt legering m/orange rhinestones. 45x25mm

 • BR-36 * Reve-brosje * 45x25mm

  Pris: 50,00 NOK

  Legg i handlekurv


  Reve-brosje av oksydert, bronsebelagt legering m/ grå rhinestones. 45x25mm.

 • BR-35 * Reve-brosje * 45x25mm

  Pris: 50,00 NOK

  Legg i handlekurv


  Reve-brosje av oksydert, bronsebelagt legering m/rhinestones. 45x25mm.

 • BR-34 * Reve-brosje * 45x25mm

  Pris: 50,00 NOK

  Legg i handlekurv


  Revebrosje av oksydert, bronsjebelagt legering m/røde rhinestones. 45x25mm.

 • Br-33 * Reve-brosje * 45x25mm

  Pris: 50,00 NOK

  Legg i handlekurv


  Reve-brosje av oksydert, bronsebelagt legering m/rosa rhinestones. 45x25mm.

 • BR-26 * Blomster-brosje * 47x60mm

  Pris: 50,00 NOK

  Legg i handlekurv


  Blomster-brosje av gullbelagt legering m/gyllene rhinestones. 47x60mm.

 • BR-25 * Blomster-brosje * 47x60mm

  Pris: 50,00 NOK

  Legg i handlekurv


  Blomster-brosje av gullbelagt legering m/fiolette rhinestones. 47x60mm.

 • BR-24 * Blomster-brosje * 47x60mm

  Pris: 50,00 NOK

  Legg i handlekurv


  Blomster-brosje av gullbelagt legering m/grønne rhinestones. 47x60mm.

 • BR-22 * Blomster-brosje * 47x60mm

  Pris: 50,00 NOK

  Legg i handlekurv


  Blomsterbrosje av gullbelagt legering m/klare rhinestones. 47x60mm.

 • BR-21 * Brosje * 25x32mm

  Pris: 50,00 NOK

  Legg i handlekurv


  Gull lykke-gris brosje av gullbelagt og emaljert legering m/rhinestones. 25x32mm.

 • BR-20 * Brosje * 25x32mm

  Pris: 50,00 NOK

  Legg i handlekurv


  Brun lykke-gris av gullbelagt og emaljert legering m/rhinestones. 25x32mm.

 • BR-19 * Kattebrosje * 60x20mm

  Pris: 50,00 NOK

  Legg i handlekurv


  Kattebrosje" Art Deco Style" av gullbelagt legering m/rhinestones. 60x20mm.

 • BR-18 * Kattebrosje * 30x50mm

  Pris: 50,00 NOK

  Legg i handlekurv


  Sort kattebrosje av gullbelagt og emaljert legering m/rhinestones. 30x50mm.

 • BR-17 * Brosje * 28x30mm

  Pris: 50,00 NOK

  Legg i handlekurv


  Veske-brosje av gullbelagt legering og rhinestones. 28x30mm.

 • BR-16 * Kattebrosje * 35x50mm

  Pris: 50,00 NOK

  Legg i handlekurv


  Brun kattebrosje. Legering belagt med hvitt gull, emalje og rhinestones. 35x50mm.

 • BR-14 * Kattebrosje * 35x50mm

  Pris: 50,00 NOK

  Legg i handlekurv


  Rosa kattebrosje. Legering belagt med hvitt gull, emalje og rhinestones. 35x50mm.

 • BR-12 * Kattebrosje * 35x50mm

  Pris: 50,00 NOK

  Legg i handlekurv


  Blå kattebrosje. Legering belagt med hvitt gull, emalje og rhinestones. 35x50mm.

 • BR-10 * Uglebrosje * 25x35mm

  Pris: 50,00 NOK

  Legg i handlekurv


  Rosa englebrosje av gullbelagt og emaljert legering m/rhinestones. 25x35mm.

 • BR-09 * Uglebrosje * 25x35mm

  Pris: 50,00 NOK

  Legg i handlekurv


  Grønn uglebrosje av gullbelagt emaljert legering m/rhinestones. 25x35mm.

 • BR-08 * Uglebrosje * 25x35mm

  Pris: 50,00 NOK

  Legg i handlekurv


  Turkisblå uglebrosje av gullbelagt og emaljert legering m/rhinestones. 25x35mm.

 • BR-07 * Uglebrosje * 25x35mm

  Pris: 50,00 NOK

  Legg i handlekurv


  Rød uglebrosje av gullbelagt og emaljert legering m/rhinestones. 25x35mm.

Nyeste kommentarer

14.12 | 17:02

Hej Lykke

Ja, men når du kommer til kassen, må du skrive Norge istedenfor Danmark på adressen. Jeg ser jo at det er deg, og sender til Danmark.
mvh
Anna

...
13.12 | 17:58

Hej
Sender du også varer til Dabmark.Venligst Lykke

...
11.08 | 18:03

Tusen takk Kirsten.
Det er gull verdt for meg, at du er fornøyd. Lykke til med smykkeproduksjonen, og velkommen tilbake.

...
10.08 | 22:44

Kjekt å handle hos bestemors -kommode.
Veldig god service, hjelpsom og positiv selger!
Fine varer!

...
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE
;rer F Spd 1836 kv. 1+, kh

10 øre 1919 kv. 01, svært feilpreget, kun preget på 50% av blanketten, artig sak. 5 øre 1931 kv. 0, prakt. 166 F ører ører ører kroner F øre 1932 kv. 0, prakt. 5 øre 1937 kv 0, pen. 5 øre 1939 kv øre 1945 i kv. 1+, begynnende rust i kanten. 5 øre 1945 jern, kv. 1+, et par rustflekker, men tiltalende. 5 øre 1945 kv. god øre 1945 kvalitet øre komplett, mest i kv. 1 til i kv. 1+, 18 i kv. 1- noe rust, 45 i kv. 1+. Flere gode innslag etter Bør sees. 5 øre nær komplett til 1970, minus 1918 og 45, i mest brukskvalitet, 1876 og 1907 vasket. Samling 5-ører i Siegperm. Komplett (- 1908, 1918 og 1945). Noen fine kvaliteter øre 1874 kv øre 1874, 75 type I, 76, 80, 88, , 11-12, 14-17, 19, 23-57, minus 42 London og 45 sink, mest slitt i begynnelsen, bedre etter hvert. 10 øre 1882 kv. 0/01, pen mynt. 10 øre 1894/19 x 17, 25 øre 1904/21 x 4 i kv. 1/ øre 1949 og 51 medfølger i god kvalitet. 10 øre i kv. ca øre komplett i mest kv øre 1920 kv øre og 1927, VK. 19 stk. 10 øre 1970 fra rull, medfølger 5 kr 1970 speilglans. (kat. 1625,-) 25 øre 1876 kv. 01, renset. 25 øre 1876, 1904, 15, 45 sink i mest brukskvalitet, da har vi nevnt det beste i samling til øre 1898, 1 og 04 i VK. 25 øre nær komplett, minus 1912 i mest kv øre 1913 kv. 1+/ øre LONDON 1942 i kv. 0/01, noe matt. Samling 25-ører i Siegperm. Bl.a. 7 stk i sølv, nær komplett ettx$:x$:2 stk. 25-ører Nesten alle pene, L 33 cm øre 1877 kv. 1/ øre 1885, kv. 1/1+, pen og tiltalende. 50 øre 1887, 91 og 95 i VK. 50 øre 1896 i kv. 0/ øre 1897 kv. god øre 1898 kv. svak øre 1901 kv. god 1, renset. 50 øre nær komplett, minus 1913, i mest kv øre 1920 mh. kv. 1/ øre med og uten hull, i mest kv øre 1923 m/hull i kv. 01, liten skade i krone. 10 øre/3 sk 1875 i kv øre 1943 kv. 01. Siegperm med 50-ører. 2 stk Oscar, nær komplett fra kr 1877 kv. 1, renset. 1 kr 1877 i kv. 1- og 97 i kv kr 1877 kv. 1+/01. 1 kr 1877, 1904, 14, 17 i kv. 1, , med noen i god kvalitet. 1 kr 1889 kv kr 1890 kv kr 1890 kv. 1, lite riss. 1 kr 1890 kv F 209 F kroner kr 1892 kv. 0, svært pen mynt, bør sees, ex OM 67, objekt kr 1895 kv. 1, lite riss. 1 kr 1897, 1914 og 1917, VK. 1 kr 1 kv kr 1 kv kr 1904 kv. god kr 1908 kv kr 1908, 1915 og 1917, ca. kv kr komplett inkl på plate, i mest kv kr 1912 kv kr 1912 kv kr 1914, 16 og 17 i kv kr 1916 kv. 01, tynn ripe på halsen. 1 kr 1947 kv kr 1878 i kv. 1/1-, 1907 med store flekker etter album, 1908, 13 og 16 i kv.1, men renset, medfølger liten starsamling 50 øre i Siegbrett. 2 kr 1878 og 1914 jub., VK. 2 kr 1890 kv. 1/1-, kantskade. 2 kr 1890, kv kr 1892 i kv kr 1892 kv kr 1893 kv kr 1893 kv. 1/1-, riper. 2 kr 1894 i kv.1/1-, flere kanthakk. 2 kr 1894 kv. 01, pen patina. 2 kr 1894 kv. 1, et par småriper. 2 kr 1894 kv kr 1894 kv kr 1897 i kv kr 1897 kv kr 1898 i kv. 1/1+, grønn flekk ved øret. 2 kr 1898 i kv.1/1+, renset. 2 kr 1898 i kv.1+, renset. 2 kr 1898 kv. god 1. 2 kr 1 i kv. 1+, renset. 2 kr 1 i kv.1. 2 kr 1 i kv.1/1+. 2 kr 1 kv. 0/01. 2 kr 1 kv. 1/1+. 2 kr 1902 i kv kr 1902 i kv. 1/1+. 2 kr 1902 i kv.1. 2 kr 1902 i kv.1/1+, kanthakk nede og renset. 2 kr 1902 i kv.1/1+, renset. 2 kr 1902 kv kr 1902 kv kr 1904 i kv kr 1904 i kv. 1/1+. 2 kr 1904 i kv.1. 2 kr 1906 i kv. 0. (3) 2 kr 1906 i kv. 0. Fin patina, men mini kanthakk. (3) 2 kr 1906 i kv. 0/01, 10 kr 1964 i kv kr 1906 i kv. 01, medfølger 50 øre 1898 i kv kr 1906 i kv.0. (3) 2 kr 1906 i kv.0. (3) 2 kr 1906 i kv.0. (3) 2 kr 1906 i kv.0. Noe patina i kanten. (3) 2 kr 1906 i kv.0/01, mini kanthakk. 2 kr 1906 i kv.0/01. (0) 2 kr 1906 i kv.0/01. (0) 2 kr 1906 i kv.0/01. (0) 2 kr 1906 i kv.0/01. (0) 2 kr 1906 i kv.0/01. Fin patina. (0) 2 kr 1906 i kv.0/01. Mørk patina. (0) 2 kr 1906 i kv.0/01. Patinaflekker. (0) 2 kr 1906 i kv.0/01. Renset. (0) 2 kr 1906 i kv kr 1906 i kv kr 1906 jub kv. 0/01, 2 kr 1917 kv. 01, samt 1$ USA 1887 kv. 01 og 1990 i BU. 2 kr 1906 jub., 14 jub. og 17 i VK. 2 kr 1906 kv. 0, fin toning. 2 kr 1906 kv. 0/01. 2 kr 1906 x 2 i kv.0/01. 2 kr 1906 og 07 i kv.01 2 kr 1906 og 14 jub kv. 1+/01. 2 kr 1906 og 14 jub. i kv kr 1906, 07, 07 m/gevær, 14 jub. i ca. kv. 01, montert i skrin fra Samlerhuset. 2 kr 1906, 07, 14 jub. i kv kr i kv.01, lett patina. (3) 2 kr 1907 gevær kv. 1+, pusset. 2 kr 1907 jub. i kv. 1+/ F 299 F kroner kr 1992 x 76 stk. i ruller fra DKM, fjernet 4 mynter i en rull. 1 kr 1992 i rull fra Norges Bank. 5 kr Kronemynten år 1975 i org.rull. Liten brist i papiret. 10-/20-kroner kr 1907 kv. 0/01. 2 kr 1907 kv kr 1907 m/gev pent montert i brosje. 2 kr 1907 m/gevær i kv kr 1907 m/gevær i kv kr 1907 m/gevær i kv kr 1907 m/gevær i kv.01, lett patina. (0) 2 kr 1907 m/gevær i kv kr 1907 m/gevær i kv kr 1907 m/gevær i kv.1+, anhengspor på toppen og pusset. 2 kr 1907 med gevær, i kv.1+, riper og kanthakk. 2 kr 1907 med gevær, noe renset, svakt kh kl 11, i kv kr 1908 i kv.0/01. (1) 2 kr 1908 kv. 1+/01, pen patina. 2 kr 1908 og 12 i kv kr 1908, 13 og 14 i VK. 2 kr 1908, 1914 og 1917, ca. kv kr komplett, uten 14 jub., i mest kv kr 1910 kv. 1, lite kh. 2 kr 1910 kv kr 1910 og 14 jub. i kv kr 1912 kv. 1 2 kr 1912 kv. 1, ripe. 2 kr 1912 og 15 i kv.1/1+ 2 kr 1913 kv kr 1913 og 15 i kv kr 1913 og 15 i kv.1+ 2 kr 1914 jub og 17 kv. 1/1+, små anmerkninger. 2 kr 1914 jub. i kv. 0/01, men oksideringsflekker, 1917 i kv.0/01, med mørk patina (2) 2 kr 1914 jub. i kv. 0/01, renset. 2 kr 1914 jub. i kv.0. Noen oksideringsprikker (3) 2 kr 1914 jub. i kv.0. Noen oksideringsprikker (3) 2 kr 1914 jub. i kv.0. tapskygge på revers (3) 2 kr 1914 jub. i kv.0/01, kraftige riper ved krone (1) 2 kr 1914 jub. i kv.0/01, noe riper på advers. (1) 2 kr 1914 jub. i kv.0/01. (1) 2 kr 1914 jub. i kv.0/01. (1) 2 kr 1914 jub. i kv.0/01. (1) 2 kr 1914 jub. i kv kr 1914 jub. i kv.01. (1) 2 kr 1914 jub. kv kr 1914 kv kr 1914 og 15 kv kr 1914 og 17 i kv. 1+ og kr 1915 i kv.0/01. Hakk ved kongens nese. (1) 2 kr 1915 i kv.0/01. Småriper ved løvesnute (1) 2 kr 1915 i noe svak kv. 0. (3) 2 kr 1915 kv. 1+/01. 2 kr 1915, 16 og 17 i VK. 2 kr 1916 kv. god kr 1917 i kv. 0/01. 2 kr 1917 i kv. 0/01. Rensemerker. (1) 2 kr 1917 i kv.0/01. (1) 2 kr 1917 i kv.0/01. (1) 2 kr 1917 i kv.0/01. Renset og miniriper på halsen. (1) 2 kr 1917 i kv.0/01. Småriper på portrett. (1) 2 kr 1917, skygge på revers, i kv.0. (0) 20 kr 1 m/stjerne i blisterpakning. 20 kr 1 m/stjerne i blisterpakning. 20 kr 1 m/stjerne i blisterpakning. 20 kr 1 m/stjerne i blisterpakning. 20 kr 1 stj., BU. Gullmynter F kr 1874 i kv. 0/ F kr 1877 i kv. 01, svært pen. 20

11 396 F kr 1877 i kv F kr 1902 i kv. 0/ F kr 1902 i kv F kr 1902 i kv F F F kr 1910 i kv. 0/01, gradert til MS65 av PCGS i slab, ex Heritage 3012, lot # kr 1910 i kv kr 1910 i kv kr 1910 i kv.1+, kraftige riper og kanthakk etter fjerning av maling. 20 kr 1874 i kv. 0/01, men innriss på revers. 20 kr 1874 i kv.01, noe rødlig i fargen. 20 kr 1874 kv. 01, et par kanthakk. 20 kr 1875 i kv kr 1875 i kv kr 1875 i kv.0/ kr 1875 i kv kr 1875 kv. 0/ kr 1875 kv. 0/ kr 1876 i kv kr 1876 i kv.0/ F F 382 F F 387 F F kr 1877 i kv.0/ kr 1878 i kv. 0/ kr 1878 i kv kr 1878, kv. 0/ kr 1879 i kv. 0/ kr 1879 i kv. 01, kraftig ripe ved kongens nese. 20 kr 1886 i kv.0/ kr 1902 i kv. 0/01, svake kanthakk. 20 kr 1902 i kv. 0/ kr 1902 i kv. 0/ kr 1902 i kv.0/ kr 1902 kv. 1+/ kr 1910 i kv. 0/ kr 1910 i kv kr 1910 i kv kr 1910 i kv kr 1910 i kv kr 1910 i kv kr 1910 i kv.01. Varianter kr 1999 skjevt hull, kv kr 1999 skjevt hull, kv Ca. 0 kr i originalruller/restruller/noe i HB, av moderne blankmynt, mye minnemynter. 0,50-20 kr. Samlinger og partier Vi nevner 2 kr 1, 08, 13, 14 jub., 15, 17, 1 kr 1913, 15-16, 50 øre 1893, 95, 98, 1901, 09, 14-16, 19, 25 øre 1919, 10 øre , 97, 99, 1901, 12-13, 16-19, 5 øre 1878, 96, 1902, 11-14, 2 øre , 97-99, 1906, 07, 10-15, 1 øre 1877, i brukskvaliteter. Perioden nær komplett uten de kostbare, flere i hyggelig kvalitet, montert i 6 Skanfilalbum m/kassetter. Samling i 3 album, vi nevner 2 kr 1878 i kv. 1-, , 17 i kv. 1/1+, 1 kr 1875, 1914, 50 øre 1885, 93, 25 øre 1896, 98-99, , 12, 10 øre , 1912, 17, 19, 5 øre 1918 og 45, mest i kv. 1- til 1, må sees. Olav V, nær komplett inkl. minnemyntene, minus 2 øre 1968, i 2 HB fortrykks album, mest brukskvalitet, men bra kvalitet på slutten, ta en titt. Haakon VII, god startsamling inkl. 2 kr 1906, 07, 07 m/gevær, men anhengshull over krone, 1914 Mor Norge. Tett etter 1906, uten sølv, men en del jern og sink, 2 øre 1917 med noen rustskader, resten mest i brukskvalitet. Montert i 2 HB fortrykksalbum, ta en titt. Stor samling 1 øre - 10 kroner , VK. Riktig mange pene, mange særdeles utsøkte, en del bedre, nesten alle forskjellige. I alt 430 stk. Bakker medfølger ikke. Samling i 6 myntalbum, samt noen ark med mynter, observert 2 kr og 1 kr sølv, VK, mye mynter, fra Olav til Oscar II. Medfølger også en LOOC-samling i to hvite album. Startsamling med bruksmynter i album og 3 Siegbrett. Vi nevner 2 kr 1878 med kantskade, 1 kr 1877 i kv. 1, men med riper, 25 øre 1876, 1902, 10 øre 1915, 18, 19, 27, en del Oscar i kobber i mest kv. 1. Minnemynter kr 1980, 50 kr 1978, 10 kr 1964 x 5, 2 kr 1914 Mor Norge, i mest gode kvaliteter. Medfølger store poser blankmynt + noe div. Bør sees. NORGE m.m. Stor samling POLETTER, TRANSPORTPOLETTER, MEDALJER m.m. VK. De fleste pene, en del bedre bl.a. NP 135.3, riktig mange forskjellige, gjennomsyn tilrådes, i alt 78 stk. Bakke medfølger ikke. Samling i 11 Siegalbum, fra 1 øre til 10 kr, observert et par sølvmynter, VK, medfølger også en Tusenårsmynt i sølv i originaleske. Meget tynn start i 15 Siegbrett, HB-album + skoeske med stort antall moderne i god kvalitet + minnemyntene kr 1980, kr 1982, 50 kr 1978, 25 kr 1970, 10 kr 1964 noe oksiderte. Høy nominal. Fint treskrin fra SH med 24 enheter med noen bruksmynter (inkl. sølv Sverige og $1 USA), norske minnemynter inkl. ene hundreårsmynten 5, noen fem kroner minnemynt, noen store sølvmedaljer fra SH-serier inkl. gullbelagt, m.m. Stor samling 1 øre - 1 kr , VK. Mange pene, også udsøgte, sorteret i poser mm. netto i alt + 21 kg. Ca. 20 kilo i originalruller, kilovare o.l. i poser og løst, fra 1 øre til 5 kr. VK. Ca 20 kilo i kilovare o.l. i poser og løst, mye 1 kr Haakon. VK. 1 øre 1899 x 2, 1902 og 07 x 2, 08, 12, 23, 27, øre 1877, 89, 91, 93, 99, 1907, øre 1876, 96, 99, 1902, 07, øre (1876, 78, 90, 94, 99 i meget slitt kvalitet), 15, 19, 22, øre 1918, 50 øre 1918, 1 og 5 kr etter 1924, mest i brukskvalitet. Men vi nevner flere av 1 øre 1968, 2 øre 1969, 10 øre 1927, 50 øre 1954, + mye sink og jern. Medfølger 2 slitte myntsett 1981 og 82, + tobakkskort. Tynn samling i 5 HB Nordfrim fortrykkalbum, etter 1905 uten sølv. Brutto 9 kg. i glass og plastposer, usjekket. Observert 10 kr 1964 og 50 kr 1978, 50 kr 1995 i myntbrev + 8 andre myntbrever med skader. medfølger en del. HV. Flere titalls myntsett fra 70-tallet og fremover, både hardplast og mykplast, samt to stk Norge 1 år i sølv, en tusenårsmynt i sølv, og 50 kr Frigjøringen. Det aller meste i prima stand. Medfølger også et engelsk myntsett. Samling i treskrin, album, løst i poser. myntsett m.m. i eske. Medfølger også et medaljesett fra Samlerhuset med gullbelagte kobbernikkelmedaljer med motiver fra krigen. Samling med diverse skillingsmynter og noe minnemynter i sølv, samt en del svenske eldre mynter. VK, ser spennende ut. Samling med mye forskjellig, f.eks. en del sedler, myntsett, proofsett, minnemynter i proof sølv, medaljer m.m. Bør gjennomsees. Brutto 17 kg. i tresskrin, album, plastesker. Her er det mye rot etter 1924, men flere i god kvalitet i Hartberger observert, høy nominal. Medfølger ramme med Olav V-mynter, noen myntbrev, noen turistsett fra div. land. + div. må sees. Samling 1 øre til 10 kr i 2 HB-album, noe Oscar observert i kobber, mye pent på slutten som vanlig. Bør sees. Plastkasse med et par permer, en del norsk og utenlandsk kilovare, noen sedler i ene permen, en del enkeltmerker i Hartberger, en del rekvisita (mest Lembit-lommer), m.m. Må studeres kr 1908 og 15 i kv. 1, 08 med skader. 1 kr 1949 i kv. 0, noen flekker. 50 øre 1921 u/hull x 2 i kv. 1, 5 kr , 68-70, 72 i meget god kv. 4 sk 1871 i kv. 1/1-. SAMSON-SKATTEN montert på plate, nr 315, med 2 sk 1784, 8 sk 1785 og 24 sk 1773 i VK. Pen samling 1 øre - 20 kroner i HB og 2 PI-album, VK. Mange pene, høy pålydende, 6 stk. før 1908, i alt 406 stk. 2 kr 1914 jub og 1916 i kv. 1, medfølger lite album kg i løst, inkl. noen sedler. Bør sees. 3 sk 1869, 2 sk 1689, 1842 og 69, 5 øre 1875 og 78, alle i brukskvalitet, i konvolutt med flere rimelige mynter. Bør sees. Album med noen skillinger, vi nevner 1 sk 1820, 1/2 sk 1840, 41 x 3, 67 x 2, 1 øre 1891, 2 øre 1891 x 2, 93, noe moderne, alt i brukskvalitet. 3,9 kg. blankmynt inkl. noe HV. 6 myntbrev, noen sedler HV, div. minnemedaljer i rammer, noen pins og telekort. Såkalte rester, som bør sees. Parti med netto 7.8 kilo sortert og noe usortert mynt i poser. Vekt på halvgammel blankmynt, inkl. mange hullmynter! Ikke sjekket av oss, bra bo. Brutto 20 kg. mest bruksmynter i 2 album, esker, + 9 slitte myntsett, inkl. utland. 2 kr 1913, 25 øre 1922 og 23 m/hull, 45 sink, 10 øre , 52 og 57, 2 øre 1949, flere i god kvalitet. Lott 13 stk. div. spesialutgaver. Bl.a. 5 kr 1986 Sandhill. Liten rest, inkl. 4 sedler. Noe sølv observert på div. land. Brutto 1 kg. Må sees. REALISASJON. Rotelott med masse blå 10-kr sedler, myntsett, kilovare, rekvisita osv. Bør gjennomsees, funnmuligheter. REALISASJON. Rotelott med masse blå 10-kr sedler, myntsett, kilovare, rekvisita osv. Bør gjennomsees, funnmuligheter. REALISASJON. Rotelott med jernmynt, kilovare, rekvisita osv. Bør gjennomsees, funnmuligheter. REALISASJON. Rotelott med kilovare o.l. Bør gjennomsees, funnmuligheter. REALISASJON. Rotelott med kilovare o.l. Bør gjennomsees, funnmuligheter. REALISASJON. Rotelott med kilovare o.l. Bør gjennomsees, funnmuligheter. REALISASJON. Rotelott med kilovare o.l. Bør gjennomsees, funnmuligheter. REALISASJON. Rotelott med kilovare o.l. Bør gjennomsees, funnmuligheter. REALISASJON. Stor, blytung trekasse med mange titalls kilo mynt og myntsett, noe sortert etter valør i poser og esker, en del proofsett sortert i konvolutter, ser spennende ut. MÅ HENTES VED EN AV VÅRE AVDELINGER ETTER AUKSJONEN. REALISASJON. Eske med myntalbum og myntsett, samt en del løsmynt sortert på valør i poser, samt et par Oslodalere i Sandhillforpakning. Minnemynter og spesialsett Minnemynter og spesialsett i proof kr FN og Frigjøringen, samt 1 kr 1948 kv. 1 og Norgesmedaljen 1999 i proof sølv. 50 kr FN og 50 kr Frigjøringen i foldere fra SH. kr 1999 Tusenårsmynten i original eske. kr og 50 kr 1992 til OL-94, kr 1982 x 2, alle i kapsler. kr tusenårsmynten 0, i etui. F F kr 1993 Edvard Grieg, i gull, i org. etui. 1 kr 0 Tusenårsmynten i gull, i org. etui. 1 kr 1 Nobel i etui. 1 kr Tusenårsmynten 0 i org.etui. Hundreårsmarkeringen , komplett sett med gull og sølv, i org. etui. (18450) Hundreårsmynten i sølv 5, kr Wergeland 8, samt Tusenårsmynten i sølv, alle i originale esker. Nobelprisen år kr 1 fra Norge og Sverige i etui. Norsk/svensk Unionssett nr.393/. Inneh. 1 kr og kr 4, Sverige 0 kr og kr 5, gull og sølv i nydelig skrin

12 F OL Lillehammer, kpl. med 4 gull og 12 i sølv i originalskrin. OL Lillehammer Komplett sett med 4 gull og 12 sølvmynter i original kassett, prima. OL Lillehammer Komplett sett med 4 gull og 12 sølvmynter i original kassett, prima. OL Lillehammer Komplett sett med 4 gull og 12 sølvmynter i original kassett, prima. OL Lillehammer Komplett sølvsett med 12 mynter i skrin fra Samlerhuset (beregnet for serien Norske sølvminnemynter i proofkvalitet, men øvrige mynter mgl.). OL-Lillehammer Komplett sett i sølv i original treskrin. Sølvsett nr.1 OL-94 Lillehammer, og 50 kr 1991 i original eske uten pappomslag, liten flekk på innsiden av eske. Sølvsett nr. 1 og 2 LILLEHAMMER-OL, i originale esker. Sølvsett nr.2 OL-94 Lillehammer, og 50 kr 1991 i original eske uten pappomslag. Sølvsett nr.3 OL-94 Lillehammer, og 50 kr 1992 i original eske uten pappomslag. Sølvsett nr.4 OL-94 Lillehammer, og 50 kr 1992 i original eske uten pappomslag. Sølvsett nr.5 OL-94 Lillehammer, og 50 kr 1993 i original eske uten pappomslag. Sølvsett nr.6 OL-94 Lillehammer, og 50 kr 1993 i original eske uten pappomslag x x Myntsett 1969 hardplast. Myntsett 1969 hardplast. Myntsett 1969, 1971, 1973, kv. 0/01, i mykplast, pene sett med flotte mynt. Myntsett 1970, flotte mynter, kassett med små anmerkninger. Myntsett 1971 i hardplast, pent sett med svake merker fra tape. Myntsett 1972, hardplast, små sprekker i plasten i et hjørne, svært pene mynter. (1) Myntsett 1972, 74, 80 i mykplast, 1973, 75-79, i Hardplast, noe varierende kvalitet på kassettene. Montert i 2 album m/kassetter fra DKM Myntsett komplett. Meget pene mynter med stor sett perfekte kassetter, i alt 9 sett. Myntsett , 81 i god kvalitet. 82 x 3, 83 x 4, 85 x 5, 86 x 3, 87 x 2 flere i denne periode med småskader/riper. Resten OK. 88 x 3, 89 x 4, 90 x 3, 91 x 2, 92 x 2, 93 x 2, 94 x 2, 95 x 2, Totalt 45 sett. Myntsett , 1-02, 04-08, 10-14, i sovenierforpakning. 2 av 87, 89 og 2. Flere med småskader så bør sees. Myntsett , 85-1, 6. De fleste i plastlommer. Myntsett 1981/1. Ukpl., men dels duplisert sekvens med 25 stk. totalt: 1981 x3, 1986, 89, 90 x2, 91 x4, 92 x3, 93 x2, 94-98, 99 x2, Bra kvalitet. (4) Myntsett , Bra kvalitet. Myntsett , 91-97, 0 i album fra DKM. Medfølger 1 øre 1921 jern, 22 og 23 i kv. 1. Stor samling med myntsett, 135 stk i hardplast i perioden , samt en god del forskjellige blisterpakninger med 20-kronere og den nye myntrekken, en del Sandhillkassetter med 5 kr minnemynter m.m. Bør gjennomsees. Uorginalt myntsett 1967, pen kv. 0. REALISASJON. Myntsett x 2 (86 x 4). alle med riper. Minnemynter F 466 Sykkel-VM 1993 komplett, gull og sølv i etui. Proofsett Årssett kr 1989 i Speilglans, begynnende patina, i pen org. pakning. 175 kr 1989 i Speilglans, begynnende patina, i pen org. pakning. Proofsett 1989 med 175 kr i speilglans, 1991, 94. Hundreårsmynten 5 i etui. Eske med over 50 proofsett, perioden , de aller fleste i prima kvalitet. Medfølger også flere andre sett, f.eks. noen suvenirsett og brilliantsett. Lavt utrop. Myntsett 1967 i mykplast. Myntsett 1967 i mykplast. God kvalitet. Myntsett 1968 i hardplast F 474 Myntsett 1968 i slitt og sprukket kassett, myntene bærer preg av lagringen Myntsett 1968, myntene i topp kvalitet, men sprekker i kassett F Norske sedler Rigsdaler og Specie 1 F Spd 1869 kv. 1/1+, ex OM59, lot 324. Pen og klar seddel. 1 Spd 1876 i kv. 2, mangler ca. 1 cm på hver side + div. skavanker. 1 Rd i kv. 1-, flere brune flekker kr 1917 B kv. 0/01. 1 kr 1917 B kv kr 1917 C kv. 0/01. 1 kr 1917 C kv. 0/01. 1 kr 1917 D kv kr 1940 A kv. 1+/01. 1 kr 1942 A Londonsedel i kv.1-, medfølger 1917, 44 G, 48 M i samme kvalitet. 1 kr 1943 E kv. 0/ kr 1922 i kv kr 1940 A kv. 0/01. 2 kr 1944 C kv kr 1945 D kv. 0/01. 2 kr 1947 E kv kr 1947 F kv kr 1948 F, 1950 G, kv COMPANI ARGENTINA DE PECA. NP 75.4, 10 ØRE, kv. 1. MOSS KOM. SUPPEKJØKKEN. NP Kobber. Kv. 1 m/anm. (Noen flekker). Sjelden. (Kat. 1). MOSS KOM. SUPPEKJØKKEN. NP Kobber. Med hull. Kv. 1 m/anm. (noen flekker). Sjelden. (Kat. 1) MOSS KOM. SUPPEKJØKKEN. NP F. Kobber. Tynn blankett. Små anm, kv. 1+. Sjelden. (Kat. 1) MOSS KOM. SUPPEKJØKKEN. NP Aluminium. Kv. 1, anm. riper. Sjelden. (Kat. 1) 3 Komplett sett Norges Myntutgivelser inkl. 1 kr i gull. Opplag sett. 3 Komplett sett Norges Myntutgivelser inkl. 1 kr i gull. Opplag sett. 4 Komplett sett Norges Myntutgivelser inkl. 1 kr i gull. Opplag sett 5 Komplett sett Norges Myntutgivelser inkl. 1 kr i gull. Opplag sett. Frigjøringen, sett med 50 kr 1995, 25 kr 1970, kr 1980 fra Norge + blandingsett World War II i tresskrin, dist. av Samlerhuset. Harald V 70 år 7 i tresskrin. (2) Kong Haakon VII og hans familie, 13 mynter i samling fra Viktoria til Harald, må inspiseres. Dist. av Samlerhuset. Myntmestersett 6-7 fra DKM. Myntmestersettet 6-7. Opplag 1686 stk. (1490) Myntrullsett 1. Norge år 7-juni 5, proof minnesett med gullbelagt sølvmedalje. Norges Konger fra Christian IV til Harald V spesialsamling i luksusskrin fra Samlerhuset, vi nevner 1 kr 3, kr 1982, 2 kr 1907, 24 sk 1746 og 62, resten mer ordinært. Norske Mynt år, 3 konger , spesialsamling i luksusskrin fra Samlerhuset, vi nevner 1 kr 3, 2 kr 1906 og 17, resten ordinært. Norske sirkulasjonsmynter etter 1905 i stor, dekorativ ramme, 70x60 cm. Kostpris Nummerert 084/. MÅ HENTES. COMPANI ARGENTINA DE PECA. NP 75.2, 1 KRONE, kv Poletter *) F kr 1914 jub. i kv. 01, 10 kr 1964, 25 kr 1970, 50 kr 1978 x 2 i kv. 0, noe patina. 5 kr minne x 43 stk. i god kvalitet. Komplett store 5 kr og 10 kr i mest brukskvaliteter, montert i Siegbrett. Medfølger Olav V minnemedalje fra DKM 1978 i bronse. 2 kr 1906, 07, 07 m/gevær, 14, 10 kr 1964, 25 kr 1970, 50 kr 1978, kr 1980, i meget god kvalitet. 0/01 + fin patina. Medfølger 5 kr 1975 og 78 x kr 64 x5, 25 kr 70 x2, 50 kr 78, kr 82, 175 kr kr 1989 kv. speilglans, samt 2 kr 1915 kv kr 1989 speilglans (noen kontaktmerker), i eske. 175 kr 1989 x 4 i kv kr 1989 x 6 i original poser. kr 1980 x 4, alle med god patina. kr 1980 x 6, kr 1982 x 8, 50 kr 1978 x 4, 25 kr 1970 x 13, 10 kr 1964 x 11, i mest kv. 0. Samling med mange sølv minnemynter, f.eks. flere 175 kr, en del kr i originalrull m.m. Totalvekt over 2.6 kilo. VK, det alle meste kv. 0. Liten lott med 10 kr 64, 25 kr 70, 50 kr 78, kr 82, 175 kr 1989 og kr 1980, 2 stk av hver, totalt 12 mynter. Div. spesialpakninger Norske årgangssedler 1-kr kr kr F kr kr 1896 C sign. Sundland, kv. 1- m/ to små rifter på et par mm på midten oppe og nede. SSS-seddel. 5 kr 1898 D kv. 1-, sign Rohde. 5 kr 1916 E kv. 1, Sign. Cederholm. 5 kr 1920 G i kv.1-, flere rustflekker på revers. 5 kr 1923 H kv. god 01, lavt utrop. 5 kr 1931 M i kv. 1-, 2 cm rift venstre side. 5 kr 1935 N kv kr 1940 S kv kr 1942 U kv kr 1942 U+V og 1943 V, VK. 5 kr 1942 V kv kr 1942 V kv kr 1943 V kv. 1+, smuss. 5 kr 1943 V kv kr 1949 D, NP. 13B, kv. 1+/01, pen kr 1903 A kv. 1, pen og klar seddel. 10 kr 1924 L kv. 1-. SS-seddel. 10 kr 1926 M i kv. 01, knappenålshull. 10 kr 1933 S kv kr 1939 Y kv kr 1944 Z Londonsedel i kv 1-, noe skitten og rundt hjørne. 10 kr 1944 Z Londonsedel i kv 1-, noen flekker i kanten. 10 kr 1944 Z Londonsedel i kv 1-, noen flekker og rifter i kanten. 10 kr 1947 E i kv. 1+/01, kun tydelig midtbrett

13 kr 1952 V, 52 X, 54 D, 55 G, 61 V, 62 Y, 62 Æ, 642 kr 1959 G i kv. 0/01. F 698 KINGS BAY KULL COMP. A/S. 25 øre 1950/ Æ, 64 A, 64 B og 65 D i VK. 643 kr 1960 H i kv Serie D i kv. 1, nr 3580, noen flekker. RRR-seddel kr 1954 A x2 kv. 0/ kr 1968 X, 73 X, 77 QL, 50 kr 1966 X. 699 KINGS BAY KULL COMP. A/S. 25 øre 1951/ kr 1954 A-E (5 sedler) i VK, fra 0/01 til 1. Erstatningssedler i 1- til kr 1983 N i kv. 0. Serie E i kv. 1+, tape på høyre og venstre side, kr , lott 56 stk., VK. 645 kr 1968/95 x14 stk i mest kv. 0/01, god 0 er nok mulig å dampe av. Blankett, ikke registrert kr 1964/65, Bunt med 10 sedler i kv. 0 til spredning. tidligere. 01, bør sjekkes. 646 kr X, 4 erstatningsedler i kv. 1/1-. F KINGS BAY KULL COMP. A/S. 50 øre 1957/ kr 1965D. Bunt med sedler i kv. 0 eller 0/01, 647 kr 1975 Å, 2 stk. i serie. kv 0/01. Serie I. Nr. 136 i kv. 1-. RRR-seddel. den 10. seddel brettet rundt (01). 648 kr 1975 A, B, Ø, Å, 76 C, 77 D, E, F, G, H, J, KINGS BAY KULL COMP. A/S. 5 kr 1951/52 Serie kr 1972 L og 10 kr 1983Cf i bunter a 10 i K i kv. 1+ til 0. E i kv. 1+, små skader etter å ha vært tapet, samt rekkefølge, mest i kv. 0. flekker. Blankett. 649 kr 1977 AB, brunt serienr. 3 stk. i rekkefølge. Lave serienr. kv. 0/ KINGS BAY KULL COMP. A/S. 10 kr 1949/50 1 Serie C i kv. 1+/01, Et par flekker bak. Blankett. kr 1977 F,H,J kv. 1+/01 F 703 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI kr 1977 H, 3 stk. i serie, kv øre 1950/51 Dd, kv. god kr 1985 x5, 92 x2, 93 i kv. 0/01 til 0. 1 F 704 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 653 kr 1994 med sort nummer i folder med 1 kr 50 øre 1954/55 Hh, kv Siste utgave. 705 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. -kr 5 kr 1970 Pp type 1 og 1978 SS i kv kr 1994 x2, kr 1995 i kv. 0/ VESTRE EINA PROVIANTERINGSRÅD. 2 og kr x utgaven som viser begge sider kr rabatmerke 1919 UNC. + historikk. Montert i glass og ramme fra Norges Seddelsamlinger Bank. Ytre mål 56x47 cm. MÅ HENTES VED EN AV SKANFILS AVDELINGER. 707 kr 4, kr 9, kr 6 x4, 50 kr kr 1972 QÅ kv kr 1972 QÆ kv kr 1972 QB kv kr 1972 QB kv kr 1972 QC kv kr 1972 QD kv kr 1972 QJ kv kr 1972 QK kv kr 1972 QK kv kr 1972 QK kv kr 1972 QL kv kr 1972 QL kv kr 1972 QM kv kr 1972 QN kv kr 1972 QN kv kr 1972 QØ kv kr 1972 QØ kv kr 1972 QP kv kr 1972 QS kv kr 1972 QT kv kr 1972 QT kv kr 1972 QX kv kr 1972 QY kv kr 1972 QY kv kr 1972 QZ kv. 1, småflekker kr 1972 QZ kv kr 1972/84 x 26 stk i mest kv. 0, og flest i 1970-årene kr 1973/84, 45 stk. blåtiere, VK. 10 kr 1974 QH og 10 kr 1977 QX Erstatningssedler i kv kr 1979/83 x 32 stk i mest kv. 0, og i perioden kr 1981 HL kv. god 1+, sjelden erstatningsseddel, svært pen, svake bretter kr blå x 560 stk. 122 fra 70-tallet, 8 resten 80-tallet, alle kvaliteter. Medfølger 9 erstatningssedler 1975/79 i slitte kvaliteter kr gul x 145 stk. vekt på 70-tallet, i alle 2 kvali
pandora anheng

pandora applicatie
pandora encanta online
Sitio web oficial de pandora
бусины в стиле пандоры

Bestemors-kommode nettbutikk

Brosjer

Her finner du brosjer i flere størrelser og farger.

 

 

Frakt: kr. 45,-, for hele