A & G Belting Systems sas
di Aprovitola Enzo e C.

pandora hund charm

Resultat

Här kommer medlemmarnas erövrade meriter att noteras. Resultat från SFK:s prov/utställningar publiceras automatiskt. Medlemmar som tilldelas pris på Specialklubbarnas- och övriga lokalklubbars prov och utställningar måste meddela sekreteraren/webmastern uppgifter på hunden, ägare, arrangerande klubb och naturligtvis prisvalör, om ni vill vara med på sidan. Skicka gärna med foto på hund.

Fjäll-SM kval 20170930

4:a Skl Fjäll-SM kval Åshöjdens Walther, äg/förare: Jan Andersson

———

Fjäll-SM Final 20171001

2:a Skl Fjäll-SM Final ÅShöjdens Walther, äg/förare: Jan Andersson

————

SFK Brandsta mfl 30/9-1-10 2017

1:aUkl Top Point Hera, äg/förare: Bertil Mårtensson

2:a Ukl Kaselyckans Flash, äg/förare: Mayvor Jonsson

1:a Skl Cert VP Heegårds Zuki, äg/förare: Erling Clausen

2:a Skl Red Garlics Red Hot Cappuccino äg/förare: Camilla Paradis

 


SFK Utställning Löddesborg 20170910

BIS Cert HP Åshöjdens Walther och härmed SEUCH

SFK Löddesborg 10/9 2017

1:a Ukl Gamekeepers Neiti, äg/förare Kalle Stolt

2:a Ökl Boelsgaard A Bloom, äg/förare Mila Lago

DESK huvudprov 31/3-2/4 2017

1:a Ukl   Vargofjellets Athena, äg/förare Andras Talpai

Fugledes Tiro äg/förare Bjerke Andersson har våren 2017 på 4 starter fått
ÖFK   1 cert
DKK   3 HP
DPK   2 HP
SFK    3 CK

Västsvenska Fågelhundsklubben SKL 7 oktober 2016 Domare Stellan Johansson

1 SKL och Cert Østjyllands SR Pointer äg/förare Ole Halberg. Med denna placering blev Pointer både DKJCH og DKBCH.

—–

SISK Skl Onslunda 2/10 2016 Domare Bengt Hansson

1 Skl Cert cacit HP Fugledes Tiro, förare/äg Bjerke Andersson
2 Skl CK HP, Top Points Antonia, förare/äg Bertil Mårtensson

SISK Skl Krageholm 2/10 2016

4 Skl Ck HP Åshöjdens Wahlter, ägare/förare Jan Andersson

SISK Ukl/Ökl Krageholm 1/10 2016 Domare Jan-Olov Daniels

1 Hp Ukl Vattvikens Tweed äg/förare Pernilla Falk

1 Hp Ukl Gamekeepers Maharajah äg/förare Sten Rönnerling

3 Ökl Björås Anya äg/förare Per Arlebring

SISK Ukl/Ökl Onslunda 1/10 2016

2 Ökl Fyledalens Ben Alder äg/förare Mayvor Jonsson

——

SFK Fjärdingslöv Skl 30/9 2016 Domare Allan Nissen

1 Vinnare med Hp och Cert Hagalidens Tjoffsan äg/förare Kjell Gustavsson
2 Vinnare Macperssons Ally äg/förare Benny Persson
3 Vinnare Östjyllands SR Pointer äg/förare Ole Halberg

——

SFK Slättäng/Svalöv Ukl/Ökl 29/9 2016 (ofullständiga, maila Pernilla Falk om fler/icke korrekta resultat) Domare Per-Ola Brekke

1 Hp Ukl Gamekeeper’s I-Maharajah äg/förare: Sten Rönnerling

1 Hp Ukl Vattviken’s Tweed äg/förare: Pernilla Falk

1 Hp Ukl Hagalidens My Sweet Lord äg/förare: Charlotta Sundqvist

1 Hp Ukl Danguns Prime äg/förare: Daniel Gustavsson

1 Hp Ukl Top Point Dania äg/förare: Alexander Bennergård

2 Ukl Ripfinnarens ZM Enya äg/förare Tommy Hagerlund

1 Hp Ökl Herrskapets Million Dollar Rose äg/förare Anders Landin

2 Ökl Björås Anya äg/förare Per Arlebring

3 Ökl Danguns S-Chasse äg/förare Richard Lundberg

—–

SFK Svalöv/Slättäng Ukl/Ökl 11/9 2016

1 Ukl Hp Herrskapets Million Dollar Rose, äg/förare: Anders Landin

1 Ukl Gamekeeper’s Jessie, äg/förare: Carina Uhlén

1 Ukl Hagalidens My Sweet Lord, äg/förare: Charlotta Sundqvist

2 Ukl Danguns Prime, äg/förare: Daniel Gustavsson

2 Ukl Gamekeeper’s I-Guinness, äg/förare: Stefan Svensson

—–

FJD Pröve på Bornholm 20160410

1 Ökl, Landsborgens Morris, ägare: Lars-Åke Malmsten

——

FA’s Internationella Segrarklass i Varberg, 20160407

Parti 1

1 Skl, Cert HP Cacit, Fugledes Tiro, ägare: Bjerke Andersson

2 Skl CK HP, Hetja ägare: Allen Nissen

3 Skl Black Luckys Antonia, ägare: Bertil Mårtensson

4 Skl Gamekeepers Brioni, ägare: Sten Rönnerling

Parti 2

1 Skl, Cert HP re-Cacit, Heegårds Cato, ägare: Lars-Åke Malmsten

2 Skl, CK HP, Black Luckys Rikke, ägare: Per-Ola Brekke

3 Skl, CK HP, Åshöjdens Walther, ägare: Jan Andersson

4 Skl, Midfyns Eros, ägare: Andras Talpai

En bra dag för SFK, av 8 placerade var 6 från SFK, fantastiskt.

Extra Grattis till Lars-Åke Malmsten som med detta Cert blev Svensk Jaktchampion.

——

DKK Vordingborg 20160314

6 Skl ESH Sveaborgs Cesar, ägare: Andras Talpai

—–

FJD Gislinge/Haslev 20160312-13

2 x 2 Ökl PT Caramba, ägare: Bengt Hansson

1 Ukl PH Windhovering Larch, ägare: Bengt Hansson

1 Ökl ESH Sveaborgs Cesar, ägare: Andras Talpai

2 Ukl IRSH Janås Ingvar, ägare: Jan Andersson

——–

Resultat Skåneveckan SFK/SGSK, Derby och Fält-SM

14 okt Fjärdringslöv Skl

1 Skl Hp Cert PH Black Luckys Rikke för: Per-Ola Brekke

2 Skl CK ESH Rico för Nils W Nilsson

3 Skl EST Macperssons Ally för: Benny Persson

14 okt Löddesborg Ukl/Ökl

2 Ukl ESH Landsborgens Maharaja för: Fanny Lundvall

2 Ökl PT Lyngbergets Nora för: Kalle Stolt

15 okt Krageholm Ökl

1 Ökl Hp PH Fugledes Tiro för: Bjerke Andersson

1 Ökl Hp GST Budalens Isa för: Ole Halberg

2 Ökl EST Östrabys Grace för: Bengt Sandin

15 okt Charlottenlund Ukl

1 Ukl Hp PT Carnbrings Caol Ila för: Kalle Stolt

1 Ukl Hp PT Top Points Athena för: Bertil Mårtensson

1 Ukl Hp PH Södersjöns Ess för: Lisbeth Boden

16 okt Krageholm Ukl/Ökl

1 Ukl PT Black Luckys My Lady för: Anders Stenkilsson

1 Ukl IRVSH Margårdens Rodney för: Gun Carmland

1 Ökl Hp PT Black Luckys Kajsa för: Kent Svensson

2 Ökl PT Lyngbergets Nora för: Kalle Stolt

2 Ökl EST Östrabys Grace för: Bengt Sandin

16 okt Fjädringslöv SKL parti 1

1 Skl Hp Cert Cacit PH Fugledes Urban för: Rolf Strömberg

2 Skl Hp CK R-cacit PH Black Luckys Rikke För: Per-Ola Brekke

3 Skl Hp CK IRSH Red Garlics Red Union Mix För: Ole Schmidt

4 Skl ESH Senjas Messi För: Erling Clausen

16 okt Löddesborg SKL parti 2

1 Skl GSH Åshöjdens Baron De Lay För: Bengt Stensson

2 Skl GST Zettertjärns Nikes För: Kristina Edh

3 Skl IRSH Red Garlics Sweet Potato

17 okt Svalöv Ukl Svenskt Derby 2015

Vinnare Svenskt Derby 1 Ukl Hp East Meadows Pandora för: Claes Kennedy

2:a 1 Ukl Hp Höytjönnas Luna för: Janne Bodell

3:a 1 Ukl CO Cito för: Einar Holmvik

4:a 1 Ukl Vallarfjällets B-Atiz för: Birgitta Winberg

5:a 2 Ukl Carnbrings Caol Ila för: Kalle Stolt

Resultat SFK höstprov Löddesborg 3 okt 2015

3 Ökl Östrabys Grace, Ägare: Bengt Sandin

2 Ukl Jill du Petit Cardine, Ägare: Bengt Stenson

Resultat SFK höstprov Löddesborg 13 sep 2015

3 Ukl GST Jill Du Petit Cardine, Ägare: Bengt Stenson

3 Ukl ESH Stenbitens Izedor, Ägare: Sten Rönnerling (ej på bild)

1 Ökl Hp GSH Åshöjdens Wahlter, Ägare: Jan Andersson , Bästa Ökl

2 Ökl EST Östrabys Grace, Ägare: Bengt Sandin

FJD Höstprov Gisslinge13 sep 2015

1 Ökl PT Fugledes Viva, Ägare: Björn Danås

Resultat SFK vårprov 2015 11-12 april

1 Ukl PT Björås Anya, Ägare: Per Arlebring

1 Ökl Hp PH Fugledes Urban, Ägare: Rolf Strömberg

3 Ökl EST Östrabys Grace, Ägare: Bengt Sandin

3 Ökl IRSH Rödmyrans Jeopardy, Ägare: Eva Björklund

1 Skl Cert Cacit, ESH Heegards Cato, Ägare: Lars-Åke Malmsten

2 Skl R-cert R-cacit PH Patjanens Antionori, Ägare: Per-Anton Berg

3 Skl EST Pålamalmens Little Girl, Ägare: Alexander Bennergård

Resultat SFK/SSK höstprov, inkl derby/SM 2014-10-14 — 2014-10-18

Placerade Fält-SM 2014

1:a Cert, Cacit GSH Vajskaers Abidal ägare: Robert poulsen

2:a CK, reserv Cacit GSH Blacksetters Aldo, ägare: Ole Halberg

3:a PT Tiurskogens Penny, ägare: Claes Carnbring

4:a IST Red Garlics Epixe, ägare: Agneta Andersson

Derbyplacerade 2014

1:a 1:a Hp PT Black Luckys Kajsa, ägare: Kent Svensson

2:a 1:a PT Black Luckys Antonia, ägare: Bertil Mårtensson

3:a 1:a PH Astrups Rik, ägare: Erik Årö

4:a 1:a EST Hagalidens Tjoffsan, ägare: Kjell Gustavsson

Oplacerade

3 ukl, GST Svitjods Raja, ägare: Ulf Kåberg

3 ukl, GST Svitjods Ronja, Thore Larsson

SFK parti 1, Skl Löddesborg 2014-10-14

1:a HP Cert, EST Midfyns Themis, Ägare: Johanna/Daniel Gustavsson

2:a PH Gamekeepers Brioni, ägare: Sten Rönnerling

3:a IRST Red Galics Red Hot Cappuccino, ägare: Camilla Paradis

4:a EST Tobölbergs Columbine, ägare: Allan Nissen

5:a PT Luthagens Disco, ägare: Lars Thulin

6:a PH Patjanens Villa Antinori, ägare: Per-Anton Berg

SFK parti 2, Skl Svalöv 2014-10-14

1:a Cert Hp PH Black Luckys Rikke, ägare: Per-Ola Brekke

2:a Hp EST Bjendrups Phineas, ägare: Tomas Klitt

3:a Hp PT Top Points Axi, ägare: Bertil Mårtensson

4:a PT Black Luckys Queen L, ägare: Per-Ola Brekke

5:a PT Fugledes Tinkerbell, ägare: Hans-Allan Eliasson

Efter Matchning Mellan Midfyns Themis och Black Luckys Rikke, utsågs Rikke till bästa Skl hund på SFK’s höstprov.

Bästa Segrarklasshund 2014-10-14 Black Luckys Rikke, ägare: Per-Ola Brekke

Pristagare 2014-10-16 Löddesborg

1 Ökl Midfyns Eros, Förare: Andras Talpai

2 Ukl Ekdalens Epoc, Förare: Thomas Hallgren-Schaffer

Pristagare 2014-10-14 Krageholm

1 Hp Ukl, Fugledes Viva, ägare: Björn Danås, Bästa Ukl

1 Hp Ukl, Heegårds Laika, ägare: Jörgen Nielsen

1 Hp Ukl, Black uckys Kajsa, ägare: Kent Svensson

2 Ukl, Falcsagans Monique, ägare: Margareta Nord

Pristagare 2014-10-15 Svalöv

1 Ökl Hp, Pålamalmens Little Girl, ägare: Alexander Bennergård, Bästa Ökl

1 Ökl Hp, Svitjods Pixa, ägare: Anna Linder

3 Ökl, Falcsagans Java, ägare: Margareta Nord

3 Ökl, Setterbackens Zic-Zac, ägare: Berit Mattsson

1 Ukl Hp, Angel, ägare: Pia Jelkeståhl

1 Ukl Hp, Hagalidens Tjoffsan, ägare: Kjell Gustavsson

1Ukl, Falcsagans Monique, ägare: Margareta Nord

Pristagare 2014-10-15 Arendala

1 Ukl, Black Luckys Molly, ägare: Per-Ola Brekke

2 Ukl, Karacanis Tyra, ägare: Sverker Örmin

3 Ukl, Blondiestar, ägare: Martina Håkansson

Pristagare 2014-10-15 Fjäringslöv

1 Ukl Hp, Black Luckys Antoinia, ägare: Bertil Mårtensson

1 Ukl Hp, Svitjods Ronja, ägare: Thore Larsson

2 Ukl, Fugledes Viva; ägare: Björn Danås

2 Ukl Gamekeepers Fröken Finnemang, ägare: Kalle Stolt

Pristagare 2014-10-16 Fjäringslöv

1 Skl Hp cert Cacit, ESH Rico, ägare: Nils Nilsson, Bästa Segrarklass hund på SSK-huvudprov

2 Skl Hp, PT Bjönnålias Jackpot, ägare: Walter Muhland

3 Skl, EST Bjerndrups Phienas, ägare: Thomas Klit

4 Skl, GSH Vajskaers Abidal, ägare: Robert Poulsen

5 Skl. ESH Heegårds Cato, ägare: Lars-Åke Malmsten

Pristagare 2014-10-16 Krageholm

1 Skl Hp cert Cacit, EST Tobölbergs Columbine, ägare: Allen Nissen

2 Skl, PT Top Points Axi, ägare: Bertil Mårtensson

3 Skl, PT Frierfjordens Randi, ägare: Jens Grönneled

———————————————————————————————————————————-

SFK-pristagare Falköpinge 11-12okt 2014

1 ökl Hp, IRST Red Garlics Red hot Chapuccino ägare: Camilla Paradis

2 ökl, IRSH Arrogant ägare: Berit Mattson

2 ukl, PT Fugledes Viva ägare: Björn Danås

—————————————————————————————————————————————————

SFK Utställning 2014 på Nyhem, Tomelilla

BIR

Pointer, Kanix Edward, Sofie Lundquist

Irländsk Röd Setter, Honegardens Lady Chatterly, Tomas Wiklund

Engelsk Setter,

————————————————————————————————————————

Utställning SGSK Orsa, 20140608

Very Good Åshöjdens Wahlter, Stina Andersson

———————————————————————————————————-

Klubbmästare Trapp-skytte 2014

Bertil Mårtensson

——————————————————————————————————————————————————

SFK vårprov 20140412-13

1 Skl Cert CK Cacit Hp, Top Points Axi ägare/förare: Bertil Mårtensson

Beklagar den den hemska bakrunden (pga hård vind)

Saknar tyvärr bild på pristagarna från lördagen, (skicka gärna de som har)

1 Ukl Hp, Black Luckys Kajsa, ä/f: Kent Svensson

2 Ökl, Midfyns Eros, ä/f: Andras Talpai

3 Ökl Pålamalmens Dufftown, ä/f: Susanne Magnusson

3 Ökl Kaselyckans Eskort, ä/f: Thomas Oden

———————————————————————————————————————————

SFK Klubbmästare 2014 PH Fugledes Urban ”Micke” ägare/förare: Rolf Strömberg, Domare för dagen: Jan Andersson

————————————————————————————————————————————————————————————

Apportmästare SFK 2014, IST Rastorps Fuxiola, ägare: Mayvor Jonsson

————————————————————————————————————————————————————————-

Vinnare av Årspriser 2013

Årets SFK:are och Årets Segrarklass hund, Fugledes Eno, ägare: Bjerke Andersson

Årets Öppenklass hund, Brenderups Molly, ägare: Benny Persson

Årets Unghund, Pålamalmens Little Girl, ägare Alexander Bennergård

——————————————————————————————————————————————————–

Fält-SM 19 okt 2013 Långtora

3:a Skl Fugeldes Eno, ägare/förare: Bjerke Andersson

5:a Skl TopPoints Axi, ägare/förare: Bertil Mårtensson

——————————————————————————————————————————————————–

Svenskt Derby 18 okt 2013 Långtora

1:a m 1 Ukl HP Tobölbergs Iza ägare/förare: Sten Rönnerling

2:a m 1 Ukl HP Pålamalmens Little Girl ägare/förare: Alexander Bennergård

——————————————————————————————————————————————————–

MFK höstprov 16-17 okt 2013

3 Skl PH Fugledes Eno, ägare/förar: Bjerke Andersson

——————————————————————————————————————————————————-

ÖFK höst prov 12-13/10 2013

1 SKL ISH Razzmuzz ägare/förare: Ylva Lannge

3 Ukl PH Fugledes Tiro ägare/förare: Bjerke Andersson

——————————————————————————————————————————————————-

Grattis till Fugledes Eno Dansk och Svensk Jaktchampion ägare: Bjerke Andersson

——————————————————————————————————————————————————-

VFK Huvudprov i Falköping 3-6 okt 2013

1 Skl Cert Fugledes Eno, ägare/förare:Bjerke Andersson

3 Skl Razzmuzz ägare/förare: Ylva Lannge

3 Ökl Yahoo ägare/förare: Berit Mattsson

Berit blev även vinnare av Topp Points Vandringspris för bästa kvinnliga förare.

——————————————————————————————————————————————————–

Engelska Setterklubbens Huvudprov i Falköping 3-6 okt 2013

1 Skl Cert Janås EssoEss ägare/förare: Ylva Lannge

2 Skl CK Heegards Cato ägare/förare: Lars-Åke Malmsten

Engelsk setterklubbens Grand Prix

Vinnare Heegards Cato ägare/förare: Lars-Åke Malmsten

———————————————————————————————————————————————————

Pointerklubbens Huvudprov Tomelilla 20-22 sep 2013

Guldpokalvinnare 2013

GameKeepers Brioni ägare/förare: Sten Rönnerling

2:a Guldpokalen

Villestoftes Pernille ägare/förare: Mattias Siöland

Övrig pristagare:

1 Ukl HP EST Pålamalmens Little Girl ägare/förare: Alexander Bennergård

———————————————————————————————————————————————————–

SISK Huvudprov Krageholm

2 Ökl IRST Red Garlics Cappucino Ägare/förare: Camilla Paradis

—————————————————————————————————————————————————————————————————

SFK Karsholm 24-25 sept 2013

Dag 1

1 Skl Cert Top Points Axi ägare/förare Bertil Mårtensson

2 Skl CK Fugledes Odin ägare/förare: Sören Mullvad

2 Ukl Commander Crow ägare/förare: Sten Rönnerling

Dag 2

1 Ökl, HP Black Sheetans Bitte ägare: Stig/Kerstin Nilsson förare: Sören Mullvad, Bästa Ökl

2 Ukl, MacPerssons Ally ägare/förare: Benny Persson

1 Ukl Hp, Gamekeepers Brioni ägare/förare: Sten Rönnerling, Bästa Ukl

—————————————————————————————————————————————————————–

FJDBornholmspröve 14 april

1 Ökl Heegards Cato, ägare/förare: Lars-Åke Malmsten

——————————————————————————————————————————–

Dansk kennelklubb

4 plac Skl Fugledes Eno, ägare/förare: Bjerke Andersson

———————————————————————————————————————————

Danske Gordonsetter klubb

1 Ökl ISH Janås Esso Ess, ägare/förare: Ylva Lannge

——————————————————————————————————————————–

Vårprovet Sinclairsholm 29-30 mars

1 Ukl Heggelifjellets Mette Marit ägare/förare: Stefan Sigurdsson

———————————————————————————————————————————

Apport KM 10 mars 2013

Vinnare Janås Essoess, ägare/förare: Ylva Lannge

—————————-

Fält KM 3mars 2013 på Löddesborg

Nr 1 Ökl/Skl, Heegards Cato ägare/förare Lars-Åke Malmsten

Nr 1 Ukl, Östrabys Graze ägare/förare Bengt Sandin

—————————————–

Resultat från Öland den 21 okt 2012

2 Ökl, IST Valaskjalvs Colette, ägare/förare: Fredrik Björklund

1 Skl Janås Essoess, ägare/förare: Ylva Lannge

2 Skl Razzmuzz, ägare/färare: Ylva Lannge

————————————————-

Svenskt Derby 2012 (pristagare SFK)

Derby 5:a Midfyns Eros Ägare/förare: Andras Talpai

1 Ukl GSH Åshöjdens Wahlter Ägare/förare: Jan Andersson

1 Ukl ESH Heegards Cato Ägare/förare: Lars-Åke Malmsten

2 Ukl IST Red Garlics Cappucino Ägare/förare: Camilla Paradis

———————————————————————

SFK Bäckaskogs slott 29-30 sep 2012

1 SKL Cert, Svitjods Pandora numera Jch, ägare/förare: Daniel Gustavsson

2 Skl, Östrabys Fabiola, ägare/förare: Bengt SAndin

3 SKL, Drevjans Kurre, förare: Sten Rönnerling

1 Ukl, ESH, Heegårds Z Cato, ägare/förare: Lars-Åke Malmsten, Bästa Ukl

3 Ukl, ESH, Östrabys Garry, ägare/förare: Maria Sandin

1 Ökl, PT, Pimens Birka, ägare/förare: Susanne Hempel

2 Ökl, ISH Razztafari, ägare/förare: Ylva Lannge

2 Ökl, EST Bjendrups Molly, ägare/förare: Benny Persson

2 Ökl, IST Valaskjalvs Colette, ägare/förare: Fredrik Björklund

3 Ökl GSH PO-Setters Espen, ägare/förare: Per Olsson

3 Ökl, ISH Janås Ecco, ägare/förare: Pål Sander

3 ÖKL PT Bendts Diba, ägare/förare: Björn Danås

—————————————————————————————

SGSK/VFK Halland (Vapnö mfl)

2 Skl, CK PH Drevjans Kurre, förare: Sten Rönnerling

3 SKL, CK IST Razzoja, ägare/förare: Ylva Lannge

4 Skl, CK PH Fugledes Eno, ägare/förare: Bjerke Andersson

5 Skl, PH Fugledes Pius, förare: Sten Rönnerling

——

2 Ökl, ESH Setterbackens Zic-Zaz ägare/förare: Berit Mattson

—————————————————————————

SFK Jaktprov, Felestad (Eslöv) 16 sept

1 Ukl, Midtfyn’s Themis, ägare/förare: Daniel Gustavsson

2 Ökl Bjerndrup’s Molly, ägare/förare: Benny Persson, Bästa Ökl

2 Ökl Thodos Yahoo, ägare/förare: Berit Mattson

3 Ökl Janås E-Isa, ägare/förar: Göran Beckman

———————————————————

ÖFK utställning 2012-08

Viarp’s Hamilton, excellent, Cert, BIR, BIS 3a

Bendt’s Diba, excellent, Cert, BIM

Red Garlics Red hot Cappucino, Very Good

Viarp’s Hamilton

Bendt’s Diba

—————————————————————

SFK utställning 2012-06-09

Antal utställare: E kqtgkwle. venda pandora encantosS 8st, GS 3st, IRS 8st, P 5st. tot 24st

BIR

PH Viarps Hamilton, ägare: Martin Lorentzen

IRST Razzoya, ägare: Ylva Lannge

EST PO setters Fixa, ägare: Per Olsson

BIS

PH Viarps Hamilton, ägare: Martin Lorentzen

————————————————————-

Lofsdalen 2012-04-22

Fugledes Eno nr 6 Skl ägare/förare: Bjerke Andersson

—————————————————————-

Resultat från vårprovet på Krageholm 6-7 april

1 Skl Irst Nordfjellets Robin (10år)

2 Skl Irst Red Garlics Gourme

——-

1 Ukl HP Gsh Åshöjdens Wahlter

————————————————————————————————————–

Några medlemmar har varit i Danmark.

På Pointerklubben Huvudprov i Holbaek

Grattis Kerstin Nilsson till MattesKanna

Bertil Mårtensson, Top Points Axi 1 Ökl, + bästa ökl i matchning och nästa dag 2 Skl (44 startande)

Sten Rönnerling, Fugledes Pius 1 Ökl.

Bjerke Andersson, Fugledes Eno, 5:e plats Hornsherred 12.03.19, Dansk kennel klub med 26 startande.

———————————————————–

Klubbmästare Bertil med Toppoints Axi ökl och Camilla med Red Galics Red hot Cappucino (China) 2012

———————————————————-

Årets Unghund 2011, Ej bild ESH Nike, Andras Talpai

————————————————————————————-

Årets Öppenklasshund 2011, IRST Den röde jägarens Nemi, Eva Björklund

——————————————————————————————————————-

Årets SFK hund och Segrarklass hund 2011 PT Fugledes Eno, Bjerke Andersson

—————————————————————————————————————————

KM-mästare 2012 apportering Karl-Erik Björklund med Nemi, priset skänkt av Erik Månsson och Ylva Lannge

———————————————————————————————–

KM-mästare Lerduveskytte 2012 Martin Lorentzen, Priset skänkt av Av fjorårs vinnaren Bjerke Andersson som ett vandringspris.

———————————————————————————————————————————-

Pristagare dag 2

Parti 4 domare Bjerke Andersson

1 ukl, PT Viarps Hatari, äg/för: Kalle Stolt

2 ukl, IRST Gåte Av isleia, äg: Anne espelien för: Bengt Sandin

2 ökl, PT Viarps Elja, äg/för: Anders Persson

2 ökl, PT Top point Axi, äg/för: Bertil Mårtensson

Parti 3 domare: Nils W Nilsson

1 ukl, EST Nike, är/för: Andras Talpai

2 ökl,IRST Thodos Yahoo, äg/för: Berit Mattson

Pristagare dag 1

Parti 2 domare: Benny Melin

1 ukl Hp,PH Fugledes Pius,äg: Nils Kinch för: Sten Rönnerling, Bästa Ukl

2 ukl, PH Viarps Hamilton, äg/för: Martin Lorentzen

2 ökl, PT Sala Palmer, äg: Einar Lervik, för: Sten Rönnerling

Parti 1 domare: Daniel Gustavsson

1 Skl cert, ESTMartallens Lasy, äg/för: Erling Clausen

2 skl, PH Fugledes Eno, äg/för: Bjerke Andersson

3 skl, ESH Senja Opus, äg/för: Erling Clausen

——————————————————————————

Jaktprov Bäckaskog 17 sep 2011, domare: Jan Nilsson, Jonas Sandberg

1 Ukl Hp, PH Fugledes Pius, Förare Sten Rönnerling, ägare Nils Kinch

1 Ukl, EST Nike, ägare/förare: Andras Talpai

1 Ökl, ISRT Razzmilla ägare/förare: Anita Paradis

2 Ökl, ISRT Den röde jägarens Nemi, ägare/förare: Eva Björklund

2 Ökl, ISRH Razzmuzz, ägare/förare: Ylva Lannge

Röde Jägarens Nemi, ägare: Eva Björklund,2 Ökl Bäckskog 2011-09-17 ägare: Eva Björklund

Anita Paradis med Razzmilla 1 Ökl hp, Bäckaskog 2011-09-17, domare: Jonas Sandberg

——————————————————————————————-

SFK’s utställning 2011 på Österlen

BIS 1

BIS 2

BIS 3

från vänster

VP Öppenklasspriset 2010

IRST Den Röde Jägaren Nemi, äg/för Eva Björklund

Klubbmästare SFK 2011

Ökl/Skl

PH Fugledes Eno ägare/förare: Bjerke Andersson

Ukl

PH Viarps Hamilton ägare/förare: Martin Lorentzen

SFK Bäst unghund 2010

och tillika

Årets SFKare

PT Bendt’s diba

Ägare/förare: Bertil Mårtensson

SFK Årets Öppenklassare/Segrarklass

EST Östrayby’s Fabilola, äg o för, Bengt Sandin

Kampen mellan SVK och SFK gick av stapeln i helgen.

Matchen blev oavgjord men till bästa hund utsågs Rickard Anderssons Strävhåriga tik.

För fler bilder följ nedan länk.

Fler bilder

SFK skyttemästare Bjerke Andersson

Apportmästarre 2011

Ylva Lange med EssoEss

Södra Fågelhundklubbens prov på Österlen 101023 – 101024

1 Ukl Hp, PT Sala Palmer, äg Einar Lervik, för Sten Rönnerling

1 Ukl Hp, PT Bendt’s Dilba, äg o för Bertil Mårtensson

1 Ökl Hp, PT Stenbitens Freja, äg o för Ann-Helen Jönsson

2 Ökl, IRST Den Röde Jägaren Nemi, äg o för Eva Björklund

2 Ökl, IRSH Razzmuzz, äg o för Ylva Lannge

3 Ökl, IRVST Rastorps Pippi, äg o för Gun Carmland

1 Skl, PH Drevjans Kurre, äg Bengt Zachrisson, för Sten Rönnerling

Freja

Södra Fågelhundklubbens prov på Löddesborg 100927 – 100928

1 Ukl Hp, PT Borgeflons Om Quitty, äg o för Ann-Helen Jönsson, Bästa Ukl

1 Ukl Hp, PT Bendt’s Diba, äg o för Bertil Mårtensson

1 Ukl, Borgeflons Jl Rojo-Garlic, äg o för Agneta Andersson

3 Ukl, ESH Setterbäckens Dandy, äg o för Richard Sjöholm

1 Ökl HP, PH Drevjans Kurre, äg Bengt Zachrisson, för Sten Rönnerling

1 Ökl Hp, EST Östraby’s Fabiola, äg o för Bengt Sandin

1 Skl Cert Hp, Red Garlics Gourmé, äg o för Agneta Andersson

2 Skl, ESH Senja’s M Zep, äg o för Benny Persson

Quitty och Rojo-Garlic

Setterbackens Dandy

Irländska setterklubbens prov på Trolle Ljungby 100923 – 100926

1 Ukl, Fugledes Nilo, äg o för Bjerke Andersson

Södra Fågelhundklubbens Vårprov på Skabersjö 2 – 3 april 2010

1 Skl Cacit Cert Ck Hp, IRST Lohmanns Jaffa, äg o för Frank Kröyer

Inofficiellt klubbmästerskap 20 mars 2010

Klubbmästare 2010

Ökl/Skl:

EST Östrabys Fabiola, äg o för Bengt Sandin

Ukl:

PT Stenbitens Freja, Äg o för Ann-Helen Jönsson

.


pandora hund charm

Faigh pandora
pandora spill
pandora armbånd butikk locator
pandora charms priser
kjøp pandora

Pudel, toy

Hundraslista

Här hittar du uppfödare med kennelnamn för den hundras du har valt. Är du uppfödare och vill stå med på listan, läs mer under Vanliga frågor.

Uppfödare - kontaktuppgifter

  • Raspresentation
  • Valpkullar

För att komma åt kontaktuppgifter till uppfödarna måste du ange en kod, se nedan.

  

* Har valpkull och annons på Köpahund.se

    Kennelnamn Webbplats Ort Län
Acclaim http://www.acclaim.se Frillesås Halland
Add Jaden http://www.addjaden.se Södertälje Stockholm
Aeroking Hammenhög Skåne
Amandob's http://www.kennelamandobs... Saltsjö-Boo Stockholm
Astelita's http://www.vovve.info/emoeke Borghamn Östergötland
Atterhagens http://www.atterhagensken... Ljusne Gävleborg
Bastängens http://www.bastangen.se Fjärdhundra Uppsala
* Black Lillie's http://www.blacklillies.se Kovland Västernorrland
Blessingtones http://www.thepoodlegirls... Skärblacka Östergötland
Bonjola's Gråbo Västra Götaland
Caro-Line's http://www.caro-lines.se Gällstad Västra Götaland
Chic Creation Skellefteå Västerbotten
Chuggy Eyes Skärplinge Uppsala
Citrinen's Karlholmsbruk Uppsala
Crusea's http://www.cruseas.se Älvängen Västra Götaland
* Cyberspace http://www.kennelcyberspa... Torslanda Västra Götaland
Dackefejdens Nybro Kalmar
Dag Och Natt http://www.mariadanell.com Linköping Östergötland
Darphin's http://www.darphinskennel... Motala Östergötland
Delta Blue http://www.deltablue.se Skutskär Uppsala
Devoto Vaxholm Stockholm
Djakartas http://www.djakartas.se Sala Västmanland
* Famous Moviestar's Rättvik Dalarna
Fedderet's http://www.fedderet.se Mariefred Södermanland
Fidelings http://www.fidelings.se Göteborg Västra Götaland
Fixus http://www.kennelfixus.com Vallentuna Stockholm
Flowerpin Vagnhärad Södermanland
Frimare's http://www.frimares.se Luleå Norrbotten
Gardengates http://www.gardengates.di... Gävle Gävleborg
* Haspungens Värnamo Jönköping
Hightop's http://www.hightops.n.nu Påryd Kalmar
Inkus http://www.inkus.se Sala Västmanland
Jedalins http://www.jedalins.com Skultuna Västmanland
Joymakers http://pudlarinorr.blogsp... Roknäs Norrbotten
Kaseths Inu's http://www.kaseths.se Stockholm Stockholm
Kimbess' http://www.kimbesskennel.se Sexdrega Västra Götaland
Kispas Sorunda Stockholm
* Klagstorpsgårdens http://www.klagstorpsgard... Eslöv Skåne
Krulltotts http://www.krulltott.se Huddinge Stockholm
Kudos http://www.kudospoodles.se Sjöbo Skåne
Lambington http://www.lambingtonkenn... Västerås Västmanland
Lille-Nos Hässelby Stockholm
Longways http://www.longways.net Björketorp Västra Götaland
Lord Diva's Vimmerby Kalmar
Länsmansgårdens http://www.toypudel.com/l... Järfälla Stockholm
Maylines http://www.maylines.se Sätila Västra Götaland
Merritrix http://www.merritrix.blog... Degerfors Örebro
Moby Dahls http://vovve.net/mobydahl Hölö Stockholm
Morituri Falköping Västra Götaland
Morning Breeze Åkersberga Stockholm
Nordic Sunlights http://www.nordicsunlight... Knivsta Uppsala
Notify http://www.notify.se Ljusterö Stockholm
O Boy http://kenneloboy.se Norsholm Östergötland
Pandorans http://www.pandorans.com Djurhamn Stockholm
Petmar's http://www.petmar.se Gävle Gävleborg
* Polosas http://www.polosas.com Nybro Kalmar
Poodleidoo's http://www.poodleidoo.din... Skogås Stockholm
Pop-Up's http://www.kennelpopup.com Kolsva Västmanland
Princess Leia's http://www.princessleias.se Umeå Västerbotten
Puemmi's http://www.puemmi.se Trollhättan Västra Götaland
Rocktoys http://www.rocktoys.se/ Falun Dalarna
Roslagens http://www.roslagens.se/ Vätö Stockholm
Rusch http://www.rusch.nu Mariefred Södermanland
Sandust Tjureda Kronoberg
Scariff's Åshammar Gävleborg
Secret Style's http://www.secretstyles.se Genevad Halland
Smågårdens Fjärdhundra Uppsala
Sporrens http://www.sporrens.se Jörlanda Västra Götaland
Staedline's http://www.staedlines.com Askim Västra Götaland
Super Design's http://www.superdesigns.se Sundsbruk Västernorrland
Super Sonik's Stallarholmen Södermanland
Svartalfernas http://www.svartalfernas.se Köping Västmanland
Sweet Stuff http://kennelsweetstuff.d... Skinnskatteberg Västmanland
Tassis http://www.kenneltassis.d... Karlskoga Örebro
Tazzimo Bollnäs Gävleborg
Ten-Sharp's http://www.ten.sharp.dins... Västra Frölunda Västra Götaland
Timmred's http://timmred.se Enköping Uppsala
* Tinelund's Östhammar Uppsala
Tripwire http://www.kenneltripwire.se Ljusterö Stockholm
Trudora's http://www.trudoras.se Falkenberg Halland
Tråssebergs Höör Skåne
Tungels http://www.tungels.se Täby Stockholm
Vintersagas http://vintersaga.wordpre... Öjebyn Norrbotten
Waldemarsros Östersund Jämtland
Xodix Sundsvall Västernorrland


WPInspiration - Showcasing the Best WordPress Sites on the Internet

Subscribe

Altimea

Altimea
  • Categorized In: Design
  • Color Tags: blue, white

WordPress 2.9 powered website – Homemade webdesign & illustrations.

8,200 Comments on “Altimea”

Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Many thanks

You ought to be a part of a contest for one of the best blogs on the internet. I am going to recommend this web site!

I’m truly enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Excellent work!

Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

Hey there, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, amazing blog!

Simply want to say your article is as amazing. The clearness in your publish is simply excellent and that i could think you are an expert in this subject. Fine together with your permission let me to grab your RSS feed to keep up to date with approaching post. Thanks 1,000,000 and please continue the enjoyable work.|

I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great. I do not know who you are but certainly you’re going to a famous blogger if you are not already

"posts" class="content clearfix avatar-style-circle">

Will Smith Suits, Will Smith Suit, slim fit trousers, Slim Fit Suit, plumb suit, Paris Suit, New York Suit, Maroon Suit, Louboutin men’s shoes, get the look, Double-Breasted, Coffee suit, Christian Louboutin, burgundy suit, bespoke waistcoats, bespoke trousers, bespoke suit, bespoke overcoat, bespoke jackets, Berluti, Autumn Suit, Alessandro Sartori
Will Smith was mobbed by fans in Paris recently and showed up in the front row of shoemakers-turned-menswear-designers Berluti’s Autumn 2014 collection. Described by the New York Times as a presentation of sumptuous suits and elegant overcoats, the show gives an indication of Mr.
As for Will, someone obviously let him in on the collection’s look ahead of time, because he was also seen cruising Paris for Louboutin shoes in some stunning, slim fit maroon trousers. An extremely flattering look for one of the world’s highest paid actors, wouldn’t you say? Maroon and burgundy (two different colors with a similar feel) are especially hot right now and look great on all complexions and colourings. One of the best things about buying a burgundy or maroon suit is that you can wear the trousers separately under a matching jumper (like Will here) for an incredibly chic monochrome look.
christian louboutin flat shoes
christian louboutin prive shoes
red sole louboutin
christian louboutin rolando
louboutin simple
christian louboutin shoes red
christian louboutin rolando shoes
green christian louboutin shoes
christian louboutin rosella flat
christian louboutin ankle boots
christian louboutin authentic outlet
christian louboutin alti pump spikes
christian louboutin au hameau
christian louboutin armadillo boot
christian louboutin aeronotoc
christian louboutin apple green pumps
christian louboutin bridal shoes
christian louboutin bio
christian louboutin burlesque shoes for sale
christian louboutin bana
christian louboutin black pointed toe pump
christian louboutin clearance
christian louboutin clearance shoes
christian louboutin cheap
christian louboutin cinderella shoes
christian louboutin corneille 100mm
christian louboutin daffodile
christian louboutin daffodile pumps
christian louboutin duvette cap-toe pump
christian louboutin dos noeud
christian louboutin equestria
christian louboutin espadrilles for men
christian louboutin eiffel tower pumps price
christian louboutin elisa
christian louboutin emerald green sobek
christian louboutin exagona

christian louboutin flats
christian louboutin for cheap
christian louboutin farida bowler
christian louboutin fifi
christian louboutin guerilla
christian louboutin gareth
christian louboutin guerilla booties replica
christian louboutin gareth zip men’s flats